Nea Holopainen

Työryhmän puheenjohtaja, prikaatikenraali Villanuevan mukaan hybridiuhkiin vastattaessa yhteistyö on kaiken keskiössä.

EU-jäsenmaiden välinen puolustusyhteistyö avainasemassa uusia haasteita kohdattaessa

Aleksanteri Kekonen

EU:n sotilaskomitean työryhmän epävirallisessa kokouksessa esillä jäsenmaiden puolustuksen suorikykyjen kehittäminen ja yhteistyön merkitys tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa.

EU:n sotilaskomitean työryhmä kokoontui epäviralliseen kokoukseen Pääesikuntaan Helsinkiin 8.–10. lokakuuta puolustusvoimien strategiapäällikön, kenraaliluutnantti Kim Jäämeren kutsusta. Kokouksessa käytiin avointa ja rakentavaa keskustelua EU-jäsenmaiden puolustuksen suorituskyvyn kehittämisestä ja työryhmän oman toiminnan tehokkuuden lisäämisestä.

Kokouksen osallistujat tutustuivat Suomen EU-puheenjohtajakauden pääteemoihin: digitalisaatioon ja tekoälyyn. Työryhmässä on yhteisymmärrys siitä, että digitalisaation ja tekoälyn tuomien haasteiden ratkaisemisessa EU-jäsenmaiden tulee tehdä yhteistyötä toistensa, mutta myös muiden kansainvälisten toimijoiden, kuten NATOn, kanssa.

Suomessa jo pidempään tunnettu ja Euroopassa vasta tuloaan tekevä kokonaisturvallisuuden konsepti nousi esille vierailulla Helsingissä sijaitsevassa Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksessa.

EU:n sotilaskomitean työryhmä vieraili Kaartin jääkärirykmentissä Helsingissä. Kuva/ Pyry Pohjalainen

EU-jäsenmaiden välisistä poliittisista jännitteistä huolimatta puolustusviranomaisten yhteistyö sujuu EU:n sotilaskomitean työryhmän puheenjohtajan, prikaatikenraali Roberto Villanuevan mukaan saumattomasti.

– EU:n sotilaskomiteassa kaikilla jäsenmaiden edustajilla on ymmärrys periaatteista, prioriteeteistä ja olemassa olevista haasteista EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikasa. Jäsenmaiden edustajat ovat tietoisia yhteisten linjojen tärkeydestä tärkeimmissä puolustuskysymyksissä ja ovat sitoutuneita jatkuvaan yhteistyöhön puolustusasioissa, Villanueva korostaa.

Vierailun aikana jäsenmaiden ja EU-instituutioiden edustajat tutustuivat myös Suomen puolustuskykyyn, asevelvollisuuteen ja viranomaisyhteistyöhön Kaartin jääkärirykmentissä Santahaminassa.