Samuli Pöntinen

Maasotakoulun kuljetuskomppanian alokkaat olivat harjoittelemassa VBS:n perustaitoja osana päivän rastikoulutusta.

Simulaattoreiden avulla ajatus kulkee

Aleksi Olin

Puolustusvoimien simulaattoriosaamiskeskus kehittää jatkuvasti simulaattoreita, joiden avulla varusmiesten koulutus elää tätä päivää. VBS eli Virtual Battle Space on simulaattori, jolla varusmiesten ajankäyttöä on tehostettu entisestään.

Käytössä olevat simulaattorit voidaan jakaa kolmeen osaan. Livesimulaattoreiden, esimerkiksi kaksipuoleisen taistelun simulaattorin (KASI), avulla toimitaan oikeassa ympäristössä ja simuloidaan aseen vaikutusta. Konstruktiivisissa simulaattoreissa parametrit syötetään simulaattoriin ja simulaattori laskee joukkojen liikkeitä jatekemistä.

VKY eli virtuaalinen koulutusympäristö on esimerkki kolmannesta simulaattorimallista eli virtuaalisimulaattorista. Se on ollut käytössä noin kahden vuoden ajan ja sitä hyödynnetään kaikissa joukko-osastoissa. VKY:ssa toimivat oikeat ihmiset, mutta ympäristö, toiminta ja asevaikutus on simuloitu.

– Näen tulevaisuuden ja koulutuksen tulevaisuuden hyvin simulaattoriavusteisena, vaikka täytyy muistaa, etteivät simulaattorit ole itsetarkoitus. Ne ovat kouluttajan apuvälineitä mahdollisimman tehokkaaseen ja hyvään koulutukseen, simulaattoriosaamiskeskuksen johtaja, everstiluutnantti Antti Pyykönen valaisee.

Tällä hetkellä meri-, ilma- ja maavoimilla on käytössä omaan toimintaansa liittyviä simulaattoreita. Simulaattoriosaamiskeskuksessa, joka sijaitsee Maasotakoulussa Lappeenrannassa, pääfokus on live- ja virtuaalisimulaattoreissa. Simulaattoriosaamiskeskuksen johtoon toimialateitse kuuluvat myös VKY-osasto Panssariprikaatissa Hattulassa ja KASI-osasto Porin prikaatissa Säkylässä.

– Simulaattoreiden tavoitteena on koulutuksen kustannustehokkuus ja ennen kaikkea koulutustuloksen parantaminen. Pienemmillä resursseilla saadaan parempia koulutustuloksia, eli käytännössä kehitettyä oppimista, Pyykönen avaa.

Resursseilla tarkoitetaan sitä, että koulutukseen käytettävää aikaa voidaan tehostaa ja lyhyemmässä ajassa oppimistulos saadaan samalla tasolle tai jopa paremmaksi kuin ilman simulaattoreita. Se vapauttaa aikaa muuhun koulutukseen ja vie osaamista vielä pidemmälle.

– Viime kädessä simulaattoreiden on tarkoitus tuottaa meille entistä suorituskykyisempiä sodan ajan joukkoja, Pyykönen sanoo.

Simulaattoriosaamiskeskuksen johtaja, everstiluutnantti Antti Pyykkönen näkee koulutuksen tulevaisuuden hyvin simulaattoriavusteisena.

VKY:n pohjana on tietokoneilla toimiva VBS eli Virtual Battle Space. Käytännössä koulutus tapahtuu siten, että jokaisella varusmiehelle on oma tietokone. Lisäksi heillä on mikrofoni ja kuulokkeet, joilla voi tarvittaessa olla yhteydessä ryhmän jäseniin ja joukkueen muihin johtajiin.

– Kouluttaja laittaa pyörimään skenaarion, jonka olemme etukäteen suunnitelleet. Olemme laittaneet tietyn määrän vihollisia, suunnitelleet reitin ja tehneet karttamerkkejä. Tämän jälkeen ryhmät lähtevät johtajan johtamana liikkeelle ja toimivat tilanteen mukaisesti. Vetojen jälkeen voimme antaa videopalautetta, jolla jokaista vetoa voidaan kehittää, kouluttaja, kersantti Juuso Pesonen Maasotakoulun Reserviupseerikoulusta kertoo.

Nykynuorille ei tarvitse opettaa kädestä pitäen VKY:n käyttöä, joten aikaa säästyy myös muulle. Nuoret osaavat lähtökohtaisesti käyttää tietokoneita, joten VBS:n koulutus on tehokkaampaa. Kouluttautumiseen voidaan siirtyä hyvin nopeasti, sillä järjestelmän toiminnallisuus, esimerkiksi käytettävät näppäinkomennot, ovat yleismaailmallisia.

– Simulaattori havainnollistaa hyvin, miten metsässä täytyy toimia. Saa paremman yleiskuvan siitä, mitä tehdään. Lisäksi on helpompi ajatella, kun ei ole fyysistä rasitusta. Ei pääse hengästymään ja ajatus toimii paremmin, alikersantti Niko Juvakka kertoo.

Kymmenen vuotta sitten taistelijan simulaattoreista tehtiin tutkimusta siitä, miten simulaattorit tehostavat koulusta. Vertailussa kokeiltiin, mikä oli koulutustulos ilman simulaattoreita ja niiden kanssa. Tulokset todentavat, että oikein käytettynä simulaattorit pystyvät parantamaan koulutustulosta.

Tällä hetkellä on käynnissä tutkimus sisäampumasimulaattorista, jossa aivan alustavat havainnot ovat, että ampumataitoa pystytään kehittämään huomattavasti tehokkaammin simulaattorin avulla.

– Simulaattorit eivät itsessään tehosta koulutusta, vaan kouluttaja, joka osaa hyödyntää simulaattoria koulutuksessa, pystyy saamaan huomattavasti parempia tuloksia kuin ilman simulaattoria, Pyykönen ynnää.

Koulutus 2020 -ohjelmassa painotetaan simulaattoreiden hyödyntämistä koulutuksessa. VKY-koulutusympäristö tulee jatkossakin olemaan osa varusmiesten arkea.

– Varsinkin Virtual Battle Spacesta on hyötyä. Sillä pystytään luomaan realistisia skenaarioita, joita meidän on helppo stressivapaassa tilassa käydä läpi. Ideaalitilanne olisi, että voisimme ensin luokassa harjoitella ja siirtyä sitten maastoon, jolloin jokaisella olisi jonkinlainen hajujälki siitä, mitä maastossa oltaisiin tekemässä, Pesonen kertoo.

– Sen sijaan, että puoli päivää käytetään opetteluun ja toiset puoli päivää harjoitteluun, niin simulaattorien avulla kyetään tämä sama asia opettelemaan tunnissa, jonka jälkeen päästään maastoon ja itse harjoitukseen, Pyykönen toteaa.