Otto Puhakka

Koulutusosasto on pyrkinyt huomioimaan myös Varusmiesliiton näkökulman Koulutus 2020 -ohjelman suunnittelussa.

Koulutus 2020 -ohjelma etenee – Varusmiesliitto tyytyväinen

Elias Hirvikoski

Puolustusvoimien Koulutus 2020 -ohjelma on etenemässä aikataulun mukaan. Varusmiesliitto suhtautuu ohjelman tuomiin uudistuksiin positiivisesti.

Koulutus 2020 -ohjelmalla kehitetään puolustusvoimien kutsuntajärjestelmää, palvelusvalintoja, koulutusjärjestelmää kokonaisuudessaan sekä koulutusmenetelmiä. Ohjelman suunnittelukoordinaattorina toimiva everstiluutnantti Markku Jämsä Pääesikunnan koulutusosastolta kertoo ohjelman etenevän aikataulussa.

– Aikataulussa on pysytty, tuloksia on saatu kerättyä suunnitelmallisesti ja perusteita on saatu jatkokehittämiseen, Jämsä toteaa.

Koulutuspäällikkö, prikaatikenraali Jukka Sonninen arvioi noin kolmasosan ohjelmaan vaadittavasta työstä tulleen jo tehdyksi. Ohjelman saattaminen loppuun kestää 2020-luvun alkupuolelle.

– Olemme saavuttaneet 30 prosenttia työstä, joka pitää saavuttaa, että olemme maalissa, Sonninen kommentoi.

Koulutus 2020 -ohjelman konseptia testataan kahden vuoden ajan erilaisilla kokeiluilla, joita toteutetaan joukko-osastoissa eri puolilla Suomea. Saapumiserällä 2/18 ohjelman mukaista alokaskautta testattiin Rannikkoprikaatissa, Porin prikaatissa ja Ilmasotakoulussa. Tällä hetkellä kokeilu on käynnissä Porin prikaatissa, Rannikkoprikaatissa, Maasotakoulussa, Ilmasotakoulussa ja Uudenmaan prikaatissa. Kokeiluilla tunnistetut parhaat käytänteet päätyvät osaksi varsinaista Koulutus 2020 -ohjelmaa. Pääesikunnan koulutusosastolta on jalkauduttu kerämään kokemuksia kokeilevilta joukko-osastoilta, ja saapumiserän 1/19 alokaskaudesta saadut palautteet ovat tällä hetkellä käsittelyssä Pääesikunnassa.

Koulutusosaston henkilöstön mukaan ohjelmassa koulutetaan aikaisempia ikäluokkia parempia sotilaita. Koulutuspäällikkö Sonninen kuvailee varusmiespalvelusta suorittavan Z-sukupolven tottuneen koulumaailmassa hyvin erilaiseen koulutukseen kuin aiemmat ikäpolvet. Puolustusvoimien koulutuksen tuleekin mukautua muun yhteiskunnan mukana.

Tiistaina 5. maaliskuuta Varusmiesliiton edustajat ja Puolustusvoimien koulutusosaston Koulutus 2020 -avainhenkilöt tapasivat toisen kerran aiheen tiimoilta. Edellisen kerran vetäjät ja Varusmiesliitto tapasivat viime vuonna.

– Tapaamisen ideana on kuulla palautetta hankkeesta myös Varusmiesliiton näkökulmasta, Sonninen lisää.

Varusmiesliiton puheenjohtaja Matias Pajula kertoo suhtautuvansa positiivisesti ohjelmaan. Sekä Varusmiesliitto että koulutusosasto toivovat, että Koulutus 2020 -uudistuksesta ei jäisi mieleen vain eri medioissakin levinnyt kuva palveluksen keventymisestä tai nykypäivän "pullamössövarusmiehistä" vaan siitä, että ollaan tekemässä puolustusvoimien ja yksilöiden tarpeisiin vastaavaa uudistusta.

– Olen puolustanut aiemminkin Koulutus 2020 -ohjelmaa mediassa. Me näemme tämän ohjelman todella positiivisena asiana. Toivottavasti kokeilujen tuloksia otetaan myös huomioon, mitä en kyllä epäile yhtään, Pajula totesi.

Varusmiesliiton ja koulutusosaston kohtaamisessa puhututti Koulutus 2020 -ohjelman lisäksi myös esimerkiksi tarve kertoa lisää nuorille varusmiespalveluksesta ennen palveluksen aloittamista.