Varusmiehen euro on olematon

Maanpuolustuksen hyväksi tehdystä työstä on maksettava kohtuullinen korvaus. Uudella puolustusministerillä on näytön paikka osoittaa, että varusmiesten panosta arvostetaan.

Miltä sinusta tuntuisi, jos sinulla olisi kuukausittain käytettävissä rahaan vain noin 150 euroa?

Päiväraha, viisi euroa ja kymmenen senttiä ei kuulosta päivä-, vaan tuntipalkalta, vaikka se palveluksen loppua kohden nouseekin portaittain aina lähes kahteentoista euroon. Silti sitä pidetään kohtuullisena korvauksena varusmiehille siitä, että he osallistuvat täysipäiväisesti sotilaskoulutukseen. Omasta mielestäni varusmiespalvelus on täysin verrattavissa mihin tahansa kokopäivätyöhön, eikä päivärahaa voi pitää siitä kohtuullisena korvauksena.

Usein huomautukset päivärahan suhteettomuudesta kuitataan kommentilla velvollisuudesta ja varusmiespalveluksen suuresta merkityksestä Suomen puolustukselle. Lopulta kysymykseksi kuitenkin jää, miksi arvokkaasta työstä maksetaan kohtuuttoman pieni korvaus?

Kun kyseessä on velvollisuus, on myös korvauksen vastattava tehtävää. Jos palvelus olisi vapaaehtoinen, olisi jokaisen oma päätös, pitävätkö he korvausta riittävänä. Kun tuota mahdollisuutta ei ole, on päättäjien tehtävä varmistaa, että korvaus on kohtuullisella tasolla.

Varusmiehen päiväraha on muuttunut pelkäksi muodollisuudeksi. Vaikka palveluspäivinä rahaa kuluisi vain vähän, pitää päivärahalla maksaa ainakin hygieniatarvikkeet, viikonlopun ruoat, mahdolliset harrastukset tai muut aktiviteetit ja laskut. Jos aikoo pärjätä päivärahoilla koko palveluksen ajan, joutuu huomattavasti karsimaan normaaleista menoistaan, vaikka ruoasta ja vaatteista ei tarvitsekaan palveluspäivien osalta huolehtia.. Onko oikein ja kohtuullista, että varusmiespalvelus on taloudellinen taakka?

Vielä hieman hankalammassa tilanteessa ovat ne, joilla on oma asunto intin aikana. Asumiskuluihin voi saada tukea sotilasavustuksen muodossa, mutta se ei kata esimerkiksi kotivakuutusta tai autopaikkaa. Osa normaaleista asumiskuluista on siis myös katettava päivärahalla.

Mihin käyttäisit tuon huikean, ensimmäisen puolen vuoden ajan maksettavan kuukausittaisen 150 euron rahasumman tai ehkä ennemmin, mistä säästäisit?

Uudella puolustusministerillä on näytön paikka. Varusmiesten päiväraha ei ole enää edes perinteisen "röökiaski-indeksin" tasolla, joten jonkinlainen tasokorotus olisi ajankohtainen. Toisaalta järjestelmää voisi kertaheitolla uudistaa sellaiseksi, ettei varusmiesten tarvitse enää huolehtia rahojen riittävyydestä normaaliin elämiseen.