Nea Holopainen

Suomen Atlantti-Seura juhlii tänä vuonna 20-vuotispäiviään.

Atlantin alueen turvallisuus- ja suurvaltapolitiikkaa

Leila Kauppila

Pääministeri Antti Rinne katsoi kauas maailman- ja turvallisuuspolitiikan horisonttiin Suomen Atlantti-Seuran tilaisuudessa.

– Kuten hyvin tiedämme, tämän hetken suurimmat haasteet ovat nimenomaan yhteisiä, joten myös ratkaisujen on oltava yhteisiä. Voisi sanoa, että Yhdysvallat ja Eurooppa katsovat samaa valtamerta, mutta näkevät erilaiset horisontit, pääministeri Antti Rinne pohti lähtökohtia transatlanttisille suhteille.

Kansallisarkistossa 7. marraskuuta järjestetty Suomen Atlantti-Seuran 20-vuotistilaisuus jatkui syyskokouksen jälkeen juhlavissa tunnelmissa, kun Rinne aloitti juhlallisuudet maailmanpolitiikan nykytilaa esittelevällä puheenvuorollaan.

– Suomi on pitkään ajanut Euroopan unionin yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan vahvistamista. EU:n puolustusyhteistyö tuo lisäarvoa niin meille kuin Yhdysvalloillekin.

Pääministeri Antti Rinne oli puhujana Suomen Atlantti-Seuran juhlatilaisuudessa Kansallisarkiston tiloissa.

Rinteen näkökulma puolustuspolitiikkaan oli laaja-alainen. Esille nousivat myös hybridiuhkien torjuminen, hävittäjähanke, Ukrainan tilanne ja kansainvälinen sotilasyhteistyö.

– Puolustusyhteistyö Yhdysvaltojen kanssa vahvistaa kansallista turvallisuuttamme, Rinne muistuttaa.

Puolustuspolitiikan lisäksi Rinne käsitteli monipuolisesti suurvaltapolitiikkaa Suomen ja laajemmin EU:n näkökulmasta. Arktinen alue, Kiina ja Afrikka, ilmasto- ja arvokysymykset sekä maailman taloustilanne saivat huomiota osakseen.

– Olen puhunut myönteisen agendan etsimisestä Yhdysvaltojen kanssa, mutta myös realismista, tarpeesta löytää suurempi eurooppalainen itsevarmuus. Kun katsomme merta, horisontti voi olla yhteinen. Se on hyvä perusta transatlanttisille suhteille, Rinne päätti puheenvuoronsa.

Tilaisuus jatkui vapaamuotoisemmin Suomen Atlantti-Seuran 20-vuotisen taipaleen juhlistamisella. Alivaltiosihteeri Kai Sauerin maljapuhe johdatti kuulijat pohtimaan sitä maailmaa, jonka aikaan seura alunperin perustettiin ja visioimaan tulevaisuutta.

– Meillä on tässä tänään läsnä kolme sukupolvea atlanttiseuralaisia, joita kaikkia yhdistää kiinnostus euro-atlanttisen alueen tulevaisuuteen, Sauer totesi.