Kokeiluilla ylläpidetään huipputason koulutusta

Reserviupseerikoulun oppilaat harjoittelevat Koulutus 2020 -ohjelman mukaisesti. Harjoituksissa oppii johtamista, vaikka ei toimisi suoraan johtajan roolissa.

Aukko, täällä! Aukko, täällä! Pioneerijoukkueen huudot kantautuvat Haminan metsän syvyyksistä. Joukkueen pioneerit ovat juuri suorittaneet miinoitteen raivauksen, jotta hyökkäävä jääkärijoukkue pääsee murtautumaan syvemmälle vihollisen puolustukseen. Sotilaiden odottaessa joukkueenjohtajan käskyä edetä, alkaa KASI-liiveistä kuulua informaatiota epäsuorasta tulesta 200 metrin päässä.

Kyseessä on Reserviupseerikurssin yhteistoimintaharjoitus, johon osallistuvat kaikki reserviupseerikurssin 254 oppilaat, sodanajan johtajakurssi, joukkueenjohtajakurssi sekä merkittävä määrä sotilaskuljettajia ja muuta huollon henkilöstöä kouluttajineen – kaikkiaan noin 750 sotilasta.

Harjoitus kestää yhteensä neljä päivää, joiden aikana reserviupseerikurssin oppilaat harjoittelevat laajasti noin kolmenkymmenen kilometrin säteellä. Harjoituksen tarkoituksena on antaa oppilaille laajaa koulutusta omasta sodan ajan toiminnasta ja tehtävistä. Harjoituksen toisena tarkoituksena on kehittää oppilaiden johtamiskykyä. Harjoitusta edeltää Koulutus 2020 -ohjelman kokeilun mukaisesti ”taisteluorientaatio” ja sen päättää ”taisteluanalyysi”.

Harjoituksen johtajana toimii everstiluutnantti Timo Hänninen, joka on kurssin johtaja sekä harjoituksessa sinisen joukkueen komentaja.

– Yhteistoiminta taistelukentällä on avainasemassa. RUK:n vahvuutena on, että kaikki aselajit ovat edustettuna. Pystytään antamaan kokonaisvaltainen kuva siitä, mitä aselajien välinen yhteistoiminta on, ja saada se osoitettua upseerioppilaille konkreettisessa harjoituksessa, Hänninen valaisee.

Everstiluutnantti Timo Hänninen toimii kurssin johtajana reseviupseerikurssilla. Samalla hän oli myös yhteistoimintaharjoituksen johtaja.

Yhteistoimintaharjoitus osui kesän kuumimpaan aikaan, jolloin helleasteita oli noin +30.

Uudistetun Koulutus 2020 -ohjelman myötä reserviupseerikurssi on muuttunut 16-viikkoiseksi. Uudistuksia löytyy paljon myös koulutuksen rakenteesta. Nykyisen koulutuksen aikana oppilaille koulutetaan oma sodan ajan tehtävä heidän ollessaan Haminassa. Samalla koulutukseen on integroitu tiiviimmin johtajakoulutusta.

– Lähtökohtana on, että yritämme rakentaa Koulutus 2020 -mallissa harjoitukset sellaisiksi, että johtamisesta oppii, vaikka ei toimi johtajatehtävässä, Hänninen sanoo.

– Koulutus 2020 rakentuu koulutuskokeiluiden varaan. Meillä on runsaasti eri kokeiluita, joilla pyrimme parantamaan koulutusta entisestään. On tosiasia, että koulutusta täytyy kehittää, jotta voimme tarjota huipputason koulutusta, Hänninen kertoo.

Muutama kilometri jääkärijoukkueen eteläpuolella sijaitsevalla taktisella komentopaikalla käydään läpi joukkojen suunnitelmia. Tiedustelujoukkueen oppilaat antavat tilanneselostuksen omista joukoistaan ja arvion vihollisten toimista. He käsittelevät ja analysoivat tietoa, jota he saavat muilta aselajeilta, sekä toimivat välikätenä komentajan käskyjen välittämisessä muille joukoille.

– Arvioimme mihin mahdolliset hyökkäykset ja taistelukosketukset tulevat sijoittumaan. Sen lisäksi käsittelemme arvion vihollisen toiminnasta. Vaatii aika paljon älyllistä osaamista, että osaa tehdä arvion, mutta siihen ei tarvita muuta kuin opettelemista ja toistoja, upseerioppilas Malla Moilanen kertoo.

– Johtamiskoulutusta on ollut RUK:n aikana paljon. On ollut erilaisia koulutuksia, joita olemme järjestäneet toisillemme. Niistä saa hyvää koulutusta. Yhteishenki on myös ollut aivan mahtava. Kaikki ovat käytännössä yhtä samaa porukkaa, Moilanen iloitsee.

Upseerioppilas Malla Moilanen toimi harjoituksessa osana tiedustelujoukkuetta.

Samaan aikaan kasarmialueen reunoilla sotilaspoliisit harjoittelevat kiinniottotilanteita. Joukkueenjohtajana toimii upseerioppilas Ville Ryytty, joka on johtanut viimeisimmän suoritteen.

– Olemme koko viikon tehneet vaarallisen henkilön etsintä- ja kiinniottotehtäviä varuskunta-alueella. Harjoitus on mennyt aika hyvin, ja olemme saaneet todella paljon kouluttajilta apua ja hyvää oppia siihen, mitä tehdään, Ryytty kertoo.

Sotilaspoliisikomppania on aloittanut harjoittelun aamuseitsemältä. Päivän aikana on tehty noin kymmenen suoritusta. Jokaiseen vetoon on valittu uusi joukkueenjohtaja, jotta jokainen oppilas saisi saman verran kokemusta johtamisesta.

