Puolustusvoimat/LAPSSK/Roope Kontio

Jääkäriprikaatin komentaja vaihtui syyskuun alussa.

Arktisen koulutuksen kärkiosaaja 40 vuotta

Jere Pankka

Lapin jääkäripataljoonasta ja Rovaniemen ilmatorjuntapatteristosta muodostuva Jääkäriprikaati perustettiin 1.10.1979.

Talven pituus Lapissa on lähes 200 vuorokautta, jonka vuoksi vuosipäivää viettänyttä Jääkäriprikaatia kutsutaan arktisen sodankäynnin keskukseksi. Tämän myötä Jääkäriprikaatin varusmieskoulutuksessa on pieniä erovaisuuksia verrattuna etelässä sijaitseviin varuskuntiin. Jääkäriprikaatin varusmiehille koulutetaan alusta alkaen pukeutumisen ja nestetarpeen tärkeys arktisissa olosuhteissa, lisäksi hiihtäminen on arkipäivää talvella ja tammikuun saapumiserän valamarssi on noin 30 kilometrin hiihtomarssi.

Sukset ovat myös tärkeä osa taistelukoulutusta, sisältäen liikkumisen ja hyökkäyksen suksin sekä hiihtohinauksen telakuorma-autolla tai moottorikelkalla. Valmiusyksikkö sekä tiedusteluun koulutettavat läpikäyvät kurssin, jossa harjoitellaan selviytymistä syys- ja talviolosuhteissa. Tähän sisältyy muun muassa tilapäismajoitteiden – eli kiepin tai kammin – tekemistä lumessa sekä laavujen kasaamista syksymmällä.

Jääkäriprikaatin komentaja eversti Sami-Antti Takamaa ja apulaiskomentaja eversti Jari Osmonen kertovat Jääkäriprikaatin kouluttavan Lapin vaativiin olosuhteisiin erikoistuneita alueellisia joukkoja, valtakunnallisia ilmatorjuntajoukkoja sekä rajavartiolaitoksen joukkoja. Lapin ainutlaatuinen luonto ja erinomainen koulutusympäristö luovat fantastiset puitteet asevelvollisten palvelukselle. Arktisen sodankäynnin kärkiosaajana Jääkäriprikaati vastaa muun muassa arktiseen sodankäyntiin liittyvästä tutkimuksesta ja koulutuksen kehittämisestä maavoimissa.

Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo yhdistettiin Jääkäriprikaatiin 2015. Silloin esikuntapäällikkönä toiminut Osmonen oli muutoksen eturintamassa.

Eversti Jari Osmonen toimi Suomen joukkojen johtajana Northern Wind 19 -harjoituksessa. Kuva: Lauri Parviainen

– Rovaniemen ja Sodankylän työntekijöiden avoin mieli teki muutoksen toimeenpanon helpoksi ja kaikki on sujunut hienosti. Tälläisen motivoituneen joukon kanssa on helppo toimia, Osmonen iloitsee

Näihin 40 vuoteen on mahtunut aika, jolloin arktisen alueen merkitys oli vähentymään päin. Nykypäivänä se on vahvassa noususuhdanteessa ja asia tiedostetaan myös Suomen rajojen ulkopuolella.

 – Seurauksena on ollut tietysti myös Suomen pohjoisen alueen kiinnostavuus ja meidän näkökulmastamme kahden sekä monen välisen kansainvälisen puolustusyhteistyön huomattava lähentyminen ja tiivistyminen, kertovat Takamaa ja Osmonen.

Puolustusyhteistyön tiivistyminen on vahvasti konkretisoitunut tänä vuonna. Pohjois-Ruotsissa järjestettyyn Northern Wind 19 -harjoitukseen osallistui noin 10 000 henkilöä viidestä eri maasta: Suomesta, Ruotsista, Yhdysvalloista, Norjasta ja Iso-Britanniasta. Toinen kansainvälinen tapahtuma oli testaustapahtuma Bold Quest, jonka päätapahtumapaikkana oli Sodankylä. Osallistujia oli yli 2000 neljästätoista eri maasta.

Jääkäriprikaatin nykyinen komentaja eversti Sami-Antti Takamaa. Kuva: Puolustusvoimat/LAPSSK/Severi Jalonen

Syyskuussa Jääkäriprikaatin komentajaksi nimitetty Takamaa kertoo olevansa ylpeä saadessaan toimia puolustusvoimien pohjoisimman joukko-osaston komentajana. Tulevaisuuteen viitaten Takamaa mainitsee Jääkäriprikaatin yhteistoiminnan tiivistyvän eri toimijoiden kesken, unohtamatta kansainvälisen harjoittelun lisääntymistä.

– Valmius on tuonut meidät kaikki perusasioiden ääreen ja se näkyy ja huokuu niin henkilökunnan kuin asevelvollisten asenteesta, josta me kaikki suomalaiset voimme olla ylpeitä. Pohjoisen puolustaja – Jääkäriprikaati – jatkaa 40-vuotista tehtäväänsä luottavaisena ja valmiutta ylläpitäen.

Vuosipäivää juhlitaan tämän viikon perjantaina Sodankylässä oman henkilökunnan ja varusmiesten toimesta, yleisöllä on tilaisuuteen vapaa pääsy. Perjantain ohjelmassa on muun muassa ohimarssi, seppeleenlasku ja paraatikatselmus, näiden jälkeen vietetään iltajuhlaa Rovaniemellä. Jälkimmäiseksi mainittuun tilaisuuteen on määrä osallistua henkilökuntaa ja kutsuvieraita noin 300 henkilöä. Osallistujamäärän ohella tapahtuman merkittävyydestä kertoo se, että juhlapäivän suunnittelu on aloitettu jo viime vuoden puolella. Paraatijoukkoja komentaa eversti Osmonen ja katselmuksen suorittaa eversti Takamaa.