Kuva: puolustusvoimat

OTKES:in suosituksissa mainitaan muun muassa, että jalkamiesten etäisyys ajoneuvoista on oltava riittävä. Kuva ei liity tapaukseen.

OTKES:in suositukset saattueista huomioidaan puolustusvoimissa

Juuso Kokkonen

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa puolustusvoimia ohjeistamaan saattuetoimintaa ja ajoneuvojen lähellä liikkumista.

Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) julkaisi ohjeistusta puolustusvoimille saattuetoiminnasta ja sen harjoittelusta. Taustalla on viime vuoden lokakuussa Porin prikaatissa tapahtunut onnettomuus, joka vaati yhden reserviläisen hengen.

Kriisinhallintajoukon saattueharjoituksessa saattueen peräpää alkoi kiihdyttämään säilyttääkseen lyhyen etäisyyden edessä olleisiin ajoneuvoihin. Juoksuun lähtenyt reserviläinen kompastui ja kaatui Pasi-vaunun alle.

Onnettomuustutkintakeskuksen suosituksissa todetaan, että saattuetoiminnassa jalkamiesten etäisyys ajoneuvoista tulisi olla riittävä ja saattueen tulisi edetä kävelyvauhtia. Saattuetoimintaan ja vaunun lähellä toimimiseen liittyen puolustusvoimilla ei ole omaa ohjeistusta esimerkiksi varoetäisyyksistä.

– Sopiva turvaväli saattuetilanteissa raskaaseen ajoneuvoon on sellainen, että jalan liikkuva ei voi kaatua ajoneuvon alle tai yletä koskettamaan ajoneuvoon eikä hänen varusteensa voi tarttua ajoneuvon ulokkeisiin, johtava tutkija Kai Valonen kertoo Onnettomuustutkintakeskuksen tiedotteessa.

Pääesikunnan johtava työ- ja palvelusturvallisuuspäällikkö, majuri Timo Ryynänen korostaa Onnettomuustutkintakeskuksen työryhmän mittavaa ja perusteellista työtä.

– Työn tulokset tukevat puolustusvoimia turvallisuuden jatkuvassa parantamisessa. Tutkintaselostuksessa esitetyt havainnot ja suositukset ovat arvokkaita ja ne huomioidaan puolustusvoimien työ- ja palvelusturvallisuustoiminnan kehittämisessä, Ryynänen kertoo.

Ryynänen muistuttaa, että kuolonuhreja vaativia onnettomuuksia tapahtuu erittäin vähän. Silti yksikin on liikaa ja aina lähtökohtaisesti estettävissä. Puolustusvoimien työ- ja palvelusturvallisuustoiminnan tavoitteena on nolla tapaturmaa.

– Jokainen onnettomuus on vakava isku työ- ja palvelusturvallisuustoiminnalle ja aina järkyttävä tapahtuma koko puolustusvoimissa, hän sanoo.

Lisäksi Onnettomuustutkintakeskus muistuttaa, että viestiyhteyksillä ajoneuvojen välillä olisi saattueessa voitu välttää ajoneuvojen etäisyyksien kasvaminen ja siten peräpään kiihdyttäminen.