Aatu Heikkonen

Sotilastiedustelun operatiivisten kykyjen rakentaminen on aloitettu ja uusia rekrytointeja on tehty jo vuosia uutta lakia silmällä pitäen, kertoo puolustusvoimien tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri Harri Ohra-aho.

Sotilastiedustelulaki mahdollista ottaa käytäntöön melkein välittömästi

Elias Hirvikoski

Sotilastiedustelulain tullessa voimaan puolustusvoimilla on kyky aloittaa operaatiot uusilla toimivaltuuksilla melkein välittömästi. Laki antaa puolustusvoimille mahdollisuuden tietoverkkotiedusteluun ja vahvistaa henkilötiedustelun mahdollisuuksia.

Eduskunnan hyväksymä uusi sotilastiedustelulaki antaa puolustusvoimille laajemmat valtuudet torjua ulkopuolisten tiedustelutoimia. Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri Harri Ohra-aho kommentoi uuden lain olevan merkittävä puolustusvoimille ja kansalliselle turvallisuudelle.

– Uusi lainsäädäntö on sotilastiedustelun tilannetietoisuuden parantamisen näkökulmasta merkittävä, hän kertoo.

Eduskunnan toisessa käsittelyssä 11. maaliskuuta hyväksytty laki antaa sotilastiedustelulle vahvemmat valtuudet tiedustelutoiminnan toteuttamiseen. Sotilastiedustelulaki lisää puolustusvoimien toimivaltuuksia eli antaa tietoverkkotiedustelulle mahdollisuuden ja vahvistaa henkilötiedustelun edellytyksiä.

– Kaiken julkisen vallan tulee perustua lakiin. Nyt myös sotilastiedustelulla on vahvempi selkänoja tehtäviensä toteuttamiseen puolustusvoimien tehtäviä tukien. Laki tuo lisäksi mukanaan uusia toimivaltuuksia, jotka parantavat puolustusvoimien eri tason johtajien tilannetietoisuutta, Ohra-aho selventää.

Ohra-ahon mukaan sotilastiedustelu voi uuden lain myötä toimia paremmin ennakoivasti, koska nykyisillä tiedustelutavoilla seurataan vain sitä, mikä on jo tapahtunut. Aikaisempi toiminta on perustunut lakiin puolustusvoimista, joka antaa mandaatin seurata turvallisuusympäristöä. Uusia toimivaltuuksia ei ole myöskään järkevää toteuttaa ilman lainsäädännön vahvaa selkänojaa. Tärkeintä onkin Ohra-ahon mukaan se, että saamme kokonaisvaltaisen lain tiedustelutoimintaan.

Seuraavaksi sotilastiedustelulakiin liittyen puolustusvoimissa toimivaksi rakennetaan valvontamekanismi. Ohra-ahon mukaan operatiivisten kykyjen rakentaminen on jo aloitettu ja puolustusvoimissa on tehty jo vuosia uusia rekrytointeja uutta lakia silmällä pitäen.

– Lain tultua voimaan puolustusvoimilla on kyky aloittaa operaatiot uusilla toimivaltuuksilla melkein välittömästi. Myös uusia kyberosaajia olemme saaneet ja saamme myös jatkossa, Ohra-aho toteaa.

Perustuslakivaliokunta on lausunut mielipiteenään valtioneuvostolle, että sotilas- ja siviilitiedustelua valvovan tiedusteluvalvontavaltuutetun virkaan nimitettäisiin Kimmo Hakonen. Hänestä tulee Suomen uuden salaisen tiedustelutoiminnan oikeudellinen valvoja, jolla tulee olemaan erittäin laajat valtuudet valvoa sotilastiedustelutoimintaa.

– Näin ollen Hakosen rooli sotilastiedustelussa tulee olemaan merkittävä, Ohra-aho toteaa.

Sipilän hallituksen ero perjantaina 8. maaliskuuta muutti eduskunnan viimeisen viikon työsuunnitelmaa: sote-uudistuksen kaaduttua eduskunnassa keskityttiin muihin lakeihin, kuten tiedustelulakeihin. Toimitusministeristön tehtäväksi jäi vain juoksevien asioiden hoitaminen. Ohra-ahon mukaan hallituksen muuttuminen toimitusministeristöksi ei vaikuta sotilastiedustelulain toteuttamisen aikatauluihin.

– Oikeuskansleri ei näe estettä toimitusministeristön nimittämisoikeudelle, Ohra-aho sanoo.