Kristian Wallin

Ennakkoäänestyspaikkoja on ympäri Suomea esimerkiksi kaupoissa, nuorisotaloissa, posteissa ja kirjastoissa.

Vaaliuurna ei tavoita varusmiestä kasarmilla

Kirmo Liukko

Äänioikeus on demokraattisessa yhteiskunnassa yksi tärkeimmistä kansalaisoikeuksista. Varuskuntien välillä on kuitenkin eroja siinä, kuinka helposti varusmies pääsee käyttämään äänioikeuttaan.

Tiedossa on kiireinen vaalikevät, sillä eduskunta- ja europarlamenttivaalit osuvat vain hieman yli kuukauden päähän toisistaan. Viime vuosina vaalien jälkeen lehdistössä on toistunut tuttu kaava, eli nuorten alhaisen äänestysaktiivisuuden hämmästely. Edeltävissä eduskuntavaaleissa 2015 vain 47 prosenttia 18–24-vuotiaista käytti äänioikeuttaan.

Iso osa varusmiehistä ei ole aikaisemmin käyttänyt äänioikeuttaan vaaleissa. Äänestäminen ei nykyisellään onnistu palvelusajalla, vaan siihen on käytettävä omaa vapaa-aikaa. Käytännössä tämä tarkoittaa ilta- tai viikonloppuvapaita.

Ennakkoäänestys järjestetään 3.-9.4. ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 14.4.2019. Pientä pelivaraa äänestyspäivän valinnassa siis on. Ennakkoon äänestäminen onnistuu vaikka lomamatkan varrella, sillä äänestää voi missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

–Äänestysmahdollisuuden järjestäminen joukko-osastoissa on hankalaa, mutta joukko-osastoissa on pyritty tiedottamaan varusmiehille ennakkoäänestyksen hyödyntämisestä, Pääesikunnan tiedotuspäällikkö Max Arhippainen selvittää.

Vaalilain mukaan äänestyspaikan on oltava julkisella paikalla. Poikkeuksena ovat niin sanotut koti- ja laitosäänestykset, joita voidaan järjestää vaalilaissa määritellyissä paikoissa.

Vaalilaissa varuskuntia ei kuitenkaan mainita laitosäänestysten järjestämispaikaksi. Tarvittaisiin siis lakimuutos, jotta äänestäminen varuskunnissa onnistuisi.

–Lakimuutoksien osalta asia kuuluu lähinnä puolustusministeriölle, Arhippainen toteaa.

Jääkäriprikaati Sodankylässä on hyvä esimerkki varuskunnasta, jossa äänestyspaikka on onnistuttu tuomaan myös varusmiesten saataville. Monista varuskunnista poiketen Sodankylässä sotilaskoti sijaitsee sotilasalueen sijaan julkisella paikalla mahdollistaen ennakkoäänestyspaikan perustamisen sotilaskotiin. Siellä ennakkoäänestys on auki varusmiehille torstaina 4.4. muutaman tunnin ajan.

Niissä varuskunnissa, joissa vastaavaa käytäntöä ei ole, on varusmiesten syytä suunnitella ennakkoon missä ja milloin jättää äänensä. Ennakkoäänestyksen ansiosta varusmiehillä on myös iltavapailla mahdollisuus käydä äänestämässä vaikkapa varuskunta-alueen lähellä sijaitsevassa kirjastossa tai kaupassa, joka toimii ennakkoäänestyspaikkana.

–Puolustusvoimien tavoite tietysti on, että jokainen suomalainen äänioikeutettu saa mahdollisuuden äänestää, Arhippainen lisää ja muistuttaa puolustusvoimien tekevän parhaansa, jotta myös ulkomailla kriisinhallintatehtävissä olevat sotilaat pääsevät äänestämään.

Vaalien merkitys yhteiskunnallisesta näkökulmasta ymmärretään myös puolustusvoimissa.

–Kaikki yleissivistys ja yhteiskunnallinen valveutuneisuus on aina hyvä asia ja tavoiteltavaa. Kun puolustusvoimilla on mahdollisuus edistää sitä vaikkapa tässä asiassa, on se tietysti vain hyvä asia, korostaa Arhippainen.