Bittium

Tough Comnode tulee korvaamaan muun muassa nykyiset käytössä olevat P78 ja P90 -kenttäpuhelimet.

Kenttäpuhelimet ottavat askeleen eteenpäin

Eelis Vähätalo

Vanhat kenttäpuhelimet ovat pian historiaa. Oululainen Bittium toimittaa puolustusvoimille nykyaikaiset datansiirtoon kykenevät laitteet.

Bittium ja Puolustusvoimien logistiikkalaitos ovat tehneet puitesopimuksen uusien päätelaitteiden hankinnasta.

– Kysymys on usean vuoden mittaisesta puitesopimuksesta, jolla hankitaan nykyiset kenttäpuhelimet korvaava kalusto puolustusvoimien käyttöön, avaa viestitarkastaja, eversti Eero Valkola maavoimien esikunnasta.

Bittium Tough Comnode -nimeä kantavalle laitteelle on vaikea määrittää yleiskielistä nimitystä – se kun on paljon muutakin kuin pelkkä kenttäpuhelin.

– Toki laite korvaa vanhoja analogisia kenttäpuhelimia, mutta se tuo myös paljon uutta. Se ei ole vain loppukäyttäjän päätelaite, vaikka se siltä näyttääkin, vaan eräänlainen verkon solmu, kertoo Harri Romppainen, Bittiumin Defense & Security -tuote- ja palvelualueen liiketoimintajohtaja.

Laite on monipuolinen: se voi toimia perinteisenä kenttäpuhelimena, mutta myös esimerkiksi reitittimenä, toistimena, wireless access pointtina (WAP) ja puhepalvelun palvelimena. Tough Comnode ei ole siis pelkkä puhelin, vaan langallisen tiedonsiirron "kommunikaatiosolmu", kuten Romppainen laitetta kuvailee.

Uusi laite laite kytkeytyy yhteen Bittiumin puolustusvoimille kehittämään langattomaan runkoverkkoon (LRV), tuotenimeltään Bittium Tactical Wireless IP Network eli TAC WIN -järjestelmä, mikä on osa laajempaa M18-johtamisjärjestelmää. Verkko muodostaa laajakaistaisen, liikkuvan runkoverkon taisteluosastoille. Runkoverkkoa on kehitetty jo vuodesta 2011 lähtien ja se onkin tuttu viestimiehen koulutuksen saaneille varusmiehille ja reserviläisille.

– Tough Comnode täydentää ja laajentaa runkoverkkoa eteenpäin. Laite on alusta asti suunniteltu toimimaan yhdessä LRV:n kanssa, Romppainen alleviivaa.

Tough Comnode tulee korvaamaan muun muassa nykyiset käytössä olevat P78 ja P90 -kenttäpuhelimet. Viestijoukoille tuttu parikaapeliyhteys tulee säilymään uudessakin laitteessa.

– Ei lähetetä radiosignaalia ja paljasteta joukkojen sijaintia, Romppainen perustelee.

Vanhoihin kenttäpuhelimiin verratessa askel eteenpäin on suuri. Uusi laite tuo IP-datansiirtokyvyn ja sillä pystyy muodostamaan verkkoja automaattisesti ilman vaikeaa konfigurointia. Verkon muodostuessa myös puhepalvelu saadaan automaattisesti toimimaan ja samalla kytkettyä nykyiset, digitaaliset kenttäradiot samaan verkkoon.

– Suorituskyky paranee kun IP-verkon ja kenttäradioverkon puhe pystyvät toimimaan samassa verkossa, Romppainen lisää.

Ominaisuuksiltaan uusi laite on VoIP-puhelin (Voice over IP) eli myös puhe kulkee verkossa IP-tietoliikennepaketteina. IP-data kulkee parikaapeleissa SHDSL-standardia noudattaen, joka on kotitalouksille tuttua ADSL-tekniikkaa häiriösietoisempi, ja täten sotilaskäyttöön sopivampi.

Laite pystyy toimimaan myös SHDSL-toistimena eli toiseen parikaapeliliitäntään sisään tuleva data voidaan toistaa toisesta liitännästä ulos seuraavaan laitteeseen, jolloin yhteysvälit saadaan pidemmiksi.

Puolustusvoimille toimitettavissa laitteissa on omat erityisvaatimuksensa.

– Laitteet ovat vedenpitäviä, tärinänsietoisia ja iskunkestäviä sekä tehty kestämään pakkasta ja kuumuutta. Näiden vaatimusten lisäksi käytettävyys ja helppo konfiguroitavuus ovat olennaisia asioita. Meillä on iso, reserviin perustuva kenttäarmeija, joten laitteiden tulee olla helposti käyttöönotettavia myös reserviläisten toimesta, Romppainen muistuttaa.

Puitesopimus on enimmäisarvoltaan 8,3 miljoonaa euroa ja kattaa toimitusvuodet 2018 – 2022. Bittium on laitteiden osalta sarjatuotantovalmiina.

– Uudet laitteet tulevat kaikkien kolmen puolustushaaran käyttöön, viestitarkastaja Valkola tarkentaa.

Bittiumille yhteistyö puolustusvoimien kanssa on tärkeää. LRV:n ja Tough Comnoden lisäksi Bittium kehittää puolustusvoimille uusia ohjelmistoradioita.

– Kyse on taisteluajoneuvojen ajoneuvoradiosta ja taistelevien joukkojen taistelijan radiosta. Radiot toimivat yhtälailla yhdessä LRV:n kanssa. Radioista on tehty aiesopimus vuosi sitten ja sarjatuotannon aloittamista suunnitellaan ensi vuodelle, Romppainen kertoo.

Lisäksi Bittium on mukana yhdessä puolustusvoimien kanssa yhteiseurooppalaisessa ESSOR-ohjelmistoradiohankkeessa, jossa kehitetään monikansallista, yhteensopivaa radiojärjestelmää. Järjestelmä mahdollistaa puolustusvoimille kansallisen suorituskyvyn lisäksi myös kansainvälisen suorituskyvyn muiden eurooppalaisten joukkojen kanssa.

– Yleisesti Bittium panostaa vahvasti taktisen tiedonsiirron järjestelmiin ja tuotteiden kehitykseen niin Suomen puolustusvoimille kuin vientiin muille puolustusvoimille. Puolustusvoimat on meille ykkösasiakas ja lähin asiakas, jolta saamme kehityksen aikana palautetta. Emme pystyisi suunnittelemaan näitä tuotteita, ellei meillä olisi sotilaat kertomassa, mitä suorituskykyä he tarvitsevat, Romppainen kiteyttää.

Puolustusvoimat ei näe Bittiumin yhteistyötä muiden maiden puolustusvoimien kanssa ongelmallisena.

– Jos meillä on enemmän asiakkaita, se on puolustusvoimien etu. Huoltovarmuus paranee, kun on varmempaa, että olemme ylläpitämässä heidän järjestelmiään myös tulevaisuudessa, Romppainen muistuttaa.