Neste

Minna Aila toimii Nesteen johtoryhmässä työskentelyn lisäksi Maanpuolustuskurssiyhdistyksen hallituksen jäsenenä. Hän kertoo kiinnostuksensa maanpuolustuksellisiin asioihin ja ymmärryksen niistä syventyneen hänen suorittaessaan maanpuolustuskurssia.

Johtamiskyvyt koetuksella kriisitilanteiden aikana

Leevi Larkovuo

Minna Aila astui Suomen huoltovarmuuden kannalta kriittisen yrityksen johtoryhmään koronaviruspandemian sekoittaessa yhteiskuntaa. Hänen ymmärrystään kriisitilanteiden aikana toimimisesta on vastuullisten työtehtävien lisäksi kehittänyt aktiivisuus maanpuolustuskurssitoiminnassa.

Ajankohta globaalin pandemian myllätessä maailmalla ei varmasti ollut helpoin Minna Ailalle astua Nesteen uudeksi vastuullis-, yhteiskuntasuhde-, viestintä- ja brändijohtajaksi. Aila on toiminut Nesteen johtoryhmässä maanantaista 16. maaliskuuta alkaen ja hän on päässyt heti näyttämään osaamisensa uudessa tehtävässään poikkeusolojen aikana. Aila kertoo Nesteellä olevan nyt poikkeuksellinen johtamisjärjestelmä käytössä, ja kommunikointi eri sidosryhmille ja henkilöstölle epätavallisessa tilanteessa nousee yrityksen toiminnassa keskiöön. 

– Olen ollut kolmannesta työpäivästäni lähtien myös kriisijohtoryhmän jäsen. Niin kuin kaikkia yrityksiä, myös tällaista globaalia pörssiyhtiötä johdetaan nyt hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Käytäntöjemme ykkösprioriteetti on nyt ihmisten terveys ja turvallisuus. Toinen tärkeä prioriteetti on toiminnan turvaaminen kaikilla kriittisillä aloilla, Aila kommentoi.

Helsingin yliopistossa lakia opiskellut Aila on päätynyt nykyiseen työtehtäväänsä monen vaiheen kautta. Juristiksi valmistuttuaan Aila teki kymmenen vuotta uraa virkamiespuolella Euroopan komissiossa EU-tehtävissä. Sen jälkeen hän on työskennellyt useissa suomalaisissa globaalisti toimivissa yrityksissä, lähinnä teknologian alalla. Työkokemusta on kertynyt johtotehtävistä esimerkiksi Outoteciltä ja Nokialta, ja  viimeisimpänä ennen Nesteelle siirtymistään hän työskenteli Konecranesin markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtajana. Urallaan etenemisessä häntä on eniten kehittänyt haasteista ja vaikeista tilanteista selviäminen sekä positiivinen ja utelias asenne uusiin asioihin ja uuden oppimiseen.

– Uudenlaisissa ympäristöissä ja tilanteissa toimiminen on tuonut eteen monenlaisia haasteita, jotka ovat aluksi saattaneet tuntua isoilta ja jopa pelottavilta, mutta niistä selvittyä on toimintaan tullut tietynlaista varmuutta, Aila kiteyttää.

– Uusiin ja outoihin ilmiöihin suhtautuminen terveellä kiinnostuksella, silmien ja korvien aukipitäminen sekä erilaisten ilmiöiden ja maailman tapahtumien laajapohjainen kuulostelu vievät eteenpäin niin uralla kuin ihmisenä.

Nesteen johtoryhmässä toimimisen lisäksi Aila on Maanpuolustuskurssiyhdistyksen (mpky) hallituksen jäsen. Mpky on alumniyhdistys maanpuolustuskurssin käyneille – yhdistykseen voi liittyä henkilöjäseneksi jokainen valtakunnallisen maanpuolustuskurssin suorittanut sekä kurssin johtajana tai vakituisena opettajana toiminut henkilö

Yhdistyksen tarkoituksena on turvallisuuspoliittisen tietouden syventäminen ja kehittäminen sekä yhteistoiminnan aikaansaaminen ja edistäminen eri alojen kokonaisturvallisuutta edustavien jäsenten kesken.

