Petri Saarelainen

Ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Pasi Jokinen ja kontra-amiraali Marcus Hitchcock Yhdysvaltain avaruusesikunnasta allekirjoittivat Suomen ja Yhdysvaltojen välisen yhteisymmärryspöytäkirjan tänään.

Suomi ja Yhdysvallat yhteistyöhön avaruudessa

Ronni Läpinen

Suomi ja Yhdysvallat allekirjoittivat tänään avaruustilannekuvayhteistyötä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan. Avaruustilannekuvakyvyn kehittäminen on osa puolustusjärjestelmän kokonaisuuden kehittämistä.

Suomi ja Yhdysvallat ovat tänään allekirjoittaneet avaruustilannekuvayhteistyötä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan. Suomea edusti ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Pasi Jokinen ja Yhdysvaltoja kontra-amiraali Marcus Hitchcock Yhdysvaltain avaruusesikunnasta (USSPACECOM).

Yhteisymmärryspöytäkirjan perusteella on tarkoitus vaihtaa Suomen ja Yhdysvaltain kesken julkista avaruustilannetietoa.

– Tilannetietoisuuden ja -ymmärryksen on ulotuttava kaikkiin taistelutilan ulottuvuuksiin, sillä tapahtumat maalla, merellä, ilmassa, avaruudessa sekä kyber- ja informaatioavaruudessa vaikuttavat toisiinsa, Jokinen toteaa.

– Avaruustilannekuvan merkitystä korostaa se, että avaruudessa toimii tänä päivänä jatkuvasti kasvava joukko sekä valtiollisia että kaupallisia toimijoita.

Kontra-amiraali Hitchcock on samoilla linjoilla.

– Avaruustilannetietoisuus on erittäin tärkeä kansallisen turvallisuuden kannalta niin Yhdysvalloissa kuin Suomessa. Avaruudessa on niin kaupallista, tieteellistä kuin sotilaallista toimintaa ja sitä pitää pystyä valvomaan organisoidusti.

– Pöytäkirja vahvistaa avaruusoperaatioiden avoimuutta, ennakoitavuutta ja läpinäkyvyyttä, Hitchcock korostaa.

Yhdysvallat on globaalisti keskeinen toimija avaruustilannetietoisuudessa ja sillä on vastaavanlaisia sopimuksia useiden muiden eurooppalaisten maiden kanssa. Yhdysvaltain avaruusesikunta aloitti toimintansa uudelleen tänä vuonna.  Suomen puolustusvoimissa avaruustilakuva on ilmavoimien vastuulla. Ilmavoimat kehittää Suomen avaruustilannekuvakykyä yhdessä siviilihallinnon avaruustoimijoiden kanssa. Keskeisiä kansallisia yhteistyökumppaneita ovat Ilmatieteen laitos ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus.

– Ilmavoimat tuottaa operaattorin roolissa avaruustilannekuvan, joka integroidaan osaksi puolustusvoimien yhteistä tilannekuvaa. Avaruustilannekuvaan perustuvaa tietoa avaruusesineiden sijainneista ja liikkeistä voidaan hyödyntää esimerkiksi puolustusvoimien oman toiminnan suunnittelussa ja suojaamisessa, kenraalimajuri Jokinen kertoo.