Lauri Parviainen

Everstiluutnantti Kalervo Raunama ja Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Esa Vesterbacka leikkasivat nauhan vankivaatteiden Hubin avajaisissa Kylmäkosken vankilassa.

Puolustusvoimat pesee vankien vaatteet

Kirmo Liukko

Rikosseuraamuslaitoksen ja puolustusvoimien yhteistyön kautta vankivaatteiden pesulatoiminta on siirtynyt Hämeenlinnan vankilan lopetetusta keskuspesulasta puolustusvoimien vaatetuskorjaamon Säkylän tuotantolaitoksen pesulan tehtäväksi. Mahdollisuutta käyttää samoja asumistekstiilejä vankiloissa ja varuskunnissa on myös selvitetty.

Rikosseuraamuslaitos ja puolustusvoimat ovat aloittaneet yhteistyön vankivaatehuollossa. Viime kesänä Hämeenlinnan vankilan yhteydessä toiminut keskuspesula lopetettiin ja vankivaatteiden pesulatoiminta siirtyi puolustusvoimien vaatetuskorjaamoon Säkylän tuotantolaitokseen.

– Meillä oli kaksi vaihtoehtoista tapaa reagoida, kun tuli päätös, että Hämeenlinnan uuden vankilan yhteyteen ei rakenneta keskuspesulaa. Joko vastustaa muutosta tai miettiä, miten tämä asia voitaisiin hoitaa uudella tavalla. Yhteistyö puolustusvoimien kanssa on loistava esimerkki siitä, että on lähdetty miettimään miten tämä voitaisiin hoitaa uudella tavalla ja on löydetty luovia ratkaisuja ongelmaan, avasi Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Esa Vesterbacka yhteistyön taustaa.

Kylmäkosken vankila toimii 15.5 alkaen koko Suomen vankivaatteiden keskuksena, jossa viimeistellään ja lähetetään vaatteet vankiloihin eri puolille maata. Viimeistely käsittää vaatteiden tarkastuksen, viikkauksen, lajittelun ja pakkauksen. Tarve keskukselle syntyi, kun laajempi yhteistyö puolustusvoimien kanssa alkoi.

Uudessa työnjaossa vankiloiden pyykkejä pestään Säkylässä, josta ne kuljetetaan Kylmäkoskelle viimeistelyä varten.

Markku Hannus ja Veikko Aikio esittelivät vankivaatehuollon yhteistyötä.

– Yhteistyö puolustusvoimien kanssa vankivaatteiden ja vankien asumistekstiilien pesulapalveluissa alkoi vuonna 2017.  Puolustusvoimien vaatteiden "viimeistely" alkoi vankiloissa jo vuotta aiemmin tehtyjen koetilauksien muodossa. Yhteistyö on edennyt siihen, että tänä vuonna kaikki vankiloiden pyykit pestään puolustusvoimien toimesta, puolustusvoimien vaatetuskorjaamon johtaja Markku Hannus selosti.

Puolustusvoimat ja Rikosseuraamuslaitos hyötyvät molemmat kasvaneesta volyymistä. Hannuksen mukaan puolustusvoimien ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyön myötä saavuttamat taloudelliset säästöt ovat tämän vuoden loppuun mennessä 1,3 miljoona euroa. Tulevaisuudessa vuosittaiset säästöt tasoittuisivat noin 750 tuhanteen euroon vuositasolla. Rikosseuraamuslaitoksen ei tarvitse yhteistyön ansiosta investoida kolmea miljoonaa euroa uuteen keskuspesulaan.

Tulevaisuudessa tavoitteena on lisätä suoria kuljetuksia pesulan ja vankiloiden välillä Kylmäkosken keskuksen käyttämisen sijaan. Suoria kuljetuksia kokeillaan parhaillaan Turun vankilassa.

– Tavoitetila on, että suoria kuljetuksia vankiloihin lisättäisiin yksi vankila vuodessa sillä edellytyksellä, että se on taloudellisesti järkevää, Veikko Aikio avasi tulevaisuuden kehityskohteita.

Mahdollisuuksia asumistekstiilien yhteiskäytön osalta Rikosseuraamuslaitoksen ja puolustusvoimien välillä on selvitetty. Esteeksi on muodostunut tekstiileihin jäävä tupakanhaju.

– Vankiloista tulleisiin asumistekstiileihin jää pesusta huolimatta tupakanhaju, koska vankiloissa tupakoidaan selleissä. Jos tulevaisuudessa vankilat ovat savuttomia, voitaisiin tätä vaihtoehtoa harkita uudelleen, Hannus esittää.

Uutista korjattu 17.5 kello 10:40.