kuva: Kristian Wallin

Eläkeikien muutoksella vastataan nouseviin eliniänodotuksiin.

Puolustusvoimien eläkeiät yhdenvertaistuvat muihin julkisiin aloihin nähden

Totti Lammela

Puolustusvoimien virkojen eroamis- ja eläkeiät muuttuvat. Muutos koskee kaikkia henkilöstöryhmiä.

Tasavallan presidentti vahvisti 25. elokuuta lain puolustusvoimien eroamisikäsäännösten muuttamisesta vastaamaan julkisten alojen eläkelaissa säädettyä eläkkeelle siirtymisen myöhentämistä. Puolustusvoimien komentopäällikkö, prikaatikenraali Kim Mattssonin mukaan eroamisiän muutoksien sijaan suurempi vaikutus on juuri eläkeiän nostolla.

– Se vaikuttaa tietysti kriisiajan johtajareservin vähenemiseen, sen ammattimaisuuteen. Asevelvollisuusikähän ei nouse. Toisaalta osaaminen säilyy pidempään puolustusvoimissa, mutta edellyttää että toimintakyky säilyy vaativien kriisiajan tehtävien tasolla

Suorin muutos tulee tehtävänmääräysten pituuteen.

– Käytännössä muutos tehdään hallitusti pidemmällä aikavälillä ja kolme kuukautta kerrallaan. Sopeutumisaika on riittävä.

Eläkeikien muutoksella vastataan nouseviin eliniänodotuksiin. Lain tarkoituksena on saada mahdollisimman yhdenvertaiseksi julkisten alojen työnteko.

– Ihmiset jaksavat tehdä pidempään töitä. Pidetään siis tärkeänä, että uudistus koskee yhtäläisesti kaikkia valtion palveluksessa olevia henkilöstöryhmiä rajaamatta mitään henkilöstöryhmää muutoksen ulkopuolelle

Uudistus koskee siis kaikkia henkilöstöryhmiä eli lähes kaikkia sotilaita, noin 7800 ja noin 550 siviiliä. Lainmuutoksen kautta tulevat eläkekustannusten säästöt ovat yhdeksän miljoonaa euroa ja se kertyy vuosien 2018-2025 aikana.

Lue myös: Reserviläisiä sijoitetaan aiempaa laajemmin sodan ajan johtotehtäviin