Edvin Ingman

Esitetyssä Senaatti-konsernissa olisi kaksi liikelaitosta: Senaatti-kiinteistöt ja Puolustuskiinteistöt.

Puolustuskiinteistöjen uudelleenjärjestely nyt ministereiden pöydällä

Aleksanteri Kekonen

Puolustushallinnolle parempia toimintaedellytyksiä ja toimitilakustannusten hillitsemistä tavoitteleva hanke etenee poliittiseen käsittelyyn. Uudistuksella ei tavoitella henkilöstövähennyksiä.

Puolustuskiinteistöjen valmisteluhanke siirtyy virkamiesvalmistelusta poliittiseen käsittelyyn. Virkamiehistä koostuva ohjausryhmä hyväksyi kokouksessaan 21. marraskuuta esityksen Puolustuskiinteistöistä eteenpäin vietäväksi. Esitys käsitellään ensin erikseen valtiovarainministeriössä ja puolustusministeriössä, jonka jälkeen yhteisesti talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa.

– Aikataulun päättävät nyt ministerit yhdessä. Virkamiesvalmistelun puolesta esitys on nyt valmis eteenpäin vietäväksi, kertoo valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri ja hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Päivi Nerg.

Elokuussa alulle laitetun hankkeen tavoitteena on parantaa puolustushallinnon toimintaedellytyksiä ja hillitä puolustushallinnon kasvavia toimitilakustannuksia. Tähän aiotaan päästä uudella organisaatiorakenteella.

– Senaatti-kiinteistöjen ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen kokoaminen saman konsernin alle on lähtenyt siitä, että saadaan kiinteistöjärjestelmä palvelemaan puolustushallinnon tarpeita paremmin, Nerg selkeyttää.

Tämän hetkisenä esityksenä on organisaatiorakenne, jossa luodaan uusi Senaatti-konserni, joka koostuu kahdesta liikelaitoksesta: Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä. Hankkeessa tavoitellaan, että liikelaitoksiin ei synny päällekkäisiä toimintoja.

– Päällekkäisiä toimintoja ei synny, kun konsernilla on yhteiset tavoitteet, yhteiset konsernipalvelut ja vahva dialogi kahden liikelaitoksen välillä. Kokoamalla osaaminen konsernipalveluihin voidaan nostaa osaamistasoa ja tuottaa palvelut tehokkaammin. Näin saadaan laadukkaampia ja kustannustehokkaampia palveluita puolustusvoimille ja myös muulle valtionhallinnolle, Nerg korostaa.

Aiemmin viime perjantaina ohjausryhmä on tehnyt päätöksiä liittyen esitettävään Puolustuskiinteistöjen toimintamalliin ja henkilöstön osallistamiseen prosessissa. Uuden Puolustuskiinteistöjen tehtävänä on vastata yksinomaan puolustusvoimien tilatarpeisiin ja vaatimuksiin valmiuden, turvallisuuden ja suojan tuottamiseksi.

Koko hankkeen ajan on korostettu henkilöstön aseman turvaamista. Uudistuksessa ei tavoitella henkilöstövähennyksiä ja uuden Senaatti-konsernin yksi tärkeimmistä voimavaroista kerrotaan olevan henkilöstön osaaminen. Henkilöstön osallistamiseksi hankkeessa on lisätty valmistelussa mukana olevien henkilöstöjärjestöjen edustajien lukumäärää ja suunnitteilla on yhteinen tiedotustilaisuus henkilöstöjärjestöjen ja hankkeen edustajien kesken.

– Viestintä ja faktojen kertominen prosessin eri vaiheissa on olennainen osa muutosprosessia. Jokaiselle meistä on tärkeä kuulla viesti omasta työpaikastaan muutostilanteessa, Nerg korostaa.