Etsivä nuorisotyö taistelee syrjäytymistä vastaan

Kutsunnat ovat harvinaisia tilaisuuksia, joissa tavoitetaan kaikki Suomen 18-vuotiaat miehet. Nämä ovat ihanteellisia tilaisuuksia etsivälle nuorisotyölle, joka pyrkii estämään nuorten syrjäytymisen.

Kutsuntatilaisuus voi olla etsivän nuorisotyön parissa työskentelevän Jael Silanderin mukaan nuorille kuormittava kokemus, koska siellä saa ensimmäistä kertaa käskyjä puolustusvoimilta. Silander kertoo nuorisotyöntekijöiden olevan kiinnostuneita siitä, millä mielellä nuoret ovat kutsunnoissa.

– Etsivä nuorisotyö selvittää, millä mielellä nuoret tulevat ja lähtevät kutsunnoista. Heidän on hyvä saada tietää, että meille voi jutella mistä tahansa, Silander toteaa.

Etsivät keskustelevat nuorten kanssa kutsunnoissa sekä asepalvelukseen että arkeen liittyvistä asioista. Silanderin mukaan ajatus palveluksesta on monille kaukainen, joten ajankohtaiset asiat mietityttävät enemmän.

– On hienoa, että puolustusvoimat ohjaa nuoret juttelemaan kanssamme, sillä he käsittelevät palveluksen aloittamismääräystä kukin omalla tavallaan, Silander kertoo.

Nuorisotyöntekijät keskittyvät kutsunnoissa siihen, onko päätös varusmiespalveluksesta nuorille mieluinen. Silanderin mukaan useimmat ovat tyytyväisiä päätökseen. Tunteiden läpikäyminen samalla hetkellä on hänen mielestään merkittävää.

– Kutsunnoissa kerrotaan niin paljon, että mietin, pystyvätkö nuoret sisäistämään meidän sanomaamme. Osoitamme mielenkiintoa heidän asioitaan kohtaan ja ohjaamme heitä eteenpäin tilanteessaan, Silander kuvailee.

Nuoret ovat Silanderin mukaan todella suunnitelmallisia. Etsivän nuorisotyön asiakkaiksi valikoituvat nuoret, joilla on jonkinlaisia vaikeuksia. Kutsunnoissa Silander on huomannut ilokseen, että valtaosalla asiat ovat kunnossa.

– On hienoa nähdä puolet ikäluokasta ja todeta, että useimmilla menee hyvin. Nuoret ovat niin varmoja suunnitelmistaan, että alan pohtimaan omaa tulevaisuuttani, Silander nauraa.

Etsivien kohderyhmänä kutsunnoissa ovat nuoret, jotka ovat tyytymättömiä saamaansa määräykseen. Monet hakevat tukea vasta lähempänä palvelusta, koska määräys annetaan yleensä ainakin vuotta myöhemmäksi.

– Palvelukseen liittyvät asiat saattavat askarruttaa vasta myöhemmin. Painotamme nuorille, että puolustusvoimat on joustava organisaatio, joka kuuntelee kohtuullisia pyyntöjä, Silander kertoo.

Silanderin mielestä on hienoa, että etsivä nuorisotyö on mukana kutsunnoissa. Hän kannattaa kanavia, joiden kautta tavoitetaan mahdollisimman laaja otanta nuoria, joten hän näkisi myös naisten osallistumisen kutsuntoihin hyvänä asiana syrjäytymisen arvioinnin kannalta. Silander uskoo silti olevan muita keinoja tavoittaa ikäluokka kokonaisuudessaan.

– Joissain kunnissa pystytään vierailemaan alueen kaikissa kouluissa, mutta suuremmilla paikkakunnilla tähän ei ole resursseja, Silander harmittelee.

Mallia voisi Silanderin mukaan hakea Saksasta, jossa kaikki peruskoulun päättävät nuoret kirjataan automaattisesti työttömiksi työnhakijoiksi. Sen jälkeen opiskelu- tai työelämään siirtyvät nuoret poistetaan listalta. Täten löydetään helpommin heidät, joilla on riski jäädä palvelujen ulkopuolelle.

Nuorisotyöntekijä Jael Silander on tyytyväinen, jos tavoittaa kutsunnoissa edes yhden apua tarvitsevan nuoren.

 

Etsivä nuorisotyö ei itse tarjoa palveluja, mutta ohjaa niitä kohti. Silander kertoo, että yhdenkin apua tarvitsevan nuoren auttaminen on merkittävää.

– Vaikka luonamme käyvät nuoret eivät itse tarvitsisi tukea, he saattavat kertoa toiminnasta eteenpäin ja auttaa siten ystäviään, Silander kuvailee.

Etsivä nuorisotyö etsii ratkaisuja nuorten pulmiin ja kysymyksiin. Sen ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella. Toiminnan tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus luottamukselliseen aikuiskontaktiin.

Turussa toiminnassa ovat mukana Turun kaupungin nuorisopalvelut (Komppi), Kårkullan kuntayhtymä (Troja), Varsinais-Suomen Sininauha ry (Polku) ja A-klinikkasäätiö (Nuorisoasema Turku).

Kutsunnat työllistävät aluetoimistot vuosittain koko syksyksi. Kristiina Linjos Lounais-Suomen aluetoimistosta kertoo, että monet miettivät hakutoiveita jo ennen kutsuntoja.

– Käymme kyselylomakkeen ja hakutoiveet läpi jokaisen kutsunnanalaisen kanssa. Monille tavoitteet ovat hartaasti pohdittuja, mutta jotkut saavat hetken mielijohteen videoista, joita tilaisuudessa näytetään, Linjos toteaa.

Palveluksen järjestelyt puhuttavat kutsuntojen jälkeenkin, joten siihen liittyviä kysymyksiä käydään läpi myös puhelimitse ja nettikyselyissä.

Lounais-Suomen aluetoimiston mielestä etsivän nuorisotyön läsnäolo kutsunnoissa on merkittävää, koska aluetoimiston kahdenkeskinen aika nuorten kanssa on rajallista.

– On hienoa, että nuorisotyöntekijät ovat tukeneet nuoria kutsunnoissa jo useamman vuoden, Linjos kiittää.

Vuoden 2017 kutsunnoissa ei tapahtunut suuria muutoksia viime vuosiin verrattuna. Ikäluokan suuruus oli noin 30 700 nuorta, joista kolme neljäsosa määrättiin palvelukseen. Pääosa palvelukseen määrätyistä aloittaa palveluksensa maavoimissa tammikuussa 2019.

Terveydellisin perustein vapautettiin palveluksesta rauhan aikana (C-luokka) lähes kymmenen prosenttia ja uudelleen kutsunnoissa tarkastettavaksi (E-luokka) määrättiin terveydellisistä syistä noin kahdeksan prosenttia. Ulkomailla asuvia monikansalaisuuden perusteella vapautettuja oli kolme prosenttia ja siviilipalvelukseen hakeutui alle kaksi prosenttia.

 

Näköislehdet