Petri Saarelainen

Ilkka Kanerva uskoo komitean saavan aikaan suurta muutosta.

Asevelvollisuuden kehittäminen alkaa

Christa Rauma

Ase- ja maanpuolustusvelvollisuuskomitea on asetettu toimintaan valtioneuvoston toimesta 5.3.2020.

Pääasiallisena tehtävänä komitealla on selvittää yleisen asevelvollisuuden, maanpuolustusvelvollisuuden ja
naisten vapaaehtoisen asepalveluksen nykyistä tilannetta ja kehitysmahdollisuuksia.

Komitean puheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok.) täsmentää komitean käsittelevän
asevelvollisuuden lisäksi maanpuolustusvelvollisuutta, sillä se on jokaista koskettava velvollisuus.

– Perustuslain mukaan jokainen kansalainen on maanpuolustusvelvollinen, hän muistuttaa.

Kanerva painottaa puheessaan, ettei asevelvollisuutta olla perumassa, vaan
maanpuolustusvelvollisuus kehitettäisiin sen tueksi.

– Yleisessä asevelvollisuudessa pysytään. Se on lähtökohta, hän korostaa.

Tämän lisäksi komitea tekee selvitystyötä siviilipalveluksesta, kutsunnoista sekä nuorten tietoisuudesta
kokonaisturvallisuudesta.

– Olisi hyvä, että kaikilla kansalaisilla olisi kuva esimerkiksi nykyisistä hybridiuhista, Kanerva huomauttaa.

Komitean jäseninä on edustajia kaikista eduskuntaryhmistä, joiden lisäksi mukana on pysyviä asiantuntijoita.

– Tämä työ koskee monia eri hallinnonaloja, selittää Kanerva.

Työtä tehdään Kanervan mukaan jalat maassa ja pää kylmänä, eli realistisesti. Tarkoituksena on parantaa
yhdenvertaisuutta ja kansalaisten mahdollisuuksia osallistua maanpuolustukseen.

– Tulemme pohtimaan tasa-arvokysymyksiä ja huomioimaan erilaisia kansalaistaitoja, joita voimme hyödyntää
kriisitilanteissa, hän linjaa.

Komitea aloittaa työskentelyn kevään aikana ja he jatkavat vuoden 2021 loppuun asti. Laaja-alainen työ tulee
vaatimaan paljon aikaa ja työtä, mutta Kanerva on silti johtamassa komiteaa hyvillä mielin.

– Pidän tätä työtä hyvin tärkeänä ja lähden motivoituneena sitä tekemään, hän toteaa.