Jussi Pohjavirta

Reportaasin toinen osa kertoo sinijoukkueen harjoituksesta.

Kaupunkijääkärit yhdistävät tulen ja liikkeen - osa 1

Kirmo Liukko

– Jääkärit läpi! kuuluu huuto edestä ja punajoukkue jatkaa miinoista raivatun kaistaleen läpi kohti murtomaalia. Kaupunkijääkärien ja kaupunkipioneerien harjoitus Säkylässä harjaannuttaa joukkoa toimimaan sodan ajan tehtävissään. Reportaasin ensimmäinen osa kertoo punajoukkueen harjoituksesta.

Kaupunkijääkäreille tuttuja toimintaympäristöjä ovat ihmisten rakentamat alueet, kuten rakennukset ja tiet, mutta myös luonnon muovaamat metsät, kalliot ja pellot. Taistelun perusperiaatteet säilyvät kuitenkin samoina, oli kyse sitten metsästä tai taajamasta.

Harjoittelun kannalta metsillä on paljon tarjottavaa, sillä rakennetulla alueella harjoittelu tuo mukanaan rajoitteita ja haasteita. Metsässä tehtävistä harjoitteista siirrytään aikanaan harjoittelemaan rakennuksiin, jolloin kaupunkijääkärien on huomioitava rakennetun alueen erityispiirteet, kuten taistelun kolmiulotteisuus, lyhyet ampumaetäisyydet, radioliikenteen ja näköyhteyden katvealueet sekä vaihtelevat valaistusolosuhteet.

Joukkokoulutuskauden aikana kaupunkijääkärit harjaantuvat sodan ajan tehtäviinsä ja harjoituspäiviä kertyy sekä omassa varuskunnassa että ympäri Suomea, tällä kertaa Säkylässä. Kaupunkijääkärikomppaniaan kuulu Kaartin jääkärirykmentin kaupunkijääkärien lisäksi kaupunkipioneereja Panssariprikaatista.

Kaupunkipioneerien oma koulutushaaramerkki ei ole vielä virallisesti käytössä, mutta harjoituksissa merkkiä käytetään jo. Kaupunkijääkäreillä puolestaan on oma koulutushaaramerkkinsä.

– Tänään on harjoiteltu sirotemiinoitteen kohtaamista. Kaupunkijääkärit ilmoittavat löytämästään miinoitteesta meille ja me raivaamme miinat pois putkiraivaajalla. Lopuksi merkitsemme nauhoilla raivatulle kaistaleelle johtavan "suppilon", jota pitkin jääkärit pääsevät turvallisesti miinoitteen läpi, kaupunkipioneerit taustoittavat.

Vaikka sirotemiinojen paikantaminen on hankalaa, on niiden raivaaminen suhteellisen helppoa, sillä ne ovat maan pinnalla. Yksittäinen miina voidaan kiertää, mutta jos miinoja on useita, käytetään raivaamiseen putkiraivainta, joka on räjähdeaineella täytetty putki.

– Poikki ja aloituspaikalle kokoon. Seuraavaksi tehdään sama joukkuekoossa, kouluttaja ohjeistaa.

– Jalkaudutaan ja siirrytään taisteluvalmiiseen muotoon kärjen valtaamaan lähtöasemaan. Tulenjohtaja ampuu kuulaa ja tahdittaa liikettä kohti joukkueen ja komppanian tavoitetta. Kun kohdataan miinoite, tehdään tutut temput. Pidetään homma yksinkertaisena. Tätä on treenattu jo pienemmässä koossa, kouluttaja kertaa.

Kaupunkijääkärit järjestymässä käskynantomuotoon.

Lähtöasemassa joukot järjestäytyvät ja kiilan kärki aloittaa etenemisen kohti joukkueen tavoitetta, murtomaalia, jossa vihollisen tiedusteltu etulinja sijaitsee. Pääpaino miinoitteen raivaamisen lisäksi on jalkaväen etenemisen ja epäsuoran tulen käytön yhdistämisessä.

– "Ykkönen" vastaa jalkaväestä ja varmistaa, että se liikkuu oikein. "Kolmonen", eli tulenjohtaja, huolehtii epäsuoran tulen vaatiman varmuusetäisyyden säilymisestä ja ettei "ykkönen" päästä jalkaväkeä liian pitkälle. Tämä on kahden jätkän yhteistoimintaa koko homma, kouluttaja taustoittaa.

– Siinä on lyhyt oppimäärä aiheesta jalkaväen liike ja epäsuora tuli, kouluttaja lisää.

Joukkueen lähestyessä murtomaalista määritettyä varmuusetäisyyttä saa tulenjohtopartio ilmoituksen havaitusta jalkaväkimiinasta.

– Käytetään putkiraivainta, niin saadan kaistale, jota pitkin ryhmä kerrallaan voi mennä läpi. Tarvitaan aikaa kolme minuuttia, että saadaan putkiraivain tänne. Tehdään tulivalmistelut ja kun ensimmäiset räjähdykset kuuluvat ja savu leviää niin aloitetaan raivaaminen, partio suunnittelee.

– Tulikomentoja!

Putkiraivaimella miinoitteeseen raivataan kaistale, jota pitkin taistelijat etenevät miinoitteen läpi.

Kaupunkipioneerit saapuvat paikalle ja kokoavat putkiraivaimen.

– Merkitsijät irti! kuuluu huuto kaupunkipioneerien viedessä putkiraivainta miinoitteelle ja kaksi keltaisia huomionauhakeloja kantavaa taistelijaa irtautuu ryhmästä.

Kun putkiraivain on viety miinoitteelle, kaupunkipioneerit suojautuvat ja putki räjäytetään. Tositilanteessa räjähdeaineella täytetyn putken paikalle jäisi vain tummunut vana maastoon, jota pitkin jalkaväki toi turvallisesti edetä.

– Ei miinoja, jääkärit läpi! kaupunkipioneerit huutavat, kun turvallinen reitti miinoitteen läpi on saatu merkittyä huomionauhalla.

Kärjen päästyä raivattua reittiä pitkin miinoitteen toiselle puolelle seuraavat muut perässä. Pian koko joukkue on miinoitteen toisella puolella, levittäytyneenä aikaisempaan muotoon ja jatkaa matkaansa kohti murtomaalia.

– Epäsuoralla tulella ostettiin pioneereille aikaa ja toimintamahdollisuuksia, jotta jääkäreille saatiin reitti auki. Nyt tätä harjoiteltiin metsässä, koska se on täällä yksinkertaisempaa, mutta rakennetulla alueella perusperiaatteet eivät muutu, vaikka esimerkiksi varoetäisyydet pienevät rakennusten tarjoaman suojan ansiosta. Tämä on aivan ehdottoman tärkeä harjoitus varusmiesaikana, kouluttaja kertoo.