Antti Virtanen

Aiemmin Kari Kuusiniemi on työskennellyt esimerkiksi Turun yliopiston ympäristöoikeuden professorina ja Teknillisen korkeakoulun talousoikeuden professorina.

Oikeus ja turvallisuus toimivat keskenään

Janne Jussila

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi toimii virkansa lisäksi myös luottamustehtävässä Maanpuolustuskurssiyhdistyksen puheenjohtajana. Näitä tehtäviä yhdistävät laaja-alaiset linkit yhteiskunnan eri aloille.

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti ja Maanpuolustuskurssiyhdistyksen uusi puheenjohtaja Kari Kuusiniemi korostaa tuomioistuinlaitoksen ja yhteiskunnallisen kokonaisturvallisuuden yhteyttä.

– Turvallisuudella on mielestäni vahva yhteys erityisesti hallintotuomioistuinlaitokseen. Tehtävämme on ylläpitää turvallisuutta siten, että ihmiset voivat luottaa viranomaisten lainmukaiseen toimintaan.

Kuusiniemi nimitettiin korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) presidentiksi vuonna 2018. KHO on ylin hallintotuomioistuin, joka lähtökohtaisesti ratkaisee valituksia hallinnollisten viranomaisten päätöksiä.

KHO:n tehtävissä korostuu Kuusiniemen mukaan erityisesti niiden monipuolisuus ja laaja-alaisuus. Hän luettelee pitkän listan tuomioistuimen piiriin kuuluvia aiheita, ulkomaalaisasioista ympäristöön ja ampuma-aselupiin.

– Pöydällämme on koko yhteiskunnan kirjo, Kuusiniemi kiteyttää.

Samoin Maanpuolustuskurssiyhdistyksen toiminnassa tulee esille monipuolisia asioita yhteiskunnan eri aloilta. Kurssit ovat Maanpuolustuskorkeakoulun järjestämiä opetuskokonaisuuksia, jonne kutsutaan johtoasemissa olevia henkilöitä ympäri Suomea ja eri puolilta yhteiskuntaa.

Maanpuolustuskurssien tarkoitus on parantaa yhteiskunnan eri sektorien yhteistoimintaa ja edesauttaa eri alojen verkostoitumista turvallisuuden näkökulmasta. Näin luodaan vahva yhteiskunta, joka kykenee vastaamaan yhä monimuotoisimpiin uhkiin.

– Kursseilla on mahtava verkosto ihmisiä kaikkialta, niin liike-elämästä ja mediasta kuin eduskunnasta ja hallintoviranomaisista. Siellä kootaan erilaisissa tehtävissä olevia ihmisiä yhteen ja mietitään kuinka turvallista, suomalaista yhteiskuntaa voidaan puolustaa mahdollisissa kriisitilanteissa.

Valtakunnallisia maanpuolustuskursseja pidetäänkin usein eräänlaisena arvovallan osoituksena. Jos sinut kutsutaan valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille, olet tärkeä.

– Liike-elämässä toimiville verkostoitumisesta on konkreettista ammatillista hyötyä, mutta tuomarille hyöty tulee saamastani ymmärryksestä. Hallinto-oikeuden toiminnan ala on niin laaja, että yhteydet eri tahoihin auttavat käsittämään kuinka yhteiskunta toimii sekä millaisia ongelmia, tarpeita ja mielipiteitä eri sektoreilla on, Kuusiniemi kehuu.

– Vaikka tuomioistuimen on oltava puolueeton ja riippumaton, niin ei se tarkoita, että sen pitäisi yhteiskunnasta eristäytyä.

Maanpuolustuskurssiyhdistys on kurssin käyneiden henkilöiden yhteisö, jonka tarkoitus on tukea heidän mahdollisuuttaan pysyä ajan tasalla kokonaisturvallisuuden asioissa sekä edesauttaa kursseilla luotuja yhteistoiminnan mahdollisuuksia.

Tämän lisäksi Kuusiniemen mukaan yksi yhdistyksen keskeisimmistä tarkoituksista on ylläpitää julkisuudessa korkeatasoista turvallisuuspoliittista keskustelua.

