Kuva: Rasmus Härkönen

Kunnantalojen valtuustosalit täyttyvät syksyisin kutsunnanalaisista nuorista.

Kutsunnoissa tutkitaan lähes 35 000 nuoren palveluskelpoisuus

Antti Pennala

Lähes 35 000 nuoren palveluskelpoisuudesta ja palveluksesta Puolustusvoimissa päätetään tulevan syksyn aikana.

Syksyn 2017 kutsunnat alkavat elokuussa ja kiertävät kaiken kaikkiaan 250 paikkakuntaa. Puolustusvoimien kutsuntaorganisaatio käsittelee lähes 35 000 nuoren palveluskelpoisuuden ja palvelukseen astumisen päätöksen tulevien kuukausien aikana.

– Hämeen aluetoimiston alueella kutsuntatilaisuuksissa työskentelee vähintään seitsemän henkilöä lääkäristä kunnan edustajaan kutsuntalautakunnassa, kertoo Hämeen aluetoimiston asevelvollisuussektorin johtaja majuri Kalle Laaksonen.

Kutsuntojen järjestämisestä puolustusvoimissa vastaa 12 aluetoimistoa, jotka ovat julkaisseet kutsuntakuulutukset kuluneen vuoden aikana. Lisätietoja kutsunnoista saa osoitteesta: varusmies.fi/kutsunnat

Kutsunnanalaiselta tarkistetaan henkilötiedot, terveydentila ja kuullaan asevelvollisen toivomukset varusmiespalveluksen suhteen. Terveydentila arvioidaan kutsunnoissa kunnissa suoritettujen ennakkoterveystarkastusten perusteella.

– Jokaisella kutsuntoihin osallistuvalla on mahdollisuus keskustella etsivän nuorisotyön edustajan kanssa esimerkiksi taloudellisesta toimeentulosta varusmiespalveluksen aikana, sanoo Laaksonen

 

Kutsunnanalaisia ovat kaikki miespuoliset Suomen kansalaiset, jotka täyttävät tänä vuonna 18 vuotta. Kutsunnanalaisia ovat myös ne 19–29-vuotiaat, jotka eivät ole aikaisemmin kutsuntavelvollisuuttaan hoitaneet tai jotka on määrätty aikaisempien vuosien kutsunnoissa uudelleen tarkastettavaksi.

– Vuosittain Hämeessä kutsuntoihin osallistuu noin 2300 nuorta. Mikäli terveydentila tai jokin muu pätevä henkilökohtainen syy estää pääsyn kutsuntatilaisuuteen, kutsuntavelvollisen tulee ottaa yhteyttä aluetoimistoon. Aluetoimisto osoittaa toisen kutsuntatilaisuuden, mihin kutsuntavelvollinen osallistuu. Kutsuntavelvollisuus on kuitenkin hoidettava viimeistään 15.12. mennessä, kertoo Laaksonen.

Puolustusvoimien mukaan kutsunnanalaisen on mahdollista aloittaa varusmiespalvelus seuraavien kolmen vuoden aikana joko tammi- tai heinäkuun saapumiserässä. Palvelusaika ja -tehtävä päätetään vasta palvelukseen astumisen jälkeen.

Erikoisjoukkoihin laskuvarjojääkäriksi, erikoisrajajääkäriksi ja sukeltajaksi sekä kansainvälisiin valmiusjoukkoihin on haettava erikseen. Näiden lisäksi voi hakea elektronisen sodankäynnin koulutukseen, urheilukouluun ja varusmiessoittajaksi. Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen voi hakea vuosittain 1. maaliskuuta mennessä.