Aatu Heikkonen

Tapaseura kertoo valintaperusteissaan, että kenraali Lindberg on rauhallinen eikä kiihdy kovassakaan paikassa, mikä on hävittäjälentäjälle luontaista.

Hyvät tavat eivät saa unohtua edes anonyyminaamarin takana

Joni Määttä

Hyvät tavat ovat menestystekijä ihmisten välisissä kohtaamisissa, alleviivaa vastikään vuoden käyttäytyjäksi valittu, puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg. Sosiaalisen median kanavat eivät ole tästä poikkeus.

Iskostettu varusmiehen päähän jo alokaskauden ensimmäisellä viikolla. Muistettava kasarmilla ja sen ulkopuolella lomiakaan unohtamatta. Sotilaan käyttäytymisetiketti kääntyy silmien eteen jo yleisen palvelusohjesäännön ensimmäisessä kappaleessa. Sotilaan käyttäytymisohjeita varusmiehelle ei syyttä suotta selvitetä, sillä kaduntallaajan silmissä sotilasasun kantaja toimii myös koko puolustusvoimien kasvoina.

Puolustusvoimissa hyvät tavat eivät ole pelkästään varusmiesten muistissa, vaan kruunupäisen leijonan alla myös henkilökunta ja virkamiehet antavat koko puolustusvoimista hyvän ja asiallisen kuvan. Tässä esimerkkiä näyttää puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg.

Tapaseura ry valitsi keskiviikkona kenraali Lindbergin vuoden käyttäytyjäksi 2018. Yhdistys nimeää hyvän käytöksen keulakuviksi julkisuudesta tuttuja henkilöitä, jotka antavat omalla esimerkillään sekä käytöksellään kanssaihmisilleen positiivisen ja rohkaisevan käyttäytymismallin. Tapaseuran mukaan erityisesti Lindbergin kohdalla ratkaisutekijöitä ovat olleet reippaus, reiluus ja rauhallisuus.

– Kenraali Jarmo Lindberg edustaa loistavasti suomalaista upseeria ja puolustusvoimiamme, sekä sopii mainiosti Tapaseuran Vuoden käyttäytyjän kriteereihin, perustelee Tapaseuran puheenjohtaja Kaarina Suonperä valintaa.

Vaikka puolustusvoimain komentajan ammattiin kuuluukin tapakouluttautumista ja hyvällä käytöksellä edustamista, muistuttaa kenraali, että hyvät tavat ovat loppujen lopuksi yleinen hyve joka kuuluu jokaisen ihmisen vuorovaikuttamiseen.

– Hyvät käytöstavat kuuluu, tai ainakin täytyisi kuulua mielestäni jokaisen ihmisen luontevaan käyttäytymiskoodiin, Lindberg muistuttaa.

Tapaseura kiittelee puolustusvoimain komentajaa myös avoimuuden kannattamisesta, sekä ajankohtaisten asioiden taustoittamisesta myös sosiaalisessa mediassa. Kenraali Lindberg on muun muassa Twitterin suurkuluttaja yli 18 000 twiitillään.

Palkitsemistilaisuudessa pitämässään puheessa hän kuitenkin väläyttää myös sosiaalisen median varjopuolia kohteliaisuuden ja tapojen näkökulmasta; hyvät tavat eivät saisi unohtua yhteisöpalveluissa, vaikka anonyymiys olisikin kasvojen ja henkilöllisyyden peittona.

– Oli kyse sitten omalla nimellä tai nimettöminä tehdyistä sähköisistä kirjauksista, tai toisen kirjoitusten kommentoinnista, on varmaa, että kohteliaisuus vie paremmin maaliin kuin tylyys sekä hyvien tapakäytäntöjen puuttuminen.