– Meillä on turvallisuuspolitiikan iltoja noin viisi vuodessa, joissa on hyvin korkealuokkaisia puhujia sekä tilaisuudesta ja ajankohdasta riippuen kuulijoita noin viisisataa, Kuusiniemi mainitsee.

– Yhdistys onkin pikemminkin keskustelufoorumi. Sillä ei ole mitään poliittista agendaa, missä mielessä se ei ole poliittinen vaikuttaja sellaisenaan, mutta tilaisuutemme ja niissä kuultavat keskustelut varmasti koskettavat turvallisuuspolitiikkaa.

Jäseniä Maanpuolustuskurssiyhdistyksellä on yli viisi tuhatta. Tämän lisäksi siihen kuuluu yhdistysjäseninä 14 alueellista maanpuolustuskurssiyhdistystä, joilla on yhteensä kuusi tuhatta henkilöjäsentä.

– Jäsentemme määrän vuoksi on selvää, että keskuudessamme on erilaisia mielipiteitä turvallisuuspolitiikkaan liittyvistä asioista. Yhdistys on siis neutraali, mutta aina tietysti turvallisuuden edistämisen kannalla, Kuusiniemi tähdentää.

Yhtenä tavoitteistaan Maanpuolustuskurssiyhdistyksen puheenjohtajana Kuusiniemi pitää sekä yhdistyksen hallituksen että jäsenkunnan aktivoimista.

– Pyrin saamaan jäsentemme ääntä kuuluviin ehkä hieman enemmän kuin tähän mennessä. Tosin näyttää siltä, että he ovat aika tyytyväisiä passiiviseen rooliinsa. He tulevat kuuntelemaan mielenkiintoisia puhujia ja keskustelemaan toistensa kanssa.

Kuusiniemi kävi itse 179. valtakunnallisen maanpuolustuskurssin vuonna 2006. Viisi vuotta myöhemmin hänet valittiin Maanpuolustuskurssiyhdistyksen hallituksen jäseneksi. Hallituksessa hän on toiminut yhdeksän vuotta.

Edeltäjänsä, vuorineuvoksen ja yritysjohtajan Kari Jordanin puheenjohtajuuskauden päätteessä Kuusiniemeä pyydettiin uudeksi puheenjohtajaksi.

– En varsinaisesti käynyt kampanjaa, mutta tietyissä keskusteluissa kysyttiin, että olisinko käytettävissä. Kyseessä oli sellainen kunniatehtävä, josta en voinut enkä tietenkään halunnut kieltäytyä. Olin hyvin imarreltu, Kuusiniemi kertoo.

Jatkuvaksi haasteeksi Kuusiniemi mainitsee Maanpuolustuskurssiyhdistyksen korkean näkyvyyden ylläpitämisen a jopa mahdollisen parantamisen.

– Kysymys on aina siitä, että mistä löydämme jokaiseen tilaisuuteen osaavia ja yleistä arvonantoa nauttivia puhujia.

Kuusiniemen mielestä KHO:n presidentin ja Maanpuolustuskurssiyhdistyksen puheenjohtajan tehtävät toimivat hyvin keskenään.
– Molemmissa on kyse poliittisesti neutraalista yhteiskunnallisesta toiminnasta, joka lisää luottamusta turvallisuuteen, hän havainnollistaa.

Erityisesti Kuusiniemi kehuu myös Maanpuolustuskurssiyhdistyksen hallitusta ja maanpuolustuskurssien henkilöstöä.

– Tässä on taustalla erittäin hyvin toimiva organisaatio. Kaikilla toiminnassa mukana olevilla on ammattimainen ote, eikä heille tarvitse paljon asioita selitellä. Vastaavasti heiltä tulee toimintaan suuri panos.

KHO:n jatkosta Kuusiniemi mainitsee tulevat muutokset ja uudistukset, joihin hän on sitoutunut.

– Meillä on paljon kunnianhimoisia suunnitelmia, kuten strategiatyö, mihin liittyy erilaisia digitalisaatiohankkeita ja oman toimintamme kehittämistä.