Palaute kehittää intissäkin

Armeija ei ole ajasta ja kaikkeudesta irrallinen maailma vaan aktiivisesti kehitettävä osa suomalaista yhteiskuntaa. Voimme jokainen osallistua kehitystyöhön palautetta antamalla.

Ennen inttiä mielessäni häämötteli kuulopuheisiin perustuva kuva armeijasta kaavoihin kangistuneena paikkana, joka on irrallaan muusta maailmasta ja noudattaa omia intinlakejaan, joissa ei välttämättä tarvitse olla mitään järkeä. Huomasin nopeasti, että täälläkin mennään järki ja oppiminen edellä. Jos jokin toimintatapa ei ole perusteltavissa, siinä on kehitettävää.

Ensi kertaa tupaan astuttuani näin seinällä julisteen, jossa todettiin, että kaikkeen simputtamiseen ja kiusaamiseen puututaan. Aiempaan inttikuvaani kuuluivat vihaiset ärjyvät johtajat, jotka laittavat tekemään kaikkea hölmöä ja ikävää. Selvisikin, että huhuttuun järjenvastaiseen inttijärkeen sopivat toimintatavat ovat kiellettyjä – niistä olisi johtajillekin kovat seuraukset. Aina välillä otsikoihin nouseekin simputustapauksia oikeuskäsittelyineen. Varusmieskoulutuksen tarkoituksena on tehokas oppiminen, ei yrmyily ja simputtaminen.

Heti ensimmäisinä päivinä yllätyin positiivisesti, miten asiallisia ja aidosti kiinnostuneita opettamaan koulutuksessa oltiin, niin varusmiesjohtajien kuin kantahenkilökunnankin osalta. Koulutuksen jälkeen saatiin palautetta, mikä meni hyvin, missä oli kehitettävää ja saavutettiinko tavoitteet. Jos jonkin toimintatavan perusteet olivat epäselvät, varusmiehiä kannustettiin kysymään rohkeasti, koska kaiken toiminnan piti olla perusteltavissa. Johtajat olivat varsin helposti lähestyttäviä, enkä kokenut, että epäselviä asioita olisi ollut vaikea kysyä.

Toki inttielämä poikkeaa siviilielämästä. On normaalia, että armeijan kuri ja sotilaskoulutus tuntuvat vierailta. Muodossa kulkeminen, opetetusti jonottaminen ja asennossa seisominen ovat olennainen osa koulutusta. Vaikkapa punkan kiireellä tekeminen ja hiominen opettaa noudattamaan käskyjä välittömästi, tarkasti ja aikamääreessä.

On hienoa, että toimintaa kehitetään. Uskon, että räikeimmät asiattomuudet on karsittu pois, mutta kehitettävää on edelleen runsaasti. Jos itse olenkin kohdannut paljon asiallisia ja helposti lähestyttäviä johtajia, olen kuullut niistäkin, joille ei uskalleta puhua ja joiden suusta saattaa päästä todellisia asiattomuuksia.

Yksiköiden välillä on vaihtelua, ja esimerkiksi punkkakäytännöt vaihtelevat nopeista toimituksista parinkymmenen minuutin ralleihin, joissa otetaan kaikki lakanat moneen kertaan sängystä ja välillä sylissä on koko setti patjoineen päivineen. Tämä jälkimmäinen voi olla opetuksen kannalta kyseenalaista.

Puolustusvoimissa on käynnissä Koulutus 2020 -ohjelma, jossa koulutusta on kehitetty kriittisesti ja uudistukset ovat kokeilussa ja kehityksessä. Koulutuksen rakennetta on uudistettu ja koulutukseen on lisätty esimerkiksi moodle-alustan käyttöä, mikroelokuvia ja virtuaalisen oppimisympäristön käyttöä. Tältäkin osin kehitystyön on oltava aktiivista.

Esimerkiksi pvmoodle tarjoaa hienon mahdollisuuden katsoa opetusvideoita, lähettää loma- ja palautelomakkeita ja välittää tietoa. Näitä ominaisuuksia käytetään jo paljon, mutta ne eivät toimi, jos varusmiehet jättävät videot katsomatta, moodlen tietoja ei päivitetä tai esimerkiksi sähköistä loma-anomusta ei suostuta ottamaan käyttöön.

Jos vanhanaikainen kuva armeijasta edelleen elääkin, itse kukin voi tehdä työtä toiminnan kehittämiseksi. Jokainen voi osallistua arviointiin ja palautteen antoon, jotta koulutus olisi asiallista ja oppimistavoitteista ja jotta pidettäisiin yllä hyvää ja kehittävää ilmapiiriä ja armeijayhteisöä.