Petri Saarelainen

Yhteistupiin tavoitellaan saman verran miehiä ja naisia.

Naisten ja miesten yhteistupakokeilu aloitetaan

Aleksanteri Kekonen

Yhteismajoitusta varusmiespalveluksessa kokeillaan toukokuussa aloittavalla reserviupseerikurssilla ja myöhemmin nimettävissä maavoimien joukko-osastoissa. Kokeilulla tavoitellaan parempaa tiedonkulkua ja ryhmäkoheesiota poistamalla erilliset tuvat miehiltä ja naisilta.

Puolustusministeriö on eilen 18. helmikuuta antanut asetuksen, jolla mahdollistetaan yhteismajoituksen kokeileminen varusmiespalveluksessa ja naisten vapaaehtoisessa asepalveluksessa vuosina 2020 ja 2021.

– Pääesikunta esitti meille tätä, koska he näkivät tarpeen yhteismajoituskokeilulle kasarmiolosuhteissa, kertoo hallintoneuvos Minnamaria Nurminen puolustusministeriöstä.

Kokeiluun osallistuvia joukko-osastoja ei ole vielä määrätty. Kokeilu aiotaan toteuttaa kahdessa joukko-osastossa heinäkuussa aloittavalla saapumiserällä sekä toukokuussa aloittavalla reserviupseerikurssilla Haminassa.

– Alkuvaiheessa kokeilu halutaan toteuttaa isoissa joukko-osastoissa, joissa on riittävästi naisia varusmiehinä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että molemmat joukko-osastot tulevat olemaan maavoimista, sanoo puolustusvoimien sosiaalipäällikkö Hannu Maijanen.

Maavoimien esikunta nimeää kokeiluun osallistuvat joukko-osastot 6. maaliskuuta mennessä.

– Syinä tähän kokeiluun on muun muuassa tiedonkulkua ja tasa-arvoa koskevat epäkohdat, joihin halutaan puuttua, Nurminen toteaa.

Ajatus kokeiluun onkin saanut alkunsa varusmieskyselyissä esimerkiksi varusmiesten tasa-arvotutkimuksissa ja loppukyselyissä esiin tulleista ongelmista. Varusmiespalvelusta suorittavat naiset ovat kokeneet majoitusjärjestelyiden vuoksi puutteita tiedonkulussa ja joukkoon kuulumattomuuden tunnetta. Nykyisellään naiset ovat tilajärjestelyistä johtuen majoittuneet jopa eri rakennuksessa kuin saman joukon miehet.

– Nyt kokeillaan, minkälaisia vaikutuksia yhteismajoituksella on esille tuotuihin epäkohtiin, Nurminen korostaa.

Yhteismajoituskokeilu järjestetään vapaaehtoisuuden pohjalta niin, että kaikkien yhteistuvassa majoittuvien suostumusta edellytetään. Tavoitteena on majoittaa yhteistupiin yhtä paljon miehiä ja naisia. Tarkkoja lukumääriä on vaikea määrittää tupien kokoerojen vuoksi.

– Tavoitteena on, että sukupuolijakauma on mahdollisimman tasainen. Joka tapauksessa yksinään ei oman sukupuolen edustajana tarvitse olla eli jokaisessa tuvassa tulee olla vähintää kaksi miestä tai naista, Maijanen linjaa.

Käytännössä kokeilu koskee ainoastaan kasarmimajoitusta tarkoittaen sitä, että suihkut ja wc:t pysyvät jatkossakin erillisinä molemmille sukupuolille. Jo nykyään naiset ja miehet ovat majoittuneet samoissa teltoissa ja hyteissä maasto- ja laivaolosuhteissa.