Läheiset luovat merkityksen valapäivälle

Vala- ja vakuutustilaisuudessa varusmiehet haluavat ensisijaisesti tehdä läheisistään ylpeitä ja samalla esitellä uutta elämäänsä. Sen sijaan isänmaallisuuden ja maanpuolustustahdon merkitys on varsin vähäinen.

Puolustusvoimien ja varusmiesten vala- ja vakuutustilaisuudelle antamat merkitykset eroavat toisistaan, kertoo kapteeni Maija Tomperin vastavalmistunut pro gradu -työ. Varusmiesten sotilasvalalle ja -vakuutukselle antamia merkityksiä käsittelevään tutkimukseen haastateltiin hieman yli kahtasataa alokasta.

Tutkimuksen mukaan varusmiehet antoivat suuren merkityksen erityisesti läheisten läsnäololle. Nykyään vala- ja vakuutustilaisuus on ennen kaikkea päivä, jolloin he voivat tehdä läheisistään ylpeitä ja samalla näyttää, millaista heidän uusi elämänsä ja arkensa on.

– Varusmiehet arvostavat ennen kaikkea niitä ihmisiä, joiden kanssa he ovat usein vuorovaikutuksessa. Heidän mielipiteillään on merkitystä, heidän silmissään halutaan onnistua ja nähdä heidän tuntevan ylpeyttä, Tomperi luettelee.

Varusmiehet kokevat valapäivän hetkenä, jolloin he täyttävät velvollisuutensa. Suurin osa tutkimukseen vastanneista varusmiehistä kokikin valan tai vakuutuksen olevan ennen kaikkea lupaus Suomen kansalle.

Isänmaallisuuden ja maanpuolustustahdon ilmentymänä sotilasvalan ja -vakuutuksen kokivat tutkimukseen vastanneista varsin harvat. Talous- ja sosiaalihistorian dosentti Mikko Salasuolla Nuorisotutkimusseurasta on tähän selitys.

– Varusmiesten keskuudessa on erilaisia käsityksiä siitä, mitä on isänmaallisuus. Esimerkiksi jotkut voivat kokea, että sanassa on liian nationalistinen paatos, Salasuo kertoo.

Salasuon mukaan tulisikin ensisijaisesti miettiä, mitkä arvot nykypäivänä kuuluvat isänmaallisuuteen. Nuoret voivat liittää isänmaallisuuteen esimerkiksi hyvinvointivaltion, sananvapauden tai suomalaisen elämäntavan arvostamista. Tilanne onkin erilainen kuin aiemmilla sukupolvilla, joilla oli Suomen menneisyyteen paljon läheisempi yhteys. Nuorten ajatukset ovat tulleet lähemmäs nykypäivää.

– Esimerkiksi talvisodasta tai itsenäistymisestä on jo niin monta sukupolvea aikaa, ettei nykyisellä ikäluokalla ole mitään muistoa niistä. Nykyään sotilasvalassa varusmiehet lupaavat puolustaa esimerkiksi omaa ystäväpiiriään, elämäntapaansa tai asuinaluettaan, Salasuo luettelee.

Samaan tulokseen päätyi myös Tomperi. Hänen mukaansa nuoret saattavat kokea perinteet tai isänmaallisuuden vieraampina arvoina, mutta se ei tarkoita, että nuoret pitäisivät näitä arvoja yhdentekevinä. Isänmaallisuus saattaa olla nykypäivän varusmiehille ennemminkin velvollisuus puolustaa lähipiiriään kuin koko Suomen kansaa.

– Me kaikkihan varmasti toivomme, ettei kenenkään koskaan tarvitsisi lunastaa lupauksensa todellista merkitystä. Vala ja vakuutus sisältävät kuitenkin paljon sellaista, joka koskettaa myös nykynuorten elämää: esimerkiksi lupauksen auttaa kaveria sekä olla rehellinen ja oikeudenmukainen, Tomperi lisää.

Samalla Tomperin mukaan perinteet muuttuvat varusmiehelle konkreettisemmiksi, kun ne koskettavat omaa lähipiiriä eivätkä esimerkiksi kasvotonta sotaveteraanien massaa.

Dosentti Mikko Salasuon mukaan valan merkitys varusmiehille ei välttämättä ole enää esimerkiksi talvisodassa tai itsenäistymisessä, vaan varusmiesten arvostamat asiat ovat tulleet konkreettisemmiksi. Kuva: Niko Häggman

 

Tarvetta sotilasvalalle ja -vakuutukselle on niin puolustusvoimien, varusmiesten kuin koko yhteiskunnankin näkökulmasta. Sotilasvala ja -vakuutus saattavat näyttäytyä varusmiehelle varsin absurdinakin rituaalina: kyseessä on lupaus, joka asevelvollisen tulee antaa, mutta ei loppujen lopuksi sido antajaansa juridisesti. Sen sijaan puolustusvoimille sotilasvala ja -vakuutus näyttäytyvät lupauksena siitä, että varusmies sitoutuu puolustamaan isänmaataan ja palvelemaan puolustusvoimia, jos tilanne niin vaatii. Lisäksi valapäivä on puolustusvoimille tapa jatkaa monta sataa vuotta pitkää perinnettä ja kunnioittaa aiempia sukupolvia.

– Valapäivä sitoo tuoreet sotamiehet entistä tiiviimmin osaksi sotilasyhteisöä, sillä tällöin heistä tulee sen täysivaltaisia jäseniä, Tomperi kertoo.

Valassa ja vakuutuksessa alokkaat tunnustavat oman maanpuolustustahtonsa. Tämän lisäksi valatilaisuuksilla on suuri merkitys varusmiesten perheenjäsenille sekä laajemmin ajateltuna koko yhteiskunnalle, sillä ne pyrkivät nostamaan koko kansan maanpuolustustahtoa.