– Olen itse käynyt maanpuolustuskurssin 204, joka pidettiin kuusi vuotta sitten. Toimin kurssin emäntänä, ja olemme olleet aktiivisia yhteydenpidossa niin oman kurssin kesken kuin myös kurssiyhdistykseen päin. Kun mpky:n hallituksen puheenjohtaja lähestyi minua ja kyseli kiinnostuksestani liittyä hallituksen jäseneksi, olin otettu kyselystä ja ilmaisin halukkuuteni, jonka jälkeen yhdistyksen kokouksessa tulin valituksi, Aila kuvailee omaa tietään mpky:n hallituksen jäseneksi.
Maanpuolustuskursseja Aila kuvaa erittäin kattavana ja silmiä avaavana kokonaisuutena. Valtakunnalliset maanpuolustuskurssit on tarkoitettu eri yhteiskunnan aloilla toimiville henkilöille. Kursseilla on laaja-alaisesti edustajia virkamiehistä yksityisen puolen vaikuttajiin sekä median edustajista tieteen ja taiteen alojen osaajiin ja sotilashenkilöihin. Näille johtavassa asemassa oleville henkilöille pyritään antamaan perusteellinen kuva ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. 

– Kurssilla käytiin hyvin monenlaisia asioita läpi. Myös sellaisia asioita, joiden vaikutusta maan kokonaisturvallisuuteen ei etukäteen ollut tullut ajatelleeksi. Lisäksi kurssilla pääsi tutustumaan myös Puolustusvoimien toimintaan. Meillä oli eräänlainen kenttäjakso, joka omalla kurssillani järjestettiin Kainuun prikaatissa. Siinä sai hyvän ja nopean kurkistuksen siihen, mitä Puolustusvoimien arki on, Aila muistelee.

– Kurssilla erityisen hyväksi koin käytännön harjoituksen, jossa eri skenaarioiden avulla yritettiin simuloida ja harjoitella mahdollista kriisitilannetta, sen eskaloitumista, ja sitä, miten kriisitilanteessa eri tahot ja viranomaiset toimivat yhdessä.

Nykytilanteessa kriisitilannetta ei tarvitse erikseen simuloida. Vaikka kurssilla oppii toimintaa erilaisissa kriisitilanteissa ja suurimmissa yrityksissä muutenkin on varauduttu monentyyppisiin ongelmiin, on nykyinen koronaviruskriisi – sen voima ja nopeus – yllättänyt Ailan mukaan kaikki. Hän ei usko, että täydellistä varautumissuunnitelmaa tällaiseen tilanteeseen on kellään.

– Tämäntyyppisissä tilanteissa mielestäni on tärkeä muistaa, että päätöksiä on pakko tehdä. Jälkeenpäin tarkasteltuna joitain asioita varmasti olisi voitu tehdä paremmin, mutta sen tarkastelun aika on myöhemmin ja niistä opeista on hyvä ammentaa seuraavan kriisin tullessa.

Maanpuolustukselliset asiat näkyvät Ailan arjessa tällä hetkellä hänen oman aktiivisuutensa ja kiinnostuksensa lisäksi myös muilla tavoin. 

– Oma poikani on kutsuntaikäinen ja sai juuri kutsuntakirjeen, joten maanpuolustuksen ja nyt erityisesti asepalveluksen aihepiirin asioita on perhepiirissä pohdittu, Aila kertoo.

Varusmiespalvelusta Aila ei itse ole suorittanut, sillä naisilla ei ollut mahdollisuutta vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamiseen asian ollessa hänelle ajankohtainen.

– Varmasti olisin itse harkinnut asepalveluksen suorittamista, jos siihen olisi silloin ollut mahdollisuus, Aila pohtii.
Vaikka Ailan kalenteri täyttyy työskentelystä Nesteen johtoryhmässä sekä aktiivisuudesta maanpuolustuksellisten asioiden suhteen, löytyy aikaa myös monipuoliselle kuntoilulle.

– Harrastan aktiivisesti monenlaista kuntoilua hiihtämisestä metsästämiseen ja sukellukseenkin.