Skapparikin kaipaa palautetta

Varusmiesten väliseen palautteenantoon puolustusvoimissa kannustetaan, mutta kantahenkilökunnalle sitä ei kaikkialla tule annettua.

Kotiutumisen lähestyessä vinhaa vauhtia yhdeksän ja puolen kuukauden palvelusajan varusmiehet ovat haasteellisen tehtävän, johtajaprofiilien täyttämisen edessä. Johtajaprofiilien eli varusmiesjohtajien arviointilomakkeiden täyttäminen on yksi tärkeimmistä palautteenantokeinoista, jolla varusmiehet pystyvät antamaan johtajilleen niin ruusuja kuin risuja.

Nämä johtajaprofiilit vastauksineen ovat antoisia sekä miehistölle että varusmiesjohtajille. Miehistö pääsee purkamaan tuntojaan palveluksen ajalta ja pohtimaan, mitä olisi johtajien asemassa tehnyt itse ehkä toisin. Johtajat puolestaan saavat kullanarvoista palautetta omista johtamis- ja ihmissuhdetaidoistaan, mistä pienellä analysoinnilla on varmasti hyötyä myös siviilimaailman puolella. Kun tunnistaa ja tiedostaa palautteesta omat heikkoutensa, voi niitä pyrkiä kehittämään määrätietoisesti parempaan suuntaan.

Varusmiesjohtajille palautteen antaminen myös palveluksen aikana on onneksi matalan kynnyksen takana ja suhteellisen helppoa. Samaa ei voi kuitenkaan sanoa kantahenkilökunnan suoritusten arvioimisesta. Kun peruskoulutuskauteni päätteeksi kysyin, onko jotain anonyymiä tapaa antaa kantahenkilökunnalle palautetta, oli vastaus lakoninen "ei". Jo tällöin jäin ihmettelemään, miksi näin on. Myöhemmin sain kuulla, että monissa muissa varuskunnissa myös kantahenkilökunnalle palautetta kerätään systemaattisesti.

Jos itse kuuluisin kantahenkilökuntaan, haluaisin ehdottomasti saada palautetta omasta työstäni ja kehittää sitä myötä osaamistani – ja kukapa olisikaan parempi tätä palautetta antamaan, kuin ne varusmiehet, joiden kanssa ja joita johtaen käytetään lukuisia tunteja viikoittaisesta työajasta. Totta kai anonyymin palautteen joukossa tulisi myös epäasiallisuuksia, mutta varmasti sekä positiivisesta palautteesta että konkreettisista kehitysehdotuksista olisi hyötyä tulevaa toimintaa silmällä pitäen. Joitain hyviä ideoita, joita varusmies ei välttämättä kasvotusten kehtaisi ehdottaa, saatettaisiin jopa laajemmin ottaa käyttöön varusmieskoulutuksessa. Tällöin varusmies myös voisi kokea tulevansa kuulluksi palautteensa kanssa.

Siksi toivoisinkin, että varusmiesten kantahenkilökuntapalautteen systemaattinen kerääminen olisi arkipäivää jokaisessa Suomen varuskunnassa ja palveluspaikassa.