Aatu Heikkonen

Alexander Lindholm on Otava-konsernin toimitusjohtaja ja huoltovarmuusorganisaation Mediapoolin hallituksen puheenjohtaja.

Otava-konsernin toimitusjohtaja toimii median huoltovarmuuden parissa

Elias Hirvikoski

Johdettavana 127-vuotias perinteikäs Otava-konserni, sekä pesti puheenjohtajana media-alan huoltovarmuudesta huolehtivassa Mediapoolissa – Alexander Lindholmin työtehtävät ovat monipuoliset.

Uudenmaankadulla Helsingissä, Otava-konsernin vanhassa historiallisessa pääkonttorissa toimitusjohtajan pöydän ääressä työskentelee Alexander Lindholm. Hänen johdettavanaan on Reenpään suvun perinteikäs konserni, jonka liiketoimintoihin kuuluu niin kirjoja, kauppaa, kuten Suomalainen kirjakauppa ja Jamera, lehtiä, että uusia liiketoimia, kuten SL-Mediat Oy.

– Olen toiminut media-alalla yli 20 vuotta ja ollut töissä esimerkiksi Ilta-Sanomissa, television puolella MTV3:llä, parissa internet-startupissa ja 18 vuotta tässä firmassa. Aloitin aikoinaan myyntineuvottelijana ja tässä konsernissa mediamyyntijohtajana, Lindholm raottaa urataustaansa.

Otava-konsernin toimitusjohtajana Lindholm on toiminut vuodesta 2010 lähtien. Hän on ensimmäinen Reenpään, Otavan perustajasuvun, ulkopuolinen konsernijohtaja. Omaa työnkuvaansa yhtiössä Lindholm kuvailee hyvin monipuoliseksi – jokainen työpäivä on erilainen.

– Toimitusjohtajan työ on käytännössä semmoista joka paikan höylänä toimimista: kaikkia tehtäviä teen, mitä löytyy, Lindholm kuvailee.

Lindholm suoritti asepalveluksen Hämeen ratsujääkäripataljoonassa, Lahden urheilukoulussa, lajinaan tennis. Myöhemmin jo media-alalla toimiessaan Lindholm pääsi näkemään toisenlaisen kuvan puolustusvoimista; maanpuolustuskurssin.

– Maanpuolustuskurssilla jaettiin paljon informaatiota ja kiinnostavia aiheita oli ylipäätään. Kurssi avasi kuvaa maanpuolustuksesta tietyllä tapaa todella laajasti ja osallistujina oli monentyyppisiä ihmisiä yhteiskunnan monesta eri osoitteesta. Kurssi oli todella opettavainen ja mielenkiintoinen. Se oli hieno kokemus, Lindholm toteaa.

Toimitusjohtajuuden lisäksi Alexander Lindholm tekee työtä mediayhtiöiden turvallisuuden ja varautumisen eteen. Hän toimii huoltovarmuusorganisaation Mediapoolin hallituksen puheenjohtajana. Mediapoolin tehtävänä on median toiminnan turvaamiseksi tarvittavan varautumistoiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen. Lindholmin mukaan Mediapoolin hallituksen kokouksissa käsitellään muun muassa informaatiovaikuttamista ja sosiaalisen median ilmiöitä.

– Huoltovarmuuskeskuksessa ammattilaiset tekevät käytännön työn. Hallitus käy läpi Mediapoolille kuuluvia asioita ja skenaarioita. Asioina siellä on ollut esimerkiksi sosiaalinen media ja ylipäätään sellainen vaikuttaminen, joka ei ole aiemmin ollut samalla tavalla mahdollista kuin nykypäivänä, Lindholm selventää.

Lindholmin puheenjohtama Mediapooli muodostaa oman toimialansa huoltovarmuuden tilannekuvan ja tekee esityksiä tarvittavien kehittämishankkeiden toimeenpanosta. Se myös tukee tiedonvälityksen teknistä varautumista kriisitilanteissa ja sananvapauden toteutumista sekä edistää kyberturvallisuutta mediayrityksissä.

– Pitää esimerkiksi tietää, miten me toimimme sellaisissa tilanteissa, joissa sähköt ovat poikki viikon tai kaksi. Jos ei olisi minkäänlaisia valmiuksia tiettyihin skenaarioihin, niin huonostihan siinä kävisi, Lindholm avaa.

Haastavinta Lindholmin mukaan sekä työssä toimitusjohtajana että Mediapoolin asioissa on nopeasti muuttuva maailma.

– Pitäisi osata arvioida, mitä tapahtuu laitteiden, median ja viestinnän suhteen seuraavan viiden vuoden aikana. Jos esimerkiksi vertailee, niin todennäköisintä on, että seuraavat viisi vuotta muuttavat maailmaa enemmän kuin edelliset, Lindholm sanoo.

Lindholmin mukaan tulevaisuudessa korostuu kansalaisten medialukutaidon merkitys. Se, että ymmärtää mitä mikäkin on, ja arvioi kriittisesti eri tiedotusvälineiden julkaisuja.

Kaiken edellä mainitun lisäksi Lindholm toteaa Mediapoolin toimintaan vaikuttavan myös laissa määritetyt eri mediayhtiöiden roolit.

– Meillä on Suomen laissa määritelty, mitkä ovat eri mediayhtiöiden roolit sellaisessa tilanteessa, jossa jotain isompaa tapahtuu. On sitten siinä tilanteessa toimintamallit olemassa, Lindholm sanoo.

Huoltovarmuuskeskuksen Mediapoolin hallitus kokoontuu säännöllisesti. Muulloin Lindholmin mukaan kukin poolin toimialaan kuuluva tekee itsenäisesti töitä yhteisten tavoitteiden eteen.

– Poolissa on muun muassa sisältöryhmä ja hallitus, ja kaikki tekevät omaa työtään tavoitteiden eteen. Tämän lisäksi tehdään vaikuttamistyötä, kuuntelemista, koulutusta ja seurataan ylipäätään, mitä maailmassa tapahtuu. Itse organisaatioissa töissä olevat tekevät sen kovimman työn. Omalta osaltani koetan auttaa niissä asioissa, joissa voin, Lindholm kuvailee mediapoolia.

Suurilta rooleiltaan – toimitus- ja puheenjohtajana – Lindholm ehtii kuitenkin myös viettää työn vastapainona monipuolista vapaa-aikaa. Lindholmin oma urheilulaji on tennis, jota hän vielä nykyisinkin aika ajoin harrastaa. Tämän lisäksi vapaa-aika kuluu kalastaen, monipuolisesti kuntoillen ja kaiken sellaisen parissa, mitä vain ikinä palloilla ja mailoilla voi harrastaa.

– Kyllä vapaa-aikaa on ihan riittävästi. Meille kaikille on annettu 24 tuntia vuorokaudessa käytettäväksi ja kysymys on vain, miten me sen käytämme, Lindholm sanoo.

Suuren kirja- ja lehtikonsernin toimitusjohtajalta löytyy toki aikaa myös lukemiselle. Lindholmilla onkin erityinen viesti vapaa-ajan käytöstä niin puolustusvoimien työntekijöille kuin varusmiehille.

– On se harrastus mikä vaan, niin jotain aktiviteettia tarvitaan tasapainottamaan sitä, mitä työkseen tekee. Ylipäätään varusmiehille sanon, että kannattaa lukea ja seurata maailmaa mahdollisimman paljon. Sivistyksen ja tietämyksen avulla voimme varautua tulevaisuuteen, Lindholm toteaa.