Santeri Väänänen

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen kertoo puolustusvoimien ryhtyneen aktiivisiin toimiin koronavirusepidemian leviämisen hidastamiseksi.

Puolustusvoimain komentaja: "Asevelvollisista ja henkilökunnasta huolehditaan"

Leevi Larkovuo

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen kertoo puolustusvoimien seuraavan koronatilannetta aktiivisesti ja ryhtyvän tarvittaviin lisätoimenpiteisiin, mikäli tilanne niin vaatii.

Koronavirusepidemia on laittanut niin puolustusvoimien kuin koko yhteiskunnan toiminnan uusiksi. Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen kertoo puolustusvoimien seuranneen koronatilannetta aktiivisesti tammikuusta alkaen yhdessä terveysviranomaisten kanssa. Kivinen kertoo puolustusvoimien arvioineen eri toimintavaihtoehtoja koronaviruksen leviämisen varalta ja tehneen sen varalle suunnitelmia. 

– Tältä pohjalta olemme nyt reagoineet pandemiaan usealla eri tavalla. Henkilöstöä on etätöissä, ja varusmiesten loma- ja palvelusjärjestelyjä on muutettu. Olemme myös hajauttaneet henkilöstöä normaalia laajemmin puolustusvoimien eri tiloihin, Kivinen mainitsee puolustusvoimien intranettiin ja sosiaaliseen mediaan kuvatussa videohaastattelussa.

Kivinen kertoo, että myös kertausharjoitukset ja kriisinhallintajoukkojen palvelusvapaat on toistaiseksi peruttu sekä kansainvälisiä harjoituksia on jouduttu perumaan.

– Kaiken tämän tavoitteena on hidastaa koronaviruksen etenemistä ja turvata puolustusvoimien valmius ja toimintakyky toteuttaa tehtävänsä. Lisäksi on tietysti tärkeää, että huolehdimme asevelvollisista ja palkatusta henkilöstöstä tässäkin tilanteessa, Kivinen mainitsee.

Puolustusvoimat on Kivisen mukaan myös valmistautunut antamaan virka-apua muille viranomaisille tarpeen mukaan. 

– Lainsäädäntö lähtee siitä, että varusmiehille ei saa teettää vaarallista työtä, ja näin ollen varusmiehiä ei voida määrätä työskentelemään tartuntavaaratiloissa. Kuitenkin esimerkiksi tilapäistelttojen rakentamiseen, erilaisten järjestelyjen tai tilojen turvallisuuden tukemiseen varusmiehiä voidaan käyttää, Kivinen kertoo Ruotuväelle antamassaan haastattelussa.

Vaikka kriisin laajenemisesta ja tilanteen kehittymisestä ei ole varmaa tietoa kellään, Kivinen lupaa puolustusvoimien toimivan aktiivisesti tilanteen hallitsemiseksi.

– Kriisi tulee kestämään viikkoja, ellei jopa kuukausia ja se tulee vaikuttamaan meihin kuten muuhunkin yhteiskuntaan vielä nykyistä laajemmin. Tämän vuoksi arvioimme jatkuvasti tarvittavia lisätoimenpiteitä niin kotimaan toimintojen kuin kriisinhallintajoukkojen osalta. Olemme varautuneet myös laajamittaisempaan määrään koronavirustartuntoja, Kivinen sanoo.

Poikkeustilaa koskevat käytännöt ovat lähteneet Kivisen mukaan hyvin liikkeelle.

– Haluan kiittää niin palkattua henkilöstöä kuin varusmiehiäkin siitä, että nämä poikkeavat järjestelyt, joita on toimeenpantu, ovat lähteneet hyvin käyntiin eri varuskunnissa ja toimipisteissä, Kivinen kiittelee.

Varusmiehiä ja puolustusvoimien henkilöstöä Kivinen ohjeistaa tukemaan toisiansa ja toimimaan niiden ohjeiden mukaan, jotka ovat tällä hetkellä voimassa.

– Vaikka tilanne on vakava, niin missään mielessä ei ole syytä ajautua apatiaan. Tässä mennään yhdessä eteenpäin ja jonain päivänä tämä kriisi on ohi, Kivinen toteaa.