Puolustusvoimat

Koronatilanne ei peruuta naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeneiden valintatilaisuuksia - tai viivästytä palveluksen aloitusta.

Naisten vapaaehtoisen asepalvelukseen hakeneiden valintatilaisuudet järjestetään etäyhteyksin

Toni Keränen

Poikkeusolosuhteiden vuoksi naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeneiden valintatilaisuudet muuttuvat etänä järjestettäviksi. Jokaiselle tilaisuuksiin kutsutulle ilmoitetaan henkilökohtaisesti toimintatavat sekä päätös tulevasta palveluksesta.

Viime vuosina kovassa nosteessa ollut naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakijoiden määrä oli tänä keväänä historiassaan toiseksi korkein. Yli 1400:sta hakijasta valintatilaisuuksiin kutsutut ovat kuitenkin saaneet osakseen poikkeusolosuhteiden tuomista haasteista.

Valintatilaisuuksiin ei toistaiseksi kutsuta osallistujia paikan päälle, vaan haastattelut toteutetaan etänä. Aluetoimistot ovat yhteydessä alueidensa tilaisuuskutsun saaneisiin naisiin ja ohjeistavat, miten heitä haastatellaan tarvittavien tietojen saamiseksi. 

Kapteeni Salla Riikonen Maavoimien esikunnasta kertoo, että jokaisen hakijan kanssa keskustellaan henkilökohtaisesti ennen päätöstä palveluksesta. Halukkailla on myös mahdollisuus toivoa, että hänet kutsutaan myöhemmin paikan päälle kuultavaksi.

– Päätöksen tekijällä on käytössään naisen lähettämä hakemus, lääkärintodistus ja haastattelussa saadut tiedot. "Valintatilaisuus" pyritään siis järjestämään kuten ennenkin, kasvotusten tapaaminen vain jää tässä järjestelyssä pois, Riikonen kuvailee prosessin kulkua.

Alunperin huhtikuun ensimmäisenä päivänä alkamaan määrätyt valintatilaisuudet pyritään järjestämään huhtikuun ja toukokuun välisenä aikana. Hakijamäärältään pienempien aluetoimistojen toimesta tilaisuuksia on järjestetty heti huhtikuun alussa.

– Puolustusvoimat seuraa jatkuvasti koronatilanteen kehittymistä. Huhtikuun alun tilaisuudet järjestettiin sillä hetkellä voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Tilannekuvan tarkentuessa ja koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi päädyttiin järjestämään tilaisuudet etänä, Riikonen perustelee tehtyjä muutoksia.

Lapualla valintatilaisuuteen osallistunut Lotta Ämmälä kuvailee tilaisuuden olleen nykyisiä säännöksiä mukaillen järjestetty.

– Heti tilaisuuteen saapuessa oltiin vastassa kertomassa, kuinka toimitaan. Kaikki ohjattiin desinfioimaan kädet sekä istumaan erilleen toisistaan. Meidät oli myös jaettu pienempiin ryhmiin. Paikalla meitä oli noin 10 naista, Ämmälä kertoo.

Valintatilaisuudesta lisää kipinää vapaaehtoiseen asepalvelukseen saanut Ämmälä harmittelee tilaisuuksien muuttumista etänä järjestettäviksi.

– Tilaisuudessa oli kiva päästä näkemään muita naisia, jotka ovat lähdössä armeijaan sekä jakamaan ajatuksia heidän kanssaan. Infossa myös käytiin läpi paljon asioita, mitä itse ei tässä vaiheessa olisi välttämättä tajunnut selvittää.
Etänä järjestetyt tilaisuudet poistavat nyt mahdollisuuden verkostoitua mahdollisten tulevien palvelustovereiden kanssa, mutta on poikkeustilanteessa varmin tapa välttyä tartuntojen leviämiseltä. 

Riikosen mielestä kuitenkin positiivista on se, että valinnat pystytään toteuttamaan hankalasta tilanteesta huolimatta ja näin tarjoamaan mahdollisuus naisille päästä palvelukseen. Ämmälän mainitsemat haittapuolet ovat kuitenkin hänen tiedossaan.

– Varjopuolena on, että kasvotusten tapaaminen ja naisvarusmiesten kokemusten vaihto jäävät väliin. Puolustusvoimat on koonnut naisten vapaaehtoisen asepalveluksen sivulle tietoa valintatilaisuudesta, valintatilaisuuden materiaalin, naisvarusmiesten tarinoita sekä videoita kokemusten vaihtoa varten, Riikonen ohjeistaa hakijoita.

Hän myös suosittelee seuraamaan palveluksessa olevia naisvarusmiehiä sosiaalisessa mediassa, kuten Instagramissa. 

– He ovat olleet Puolustusvoimille isona apuna kysymyksiin vastaamisessa ja ennakkoluulojen torjunnassa.