Ilo irti verkosta

Nykyajan varusmieskoulutus ei suinkaan ole pelkkää metsässä juoksemista. Virtuaalioppiminen voidaan oikein toteutettuna nähdä suurena mahdollisuutena Puolustusvoimien koulutukselle, vaikka opetuksen pääpainon tuleekin pysyä perinteisissä metodeissa.

Puolustusvoimat on yhä enenevissä määrin hyödyntämässä oppimisen tukena moderneja välineitä. Koulutus 2020-uudistuksen mukana erilaiset virtuaaliset oppimisympäristöt ovat tulleet yhä vahvemmin koulutuksen tueksi. Eniten puhetta on herättänyt uusi PVMoodle- oppimisympäristö, minkä lisäksi käytössä on muun muassa erilaisia simulaattoreita yhä enenevissä määrin.

Itse varusmiehenä ja uuden koulutussuunnitelman alokaskauden läpikäyneenä tervehdin uudistuksia suurimmilta osin ilolla. Omalla alokaskaudellani Kaartin jääkärirykmentissä käytimme PVMoodlea varsin aktiivisesti. Opetettuihin aihepiireihin sisältyi monia ohjeellisia videoita (ns. mikroelokuvia), joita pystyi katsomaan oman kännykän avulla ennen ja jälkeen koulutusten. Tauoilla saimme ottaa myös kännykät esille, jolloin pystyimme itseopiskelemaan PVMoodlesta käsiteltyihin teemoihin liittyviä asioita.

Opiskeleminen oli tehty palkitsevaksi, sillä perjantaisin järjestettiin sähköisiä monivalintakokeita aiemmin viikolla opitusta aihepiiristä. Kokeet otettiin huomioon myös pisteytyksissä, jotka vaikuttivat johtajakoulutukseen pääsemiseen.

Alokaskaudella pääsin testaamaan myös virtuaalista koulutusympäristöä. Harjoittelimme tietokoneilla pelaten partion liikkumista. Virtuaalisuudesta huolimatta pystyimme harjoittelemaan johtamista ja kommunikaatiota – myöhemmin toki harjoittelimme samankaltaista toimintaa myös todellisessa ympäristössä. Pelinomaisuus toi varusmiehille tekemiseen erityistä kiinnostusta sekä elementtejä, joita olisi ollut todellisuudessa vaikeaa toteuttaa, kuten tulikosketukseen aidolla tavalla vastaamisen.

PVMoodle mahdollistaa muutenkin paperin vähentämisen ja prosessien tehostumisen. Palvelu toimii myös perusyksikön ilmoitustauluna ja sieltä pystyy löytämään yhteystietoja ja ajankohtaisia ilmoituksia. PVMoodlea voi käyttää yhä enenevissä määrin monipuolisesti hyödyksi, sillä palvelun kautta pystyy tekemään esimerkiksi loma-anomuksia.

Perusyksiköissä onkin syytä pohtia linjanvetoja PVMoodlen hyödyntämiseen ja rohkeasti alkaa soveltamaan sitä tarkoituksemukaisiin kohteisiin. Viikko-ohjelmat, yhteystiedot, erilaiset lomakkeet ja anomukset sekä päivystysvuorolistat olisi mielekästä saattaa varusmiesten helposti saataville PVMoodleen.

Kuten arvata saattaa, PVMoodlen alkukehittely ei ole ollut kuitenkaan pelkkää ruusuilla tanssimista. Palvelimet ruuhkaantuivat, kun ympäri Suomen alokkaat suorittivat tenttejään samaan aikaan. Nuoren alustan muissakin ominaisuuksissa on varmasti vielä kehitettävää. Armollinen on tästä huolimatta oltava, sillä PVMoodle ja Koulutus 2020-ohjelma voidaan nähdä alkuna pidemmälle kehityskaarelle.

Vaikeuksia voi tulla myös puhelimen käytön linjausten suhteen palvelusajalla. Palvelusajallahan puhelimen käyttö ei lähtökohtaisesti ole sallittua, mutta PVMoodlen käyttö edellyttää puhelimella oloa. Tämä voi aiheuttaa ongelmatilanteita, jos ja kun kurkkusalaattisankarit eksyvät opetussivustoilta viihteellisemmän sisällön pariin, sillä valvonta on haastavaa.

Kansanmiesten nettipalstoilla esittämät epäilykset siitä, että varusmiespalvelus eksyisi verkko-oppimisen lisäämisen myötä pois tarkoitusperistään eivät kuitenkaan ole nykykokemusten valossa perusteltuja. Verkko-oppiminen toimii vain tukena ja apuna opetukselle, mutta ei korvaa normaaleita harjoituksia. Puhelimella ja tietokoneella vietetty aika ei ole edelleenkään ratkaisevassa asemassa varusmiesten arjessa.

Tietotekniikan merkitys ei maanpuolustuksessakaan tule tulevaisuudessa vähenemään. Varusmiehet ovat taidokkaita ja innokkaita ottamaan uusia elementtejä vastaan, joihin he ovat aikaisemmassa elämässään jo tottuneet. Henkilökunnan tulee omalta osaltaan vastata huutoon, sillä uudet ratkaisut vaativat uskallusta – asenne ratkaisee