Petri Saarelainen

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen toi avajaisiin tervehdyksen.

Digitalisaatio edistää tiedon hyödyntämistä

Juho Alin

Säätytalolla järjestetyssä 231. maanpuolustuskurssin avajaistilaisuudessa esille nousi muun muassa tekoälyn mahdollisuudet sekä hybridivaikuttaminen ja -uhat.

Tekoälyn ja digitalisaation hyödyntämisen merkitys puolustustusvoimissa ja sodankäynnissä korostuu tulevaisuudessa entistä enemmän.

– Tiedon määrä ja saatavuus vaikuttavat merkittävästi sodankäyntiin. Tuotamme tietoa niin valtavia määriä, ettei sen käsittely ja analysointi ole enää mahdollista ilman digitalisaatiota ja tekoälyteknologiaa, puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen sanoi 231. maanpuolustuskurssin avajaisissa tänään Säätytalolla.

– Sodan kuvan osalta kyse on kokonaisvaltaisesta muutoksesta, jossa tiedon analysointikyky kasvattaa operaatiotempoa ja muuttaa operaatioiden suunnittelua ja johtamista. Tulevaisuudessa uudet tiedustelu- ja valvontasensorit havaitsevat taistelukentän kohteet entistä paremmin, Kivinen jatkoi.

Kivinen korosti puheessaan sitä, että vaikka digitalisaatio ja tekoäly tehostavat toimintaa, niin ne luovat myös mahdollisuuksia järjestelmän väärinkäytölle kansainvälisten sopimusten tai etiikan vastaisesti.

– Eettisesti arveluttava tilanne voi muodostua, mikäli vastustaja antaa autonomisten, tappavaa voimaa käyttävien järjestelmien toimia tekoälyn päätösten perusteella ilman ihmisen osallistumista.

Kaartin soittokunta loi tilaisuuteen äänimaailmaa.

Tilaisuudessa puhuneen puolustusministeri Antti Kaikkosen mukaan kybertoimintaympäristön merkitys turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa kasvaa. Kyberkeinojen käyttöä poliittisten päämäärien saavuttamiseksi tämän päivän maailmassa ei voida sulkea pois.

– Yhteiskunnan digitalisaatio, teknisten järjestelmien riippuvaisuus rajat ylittävistä tietoverkoista sekä järjestelmien keskinäiset riippuvuussuhteet ja haavoittuvuudet altistavat yhteiskuntamme kybervaikuttamiselle, Kaikkonen totesi.

Puheenvuoronsa Kaikkonen päätti siihen, että monista turvallisuuteen liittyvistä haasteista ja suurvaltapolitiikan noususta huolimatta Suomella on hyvät edellytykset pärjätä tulevina vuosina.

– Sotilaallinen puolustuksemme on varsin hyvässä kunnossa ja teemme hartiavoimin töitä, että puolustuksemme on myös tulevina vuosina iskussa. Kybertoimintaympäristö on yksi niistä alueista, joilla Suomen turvallisuutta tulevina vuosina edistetään ja joilla Suomea puolustetaan.