Lilli Hatinen

Kahden vuoden opiskelut päättyvät todistusten jakamiseen sotatieteiden maisteritutkinnosta.

Kahden vuoden opiskelu ohitse

Merja Juva

Maanpuolustuskorkeakoulun sotatieteiden maisterikurssi kahdeksan valmistui 9. elokuuta.

Salissa vallitsi innostunut puheensorina, kunnes lippu saapui täysinäiseen Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasaliin ennen valmistujaisjuhlan alkua. Tunnelma muuttui odottavan jännittyneeksi. Juhla alkoi, kun everstiluutnantti Eero Svanberg ilmoitti puolustusvoimain komentajalle, Timo Kiviselle maisterikurssin valmistuneet, läheiset ja kutsuvieraat.

Tervehdyspuheessaan Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Jari Kallio, kävi läpi sotatieteiden maisteritutkinnon osa-alueita ja koulutusohjelmia sekä tulevaisuudennäkymiä. Hän muistutti, että koulutus antaa hyvät eväät päätösten tekemiseen.
– Nyt on aika, että pääsette toimimaan asiansa tuntevina, osaavina ohjaajina.
Opiskelijoiden lisäksi hän kiitti puheessaan paikalla olleita läheisiä ja muistutti tukiverkon tärkeydestä.

Puheen jälkeen majuri Janne Kananen jakoi todistukset ja stipendit tuoreille maistereille. Ensimmäiseksi palkittiin kurssin priimus ja hänen lisäkseen jaettiin sotatieteiden maisteri -stipendi esimerkillisestä olemuksesta. Heidän jälkeensä palkittiin vielä erikseen muiden koulutusohjelmien parhaat. Tämän jälkeen muut saivat todistuksensa. Opiskelijoiden lisäksi palkittiin opettajia, jotka olivat kannustaneet maistereita tutkinnon aikana.

Myös puolustusvoimain komentaja, kenraali Kivinen, onnitteli vastavalmistuneita.
– Esimerkillinen käyttäytyminen, osaaminen, fyysinen toimintakyky sekä myönteinen ja avoin suhtautuminen luovat perustan onnistumiselle tulevissa tehtävissä, hän vahvisti puheessaan.
Kurssin priimus piti viimeisenä puheen, jossa hän korosti muun muassa erinomaista yhteishenkeä ja vertaistukea.

Tilaisuutta kevensi kolme Kaartin soittokunnan esittämää musiikkiesitystä, joista ensimmäinen oli Santahaminan kadetit, joka on nimensä mukaisesti sävelletty juuri kadettikoulun kävijöille ja joka on Teuvo Laineen kynästä. Todistusten ja stipendien jaon jälkeen soi Oolannin sota, joka on perinteinen sävelmä. Juhlan päätti Richard Wroughtenin säveltämä Kunnian miehet.

Lippu poistui, perässään kutsuvieraat ja sotatieteiden maisterikurssi kahdeksan.

Juhlapäivä alkoi seppeleenlaskulla sankariaulan muistotaulun edessä. Kuva Pauli Kervinen