– Valatilaisuudet ovat kasvaneet ja saaneet enemmän medianäkyvyyttä. Tämä auttaa sen julkisuuskuvan luomisessa, jonka puolustusvoimat haluaa itsestään antaa, Tomperi lisää.

Salasuon mukaan symbolisilla riiteillä on suuri merkitys ihmisille. Suomessa valapäivä on osa miesten aikuistumis- ja kasvuprosessia.

– Sotilasvala on yhteisön tunnustus siitä, että nuoret miehet ovat saavuttaneet tarvittavan henkisen kypsyyden ja että heidän käsiinsä voi antaa maan turvallisuuden, Salasuo ilmaisee.

Viettäessään vuonna 2008 kolme kuukautta Kainuun prikaatissa Salasuolle tuli yllätyksenä se, kuinka monen varusmiehen kumppani koki asian samalla tavalla.

– Monet haastateltavat sanoivat tyttöystäviensä kertoneen, että "totta kai menet armeijaan ja tietenkin tuun katsomaan sotilasvalaa". Tämä osoittaa ajatuksen tavoittavan myös naiset, Salasuo pohtii.

Kaipaisiko nykyinen sotilasvala uudistusta? Valan kaava on vahvistettu vuonna 1918, jonka jälkeen siihen on tehty vain pieniä muutoksia. Tomperi panostaisi valan kaavan muuttamisen sijaan nykyistä enemmän valapäivään valmistautumiseen.

– Alokkaille tulisi tarjota enemmän mahdollisuuksia sotilasvalasta ja sen merkityksestä keskusteluun ja ehkä jopa sen kyseenalaistamiseen, Tomperi pohtii.

Salasuo on samoilla linjoilla. Hänen mukaansa esimerkiksi alokasajan oppitunneilla voisi nostaa esiin kysymyksiä, jotka liittyvät suomalaiseen elämäntapaan sekä asioita, jotka yhdistävät suomalaisia.

– Näiden asioiden korostaminen ei ainakaan heikennä valan tai vakuutuksen merkitystä. Kannattaisi miettiä, mistä maanpuolustustahto rakentuu ja mitkä ovat sellaisia asioita, jotka tämän päivän suomalaisia yhdistävät. Tämä on myös keino nostaa yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, Salasuo kertoo.

Myös valapäivän ajankohta herättää kysymyksiä. Tällä hetkellä vala vannotaan joukko-osastosta riippuen 5–8 viikon koulutuksen jälkeen.

– Vala ja vakuutus voisivat muuttua entistä merkityksellisemmiksi, jos ne annettaisiin huomattavasti myöhemmässä vaiheessa. P-kaudella alokkaan mieli on vielä kaikesta uudesta myllerryksissä, Tomperi täsmentää.

Lisäksi Tomperi kasvattaisi entisestään jollakin tavalla läheisten roolia osana valapäivää, ja ehkä koko varusmiespalvelusta.

­– Symbolisesti voisi ajatella valan olevan niin iso juttu, että siihen on tavattu hakea voimia oman itsen ulkopuolelta, Pääesikunnan kenttärovasti Janne Aalto arvelee.

Tällä hetkellä sotilasvala ja -vakuutus eroavat ainoastaan siten, että valassa vakuutetaan "kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä", kun taas vakuutuksessa "kunnian ja omantunnon kautta". Jumalan mainitsemisella sotilasvalassa on kuitenkin pitkät perinteet, eikä ainoastaan Suomessa.

– Monissa englantia komentokielenä käyttävissä asevoimissa valat päättyvät edelleen sanoihin "So help me God", Aalto huomauttaa.

Aalto ei henkilökohtaisesti näe sotilasvalan ja -vakuutuksen yhdistämistä mörkönä, mutta tietää, että asiasta on olemassa myös toisenlaisia mielipiteitä. Hänen mukaansa valan kaavan pitäminen entisellään on monille tärkeää siihen liittyvien perinteiden ja symboliikan takia.

– Luonnollisesti ne, jotka Jumala-käsitettä kavahtavat tai kieltäytyvät vannomasta Jumalan nimeen, ovat valinneet juhlallisen vakuutuksen, Aalto lisää.

Samaa mieltä on Salasuo.

– Aika monelle varusmiehelle viittaus Jumalaan on asia, jonka ei anneta häiritä. Vakuutus tarjoaa hyvän vaihtoehdon heille, joita se häiritsee, hän kertoo.

Kenttärovasti huomauttaa, että valaa ja vakuutusta ei tulisi laittaa vastakkain kilpailemaan, sillä molemmat ovat yhtä tärkeitä.

– Välillä voitaisiin keskittyä yksittäisten kohtien sijaan mieluummin siihen, mitä tuli vannottua ja luvattua. Jos kaiken valassa tai vakuutuksessa lupaamansa pitää, sanoisin, että kyseessä on silloin aika hyvä ihminen, Aalto hymyilee.


Haluatko olla uudistamassa valaa?

Ruotuväki julkaisee vuoden 2018 alkupuolella oman sotilasvalansa puolustusvoimien 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Voit lähettää oman ehdotuksesi siitä, mitä uudessa valassa tulisi olla. Ehdotus voi olla yksi kappale, virke tai jopa yksittäinen sana.

Lähetä ehdotuksesi viimeistään 30. marraskuuta Ruotuväen Facebook-sivulle viestinä tai sähköpostilla osoitteeseen [email protected]. Liitä viestin otsikkoon sana "Vala".

Vastaajien kesken arvotaan palkintoja.

 

Näköislehdet