Lilli Hatinen

Heinä-elokuun aikana joudutaan perumaan noin 40 ampumatapahtumaa.

Lakimuutos keskeyttää Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ammunnat

Leila Kauppila

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ammunnat keskeytetään toistaiseksi. Syynä ovat ampumaohjelmiston keskeneräisyys sekä ammunnanjohtajilta puuttuvat oikeudet ammuntojen johtamiseen.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) keskeyttää ampuma-aselain muutoksesta johtuen ampumakoulutuksen antamisen 15. heinäkuuta alkaen. Keskeytys on voimassa toistaiseksi ja sen arvioidaan jatkuvan elokuun loppuun asti, jonka jälkeen MPK:n on tarkoitus jatkaa toimintaansa suunnitellusti.

Keskeytys koskee vain ampumaharjoituksia, joissa käytetään reserviläisjärjestöjen, yksityishenkilöiden tai MPK:n omia aseita. Puolustusvoimien tilaamiin harjoituksiin lakimuutos ei vaikuta, eikä niihin koulutuksiin, joissa ampumatarvikkeita ei tarvita.

– Puolustusvoimien tilaamaa koulutusta on tänä vuonna, ja siellä voidaan käyttää paukkupatruunoita kun harjoitellaan pienimuotoista taistelutoimintaa komppaniakoossa puolustusvoimien aseilla, MPK:n toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen kertoo.

Peruutusten syynä on lakimuutos, joka juontaa juurensa Euroopan Unionin asedirektiiviin vuodelta 2017, jossa otetaan kantaa muun muassa "erityisen vaarallisiin aseisiin". Lisäksi muutoksia tulee vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta määräävän lain sisältöön. Laki kokonaisuudessaan tulee voimaan vasta 1. tammikuuta vuonna 2020, mutta ampuma-aselain muutoksen myötä tiettyjä pykäliä on muutettu jo ennakkoon.

Nämä lakimuutokset tarkoittavat, että 15. heinäkuuta alkaen ammunnoista vaaditaan asetuksella määrätty ampumaohjelmisto, jota puolustusministeriö ei ole vielä saanut valmiiksi. Ohjelmistoissa määritetään ammunnat, jotka MPK voi toteuttaa. Samalla tavalla puolustusvoimat määrittää esimerkiksi varusmiesten suorittamat ammunnat omissa ohjelmistoissaan.

Harjoitusten peruuntumisesta on tiedotettu ilmoittautuneille sähköpostitse ja jo maksaneille palautetaan osallistumismaksut. Ampumaharjoitusten peruuntumiset on vastaanotettu pääosin ymmärtäväisesti, vaikka keskeytys osuu harrastuksen kannalta hankalaan aikaan eli loppukesälle.

– Minun mielestäni on hyvä, että meidän reserviläiset ja vapaaehtoiset ovat ottaneet tämän tiedon vastaan tasapainoisesti. MPK pyrkii tarjoamaan heti asetuksen ja ampumaohjelmistojen valmistuttua entistä parempaa koulutusta reserviläisille, Laatikainen vakuuttaa.

Vuosittain MPK:n harjoituksiin osallistuu keskimäärin 10 000 ampujaa.