Annetaan alokkaiden avautua ja lopetetaan voivottelu

Uudet alokkaat ovat palvelleet nyt jo neljä aamua. Kaikki on uutta ja ihmeellistä. Suuressa roolissa alokkaiden sopeutumisessa ja palvelusmotivaation ylläpitämisessä on yksi ryhmä: alikersantit.

Te saapumiserän 2/18 varusmiehet, johtajakoulutetut, olette suuressa vastuussa uusista alokkaista. Teille on annettu avaimet hyvään johtajuuteen ja uusien alokkaiden lähimpinä esimiehinä teidän soisi niitä käyttävän.

Uudet alokkaat voivat olla hieman sormi suussa tässä uudessa ympäristössä. Se on normaalia. Kaikkea ei tule osata etukäteen, uusiin toimiin koulutetaan ja myös henkilökunta auttaa alun kanssa. Johtajien tulisi olla kiinnostuneita ja tarjota apua alokkaille. Valitettavan usein palveluksessa kuitenkin näkee alikersantteja, jotka syyttävät omista virheistään alokkaita ja pitävät heitä tyhminä monneina. Kun alokas kaipaa apua alikersantilta voi vastaus huonoimmassa tapauksessa olla:

– Henkilökohtainen voivoi!

Yleistä on myös, että kasarmeilla raikaa käsky:

– Ei avauduta!

Alikersantteja pyritään sijoittamaan vähintään yksi jokaiseen alokastupaan. Tämä antaa johtajille mahdollisuuden kohdata tupansa yksilöinä.

Alokkaiden voidessa yksilöinä henkisesti hyvin, heijastuu se myös ryhmähenkeen. Hyvä ryhmähenki auttaa heikointakin taistelijaa tetsaamaan läpi syvimmän kinoksen. Alikersanttien tulisikin huomioda, että alokkailla voi olla mikkihiirikysymysten ja -vaivojen lisäksi todellisia ongelmia ja huolenaiheita. Kuuntelemalla alokasta ja kiinnostumalla tästä yksilönä vaikuttaa alikersantti koko ryhmän hyvinvointiin.

Avautumisen kieltäminen antaa alokkaille kuvan siitä, että armeija ei ole paikka, jossa palvelustovereidensa kanssa voisi jakaa vaikeitakin asioita. Kaikesta ei toki tarvitse avautua. Ihan kaikkia ei välttämättä joka sunnuntai kiinnosta kuulla lomilla tapahtuneesta tädin kissan kaiman kultakalan ristiäisistä, mutta omaa mieltä painavista ajatuksista tulisi olla lupa avautua.

Eilen ilmestyneessä Ruotuväen printtiversiossa kerroimme ihmisten johtamisen nousevan johtajakoulutuksen keskiöön. Lehden reportaasissa alikersantit pohtivat ennen 1/19 saapumiserän tuloa omia johtamismetodejaan. Esimerkilliset alikersantit olivat löytäneet johtamistyylin, josta soisi kaikkien ottavan mallia:

"Alokkaita on erilaisia. Yhdessä tuvassa voi olla monia eri persoonia, joten pitää ymmärtää heitä yksilöinä eikä vain ryhmänä. Pitää ottaa luonteet huomioon, sillä kaikki eivät ole samanlaisia"

Toivotan onnea ja menestystä kaikille alikersanteille alokkaiden koulutuksessa!