– Yhteishenki harjoituksessa on ollut hyvä. Meillä on aina hauskaa, eikä ole ollut turhaa ylimääräistä säätöä. Kaikki osaavat asiansa, ja harjoitukset tehdään hyvällä asenteella eikä jäädä empimään, Ryytty jatkaa.

Upseerioppilas Ville Ryntty toimi sotilaspoliisijoukkueen vanhimpana.

Toisaalla jääkärikomppania on ryhmittäytynyt joukkueenjohtajan käskynjakoa varten. Joukkueiden vanhimmat jakavat käskyjä muille upseerioppilaille. Vieressä seisoo henkilökuntaan kuuluva kouluttaja. Oppilaiden annetaan tehdä kaikki itse, mutta kouluttajat antavat kattavan palautteen sekä väliin vinkkejä, miten oppilaiden kannattaisi toimia. Näin varusmiehet saavat itse tehdä ratkaisevat päätökset.

Hyökkäys on valmis alkamaan.

Perinteitä ja parannuksia jo sadan vuoden ajan

Haminassa sijaitsevassa Reserviupseerikoulussa on tällä hetkellä käynnissä reserviupseerikurssi 254 nimeltään Feeniks. Reserviupseerikoulu ja sen reserviupseerikurssi ovat Koulutus 2020 -uudistuksen keskiössä, yksi uudistuksen kokeilujoukoista. Koulun johtaja, eversti Jouko Rauhala suhtautuu koulutusuudistukseen ja koulun tulevaisuuteen luottavaisin mielin.

– Meillä on hyvät toiminta- ja harjoitusedellytykset, joita pyrimme yhä parantamaan. Tästä näkökulmasta meillä on hyvät tulevaisuudennäkymät ja näen koulun tulevaisuuden positiivisena. Koulutus 2020 -uudistus mahdollistaa tämän nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Kurssilla on kokeilussa yhdeksän kehittämisaluetta, joita pyritään sisällyttämään koulutukseen. Tavoitteena on saada yhä parempaa osaamista ja toimintakykyä. Upseerioppilaille tuotetaan parempia valmiuksia selvitä ja menestyä omalla johtajakaudellaan sekä reservissä.

Konkreettisena esimerkkinä uudistuksessa on kurssin pituus. Aikaisemmin kurssi kesti 14 viikkoa, nyt kokeilemme 16 viikon mittaista kurssia. Kurssin sisältö on muutettu viisijaksoiseksi: orientaatiovaihe, reserviupseerin perusopinnot, syventävät opinnot ja lopussa kouluttajuuskurssi ja reflektointi. Koulutuksessa otetaan aikaisempaa huolellisemmin huomioon sodanajan tehtävät jo oppilasvaiheessa.

Reserviupseerikoulu viettää tulevana vuonna 100-vuotisjuhlaa. Koulun perinteet ovat säilyneet jo satojen kurssien ajan. Koulun johtajan mukaan perinteet tulevat säilymään myös tulevaisuudessa, mutta hän korostaa ajan hermolla pysymistä.

– RUK 100 on meidän reservimme ja koko puolustusvoimien juhla. Reserviupseerikoululle se merkitsee paljon. Joukko, historia ja perinteet ovat meille tärkeitä. Lisäksi meillä on vahva tausta, ja siitä tietyllä tavalla ammennetaan tekemisen intoa ja voimaa tälle päivälle.

Eversti Jouko Rauhalan mukaan reserviupseerikurssilla tullaan yhä enemmän panostamaan toiminnan arvoperusteisiin.

Juhlapäivää vietetään 6. kesäkuuta 2020 perinteisin menoin. Pääjuhlaan ja ohimarssiin osallistuvat kaikki kurssit. Lisäksi Haminassa tarjotaan kenttälounas ja järjestetään kalustonäyttely ja muita tapahtumia, joihin kaikki entiset kurssilaiset ovat tervetulleita. Yhdessä oppilaskunnan kannatusyhdistyksen kanssa julkaistaan myös Reserviupseerikoulutus 100 vuotta -juhlakirja.

Uudessa puolustusvoimien johtamis- ja hallintojärjestelmässä RUK:lla on hyvät toimintaedellytykset Maasotakoulun osana. Koulu pystyy keskittymään omaan toimintaansa. Rauhala painottaa myös erittäin hyviä yhteiskuntasuhteita Haminan ja Etelä-Kymenlaakson alueella.

– Perinteenä on se, että elämme ajassa. Kunnioitamme perinteitä, mutta elämme ajassa. Tarjoamme taitoja taisteluun ja eväitä elämään laajemminkin, erityisesti reserviupseerikurssilla, Rauhala ynnää.

Perinteet ja henki näkyvät heti kurssin alussa, kun jokainen uusi kurssilainen seisoo päärakennuksen kentällä kuuluisassa kasirivissä, heidän kasvot kohdistettuina Kaatuneiden upseerien muistopatsaaseen päin.

– Ensinnäkin Koulutus 2020 -ohjelman alussa tulemme yhä enemmän panostamaan toimintamme arvoperustaan, arvoihin, asenteisiin, historiaan ja perinteisiin. Koulun slogan on ollut jo pitkään “RUK kouluttaa ja RUK kasvattaa.” Kouluttaminen on sitä kovaa osaamista, ja kasvattaminen on arvoja ja asenteita.

– Tässä ohessa täytyy muistaa, että aivan kuten patsaassa, jossa on johtaja ja miehistöön kuuluva, niin myös oikeassa johtamisessa katse on samaan suuntaan ja toimitaan yhdessä, Rauhala painottaa.

 

Näköislehdet