Uusi, uudempi, asevelvollisuus?

Suomen puolustusjärjestelmän pitää pysyä ajassa mukana. Mikä on todennäköisin skenaario asevelvollisuuden kehittämiseksi?

Yleinen asevelvollisuus on Suomen puolustuksen perusta. Tällä hetkellä miehet käsketään kutsuntoihin ja sieltä palvelukseen, jos esimerkiksi terveydellisiä esteitä ei ole. Voimmeko tehdä kuitenkin jotain toisin, jotta puolustusvoimille asetetut tehtävät toteutuvat nykyajan asettamissa puitteissa?

Palvelus on suoritettu ja tuore reserviläinen on lähtenyt viimeistä kertaa kasarmilta. Usein kotimatkalla kysytään juuri kotiutuneelta reserviläiseltä, oliko palvelus vaivan väärti vai olisiko halutessaan toiminut toisin. Monilta kansalaisilta löytyy vahva mielipide koko puolustusjärjestelmän tarpeellisuudesta omien kokemusten tai muualta hankitun tiedon perusteella.

Todennäköisin skenaario asevelvollisuuden kehittämiseksi on laajentaa kutsunnat koskemaan koko ikäluokkaa. Yleinen asevelvollisuus koskisi tällöin pelkästään miehiä, kuten tälläkin hetkellä, mutta jokainen osallistuisi silti kutsuntatilaisuuteen. Miehet määrättäisiin palvelukseen, jotta riittävät sodan ajan joukot saataisiin koulutettua.

Koko ikäluokan yhteisessä kutsuntatilaisuudessa kerrottaisiin puolustusvoimien toiminnasta ja mahdollisuudesta suorittaa vapaaehtoinen asepalvelus. Samalla pystyttäisiin arvioimaan koko ikäluokan toimintakyky. Miltä ikäluokan fyysinen kunto näyttää, millaisella tolalla on henkinen jaksaminen? Nämä ovat tärkeää tietoa sekä yksilölle että yhteiskunnan eri toimijoille, jotta kansalaisten hyvinvoinnista voidaan pitää huolta.

Esimerkiksi Norjassa on käytössä niin sanottu valikoiva asevelvollisuus, joka koskee jokaista maan kansalaista. Sekä naiset että miehet ovat yhtäläisessä asemassa keskenään ja osallistuvat siten yhteisiin kutsuntoihin. Norja otti mallin käyttöön ensimmäisenä maana Euroopassa. Koko ikäluokkaa ei ole kuitenkaan tarkoitus kouluttaa, vaan Norjassa yhdestä ikäluokasta asepalveluksen käy noin joka kuudes.

Jotkut puhuvat kansalaispalveluksesta nykymuotoisen asevelvollisuuden korvaajana. Siinä jokaisella olisi velvollisuus palvella maataan eri tehtävissä, jotka olisivat esimerkiksi siviilikohteiden ylläpitotehtäviä tai aseellinen palvelus. Jokainen kansalainen olisi velvollinen suorittamaan palveluksen.

Asevelvollisuus kehittyy monella tasolla: samalla varaudutaan uusiin uhkiin, kun toisaalla arvioidaan palvelusrutiinien hyötyjä päiväpeiton pinkan tekemisestä pikkutarkkaan taskujen korjailuun. Toisaalta on tärkeää olla perillä erilaisista maanpuolustusvelvollisuuden muodoista, koska vain sitä kautta pystytään joko uudistumaan tai vakuuttumaan nykyisen asevelvollisuuden hyödyistä.