Verkostoitumisen hyödyt eivät rajoitu talouteen

Erikoistutkija Elias Einiö toteutti tutkimuksen varusmiesten perheiden varakkuuden vaikutuksesta tupakaverien myöhempään menestykseen työmarkkinoilla. Tämä laittoi kirjoittajankin pohtimaan ympäristön vaikutuksia yksilöön.

Jokaisella jää palveluksestaan pysyviä muistoja, olivat ne sitten hyviä tai huonoja. Näiden muistojen ja kokemusten takana on kuitenkin vahvasti omat joukkue- ja tupakaverit. Kokemusten yhteen liimaamana tupien verkostot voivat hengittää loppuelämän. Muistatko sen mitä opit tupakaveriltasi? Muistatko mitä palvelustoverisi tarjosivat sinulle evääksi armeijan jälkeiseen elämään?

    Erikoistutkija Elias Einiö löysi tutkimuksessaan suoria yhteyksiä varusmiesten vanhempien tulotason ja tupakaverien myöhempien ansiotulojen välillä Tutkimuksen tulos näytti rahassa mitattavia arvoja: 10 000 euron korotus tupakavereiden vanhempien vuosituloissa merkitsee 2,6 prosentin lisää varusmiehen tuleviin tuloihin. Tämä selittyy verkostoitumisella ja motivoitumisella korkeampaan koulutukseen, joka esittäytyy tutkimuksessa varsinkin huonommasta lähtökohdista tulevien valintojen kanssa.

Mielestäni kuitenkaan taloudellinen näkökulma ei ole ainut, mistä inttiajan sosiaalisten suhteiden merkitystä voi käsitellä. Käsittelyyn voi myös ottaa sosiaalisten taitojen kehityksen monimuotoisessa ympäristössä.

    Suuret erot korostuvat tutkimuksen perusteella taloudellisessa ja oman kokemukseni kautta myös sosiaalisessa merkityksessä. Omissa tuvissani tähän mennessä on ollut monipuolinen joukko nuoria. Tämä eriävä joukko on herättänyt sekä pääni sisäisiä että myös sen ulkoisia keskusteluja aiheista, joita muuten tuskin olisin käsitellyt samalla tavalla. Keskustelut politiikasta ja taloudesta ovat saaneet itsenikin perehtymään enemmän siihen mitä ympärillä tapahtuu.

Kupla käsitteenä rikkoutuu tuvassa. Käsityksemme maailman menosta pohjautuvat lähes poikkeuksetta siihen, mitä ympärillä tapahtuu. Ulkopuolinen näkemys näihin olettamuksiin tuo laajemman näkökulman, joka auttaa ymmärtämään suurempaa osaa ihmisistä. Kuplien rikkoutuessa saattaa avautua itsestä uusia puolia, sekä uusia mahdollisuuksia tulevaisuuteen. Kuplien rikkominen on Itsensä sivistämistä aiheista, joihin muuten ei perehtyisi. Tieto liikkuu yhä huomattavissa määrissä suullisesti ja on myös terveellistä kuulla mielipiteitä oman näkökulman ulkopuolelta.

 Vähemmistöt korostuvat yhtenäisessä joukossa. On helppoa yhdistää ihminen yhteen vahvaan ominaisuuteen, vaikka se ei käytännössä määrittäisikään yksilöä. Erilaisuus auttaa oppimaan paljon ymmärtäväisyydestä ja suvaitsevaisuudesta. Yhteiselossa ihmisen kanssa pääpainona ei kuuluisi olla se, kuinka tehdä tästä jokaiselle kamalaa, vaan miten työympäristö voidaan saada toimimaan eroavaisuuksista huolimatta. Vihamiehen kanssa elämisen taito on tärkeä työelämää ajatellen. Vain harvalla on etuoikeus valita työtoverinsa.

Tuleva alokas, nyt palveleva tai jo kotiutunut: Verkostoitumisen merkitystä ei voi vähätellä. Herätä keskustelua ympärilläsi, ei vain muita varten, sivistääksesi itseäsi ja kasvaaksesi sosiaalisesti. Kiitä hyvävaraisesta perheestä tullutta tupakaveriasi, mutta mieti myös muita ystäviäsi ja pohdi mitä voit oppia heiltä.