Anttoni Kangastie

Uusilla lomajärjestelyillä puolustusvoimat varmistavat lakisääteiset tehtävänsä, kuten virka-avun antamisen.

Uudenmaan rajan ylittää noin 1500 varusmiestä kahden viikon välein

Viljami Kuusisto

Puolustusvoimat torjuu sosiaalisessa mediassa levinneen harhakäsityksen, että Uudenmaan rajan ylittäisi aina lomille ja lomilta liikuttaessa koko noin neljäntuhannen varusmiehen joukko. Lomakierron vuoksi rajan ylittää yleensä noin 1500 varusmiestä.

Varusmiespalveluksessa otetaan käyttöön uudet lomajärjestelyt kaikissa Etelä-Suomen varuskunnissa. Uusi lomajärjestely on 2+2+2, eli ollaan yhteensä kuukausi kiinni palveluksessa, jonka jälkeen päästään kahden viikon lomille. Myös muutoksia tuli Uudellamaalla asuvile varusmiehille, sekä Uudenmaan sisällä palveleville ulkopaikkakuntalaisille.

Muutokset johtuivat hallituksen esittämästä ja eduskunnan hyväksymästä Uudenmaan rajojen sulusta. Rajoituksessa määrättiin kaikki turha liikenne pysäytettäväksi ja aluksi varusmiesten lomia pidettiin tälläisenä turhana kulkemisena. Tämä kuitenkin muuttui, kun perustuslakivaliokunta käsitteli asian uudestaan. Puolustusvoimien tiedotuspäällikkö Max Arhippainen kuvasi tilannetta erikoiseksi.

– Hallitus linjasi asetusluonnoksessaan niin, että lakisääteisen velvollisuuden hoitamista varten rajan saa ylittää. Kuitenkin asetuksen perustelumuistiossa sanottiin aika selvästi se, etteivät varusmiehet saa liikkua rajojen yli. Se oli aika ristiriitaista, sillä varusmiespalvelus se vasta lakisääteinen velvollisuus on, jos mikä, ihmettelee puolustusvoimien tiedotuspäällikkö Max Arhippainen.

Majuri Janne Kananen Pääesikunnan koulutusosastolta kertoo uuden mallin otetun käyttöön, jotta varusmiesten liikkumista lomille pois varuskunnista saadaan vähennettyä. Myös uusilla koulutus- sekä lomajärjestelyillä pyritään hidastamaan koronavirusepidemian leviämistä.

– On hyvä muistaa, että myös Puolustusvoimat sopeuttaa omaa toimintaansa osana muuta yhteiskuntaa, koronavirusepidemian kehittymisen ja hallituksen asettamien rajoitusten mukaisesti. Muutos ei ole lähtöisin puolustusvoimista, vaan uusilla vastatoimilla pyritään hidastamaan taudin leviämistä. Järjestelyillä pyrimme vähentämään varusmiesten lomiin liittyvää liikkumista, painottaa Kananen.

Kahden viikon lomilla on Kanasen mukaan myös se hyöty Puolustusvoimien näkökulmasta, kun tartunnan oireet ilmenevät paremmin kahden viikon aikana. Epidemia painottuu myös toivottavasti pidemmälle ajanjaksolle, jolloin sen vaikutus ei ole yhtä merkittävä.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt harhakäsitys siitä, että rajan ylittäisi aina tuo 4000 varusmiehen joukko, mutta se ei ole kuitenkaan totta.Yleensä rajan ylittää noin 1500 varusmiestä kahden viikon välein porrastetusti.

– Uudenmaan rajan yli ei liiku kerralla 4000 varusmiestä. Tuossa luvussa ovat kaikki varusmiehet, joilla on tarve ylittää raja lomiin liittyen. Käytännössä varusmiehet liikkuvat pienemmissä osastoissa, kun osa on menossa lomille ja osa palaamassa lomille, Kananen kuvaa.