Varusmiehen äänen tulee kuulua

Kevään 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaalit ovat tulossa kovaa vauhtia, mutta äänestäminen varuskunnissa ei vieläkään ole mahdollista.

Jos varusmies haluaa äänestää vaaleissa, joutuu hän näkemään sen eteen vaivaa. Siinä missä reserviläinen katsoo lähimmän äänestyspaikkansa, on palveluksessa vielä olevalla varusmiehellä hieman enemmän pohtimista.

Helpoimmassa tapauksessa varusmies on lomilla joko ennakkoäänestysviikolla tai sitten virallisena vaalipäivänä. Moni joutuu kuitenkin olemaan kiinni varuskunnassa molempien äänestysajankohtien yli, jolloin äänestäminen alkaa jo käydä hankalaksi. Kiinniolon aikana äänestämään mielivälle varusmiehelle pitää myöntää yksi vapaapäivä äänestämistä varten, jos hän sellaista erikseen anoo. Harva varusmies kuitenkaan on tietoinen tästä mahdollisuudesta. Äänestämiseen kuluu silloin myös arvokas lomapäivä, joka eteenkin kaukana varuskunnasta asuessa voi mennä pitkälti matkoihin: kotiin saatetaan saapua vasta myöhään lomallelähtöiltana ja seuraavana päivänä pitää lähteä takaisin melkein heti äänestämisen jälkeen. Jollei joku ehdokas ole oikein lähellä sydäntä, ei nuori välttämättä raaski käyttää tähän lomapäivää. Lomapäivä äänestämistä varten pitää myös anoa ajoissa, jotta paperisota loman myöntämiseksi ehditään käydä.

Viime vuonna Sodankylän Jääkäriprikaatissa otettiin ensiaskel varusmiesten äänestysmahdollisuuksien helpottamisessa. Siellä paikalliseen sotilaskotiin järjestettiin ennakkoäänestyspaikka, jossa varusmiehet pääsivät helposti äänestämään iltavapaidensa lomassa. Sodankylä on kuitenkin moneen muuhun varuskuntaan nähden poikkeuksellinen, sillä sen sotilaskoti sijaitsee julkisella paikalla sotilasalueen sijasta.

Tämänhetkisen vaalilain mukaan ennakkoäänestys- ja äänestyspaikkojen tulee sijaita julkisella paikalla. Poikkeuksena tästä on laitosäänestys, joka mahdollistaa äänestämisen sairaaloissa, ympärivuorokautista hoitoa antavissa ja muissa, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyissä sosiaalihuollon toimintayksiköissä sekä rangaistuslaitoksissa. Sekä Varusmiesliitto että Sotilaskotiliitto ovat selvittäneet mahdollisuuksia varuskuntaennakkoäänestyksen järjestämiseksi, mutta sellainen vaatisi tuekseen lakimuutoksen. Lakimuutoksen läpivieminen ilman puolustusvoimien myötävaikutusta olisi puolestaan haasteellinen tehtävä.

Äänestämisen helppous on yksi vahvan demokratian tunnusmerkeistä. Useiden varusmiesten kohdalla tämä ei mielestäni kuitenkaan toteudu. Viime kunnallisvaaleissa harvempi kuin joka kolmas alle 25-vuotias käytti äänestysoikeuttaan, luontainen into äänestää vaikuttaisi siis puuttuvan monelta. Siksi olisikin erityisen tärkeää tarjota nuorille mahdollisimman helppo pääsy vaaliuurnan äärelle, mihin sotilaskoti olisi ihanteellinen paikka. Iltavapailla pääsisi helposti palvelustovereiden kanssa äänestämään ja sen jälkeen vielä juomaan vaalikahvit. Mielestäni puolustusvoimien tulisikin yhdessä oikeusministeriön kanssa valmistella lakimuutos, joka takaisi varusmiehelle yhtälaisen helpon tavan äänestää.