Arvosta aliupseeriasi

– Mitäpä minä tietäisin, olen vain pahainen aliupseeri. Näin haastattelemani ylikersantti sanoi minulle taannoin erään harjoituksen yhteydessä.

Kommentti oli erityisen merkillinen siksi, että harjoituksen johtajana hän todella tiesi vastauksen kysymykseeni paremmin kuin kukaan.

Aliupseerit eivät nauti tehtävänsä veroista kunnioitusta. Valtaosa heistä on kouluttajia, jotka vastaavat osaltaan kouluttamisen konkreettisesta näkökulmasta. Heidän vastuullaan on kouluttaa sotilaan perustaidot uunituoreelle alokkaalle; nuorelle miehelle tai naiselle, jolla ei välttämättä ole pienintäkään aavistusta siitä, mitä sotilas tekee. He huolehtivat siitä, että varusmies hallitsee kotiutuessaan koulutushaaransa tiedot ja taidot, ja reserviläinen muistaa kertausharjoitusten päätteeksi, mikä on oman homman nimi.

Luonnollisesti upseeritkin osallistuvat omalla arvokkaalla tavallaan tähän kokonaisuuteen. Kadettikoulusta valmistuneen luutnantin urakehitys kuitenkin on sellainen, että käytännön taitojen kouluttaminen on vain vaihe upseerin urakehityksessä ennen varsin erilaisia esiupseeritason tehtäviä. Moni aliupseeri on tietoisesti valinnut uransa juuri sen käytännönläheisyyden vuoksi. Kaikkia ei kiinnostakaan upseeritason paperinpyörittely, mikä tosin on kokonaisuuksien kannalta ehdottoman tärkeää.

Varusmiesten silmissä esikuntien korkeat herrat ovat etäisiä suurten linjojen johtajia, ja sellaisen saattaa hyvässä lykyssä kohdata matkalla sotilaskotiin. Sotilasmestari on arvo, jonka aniharva sotilas saavuttaa urallaan, ja heitä luonnehditaan usein leikkisästi aliupseerien kenraaleiksi. Siitä huolimatta on mielenkiintoista, että nykyisen virallisen määritelmän mukaan 19-vuotias vänrikki on sotilasmestaria korkea-arvoisempi.

Varusmiesaliupseerien tilanne ei ole sen parempi. He joutuvat luvattoman usein upseerikokelaiden sopimattoman nokittelun kohteeksi, mikä on seurausta liiallisesta RUK-honorista ja oman paremmuuden korostamisesta. Varusmiesten osaamistasolla erot konkreettisessa osaamisessa ovat pienet suhteutettuna vastuuseen, joka kokelaalle uskotaan alikersanttiin verrattuna.

Varusmiesjohtajille suodun vastuun pitäisi perustua entistä enemmän todelliseen johtamis- ja kouluttamistaitoon, eikä yksinomaan saatuun koulutukseen. Pidempi johtajakoulutus ei takaa parempia johtajataitoja, jos asenne ei ole priimaa, ja häämöttävä automaatioylennys antaa epävirallisen luvan gonahdukselle.

Kyllä pahaiset aliupseeritkin osaavat.