Jan Heikkilä

Puolustusvoimien koulutustoimialan vuosiseminaarin teema "Kokonaisvaltaista toimintakykyä" näkyi myös Vuoden koulutustekojen valinnassa.

Koulutuksen pioneerit palkittiin

Riku Väisänen

Insinöörimajuri Lasse Lahdenmaa, kapteeni Janne Kivelä sekä Logistiikkakoulu palkittiin Vuoden koulutusteko -palkinnolla Puolustusvoimien koulutustoimialan vuosiseminaarin yhteydessä Finlandia-talolla 1.9.2017.

Kuluvan vuoden osalta palkittiin koulutusteot, jotka ovat edistäneet merkittävällä tavalla koulutuksen kehittämistä ja koulutettavien joukkojen kokonaisvaltaista toimintakykyä.

Palkittu virtuaalikoulutusympäristö-osaston johtajana toimiva Lahdenmaa kertoo, että hänen pitkään työstämänsä virtuaalisen ulottuvuuden tehtävä on ennen kaikkea tukea muuta sotilaskoulutusta.

– Se on yksi koulutuksen apuväline työkalupakissa muiden joukossa. Ennen olivat liitutaulut, sitten tulivat kalvot ja piirtoheittimet, nyt käytämme Powerpointteja höysteenään vähän videoita. Powerpointista seuraava askel on livetoiminta – siirtyminen passiivisesta oppimisesta aktiiviseen omaksumiseen, jolloin tunneilla ei enää niin vaan nukutakaan, vaan lähdetään tekemisen kautta oppimaan porukalla, Lahdenmaa naurahtaa.

Virtuaalikoulutusympäristö, eli VKY on Lahdenmaan luotsaamana jalkautunut menestyksellisesti kaikkiin varuskuntiin ja työkalu on käytössä kaikissa puolustushaaroissa sekä rajavartiolaitoksessa. Erityisen hyvin sovellutus sopii taistelutekniikan hiomiseen; joukot omaksuvat opittavat asiat simulaattorilla samalla kuin harjoittelevat kyseisen tilanteen.

– Esimerkiksi meillä alkaa olla niin, että erikoiskoulutuskaudella taisteluteknisiä oppitunteja ei pidetä ollenkaan – vedetään muutama viiva seinälle, tsekataan taktiset kuviot ja sen jälkeen otetaan tapetille opeteltava taktinen tilanne.

Lahdenmaa kertoo, että tilannetta voidaan havainnollistaa esimerkiksi näyttämällä video edellisen saapumiserän koulutuksesta, jolloin varusmiehet saavat osviittaa mitä tilanteessa haetaan – tai mitä ei missään tapauksessa haeta. Sillä tavalla he oppivat uuden kokonaisuuden, minkä jälkeen mennäänkin jo kokeilemaan samaa pihalle.

Vuoden koulutusteko -palkinnon jakanut Puolustusvoimien koulutuspäällikkö, prikaatikenraali Jukka Sonninen totesi Lahdenmaan teknisen osaamisen luoneen vankan pohjan järjestelmän käytön laajentamiseen. Lahdenmaa, joka ennen nykyistä tointaan työskenteli kasi-simulaattorin parissa näkee, että VKY kehittyy siinä missä kasikin.

– Haluaisin nähdä, että mentäisiin virtuaalilaseihin ja langattomiin asejärjestelmiin rekyyleineen. Koulutukselle olisi valtava potentiaali, jos laitteet tulisivat osaksi ympäröivää todellisuutta esimerkiksi läpinäkyvien virtuaalilasien muodossa. – Tietenkään tällainen teknologia ei ole vielä ulottuvillamme, mutta veikkaan että kymmenen tai viidentoista vuoden kuluttua se on jo käytössä meilläkin, Lahdenmaa visioi.

Palkittavat koulutusteot ovat voineet kohdentua niin varusmiehiin, reserviläisiin kuin palkattuun henkilöstöön. Janne Kivelä palkittiin ansioistaan komppanian päällikkönä. Prikaatikenraali Sonnisen mukaan Kivelä on toiminut varusmieskoulutuksen edistämisessä esimerkillisesti ja kannustavasti, sekä erityisesti ottanut huomioon kokonaisvaltaisen toimintakyvyn eri osa-alueet.

– Kivelän luomalla toimintamallilla on luovasti mahdollistettu paikallisten varusmiesurheilijoiden valmentautuminen, sekä muiden varusmiesten fyysisen toimintakyvyn edistäminen. Hänen johtamansa perusyksikkö on saavuttanut kuluvan vuoden aikana useita kiitettäviä koulutustuloksia, Sonninen totesi.

Lisäksi palkittujen valinnassa huomioitiin myös muut mahdolliset ansiot koulutuksen ja toimintakyvyn kehittämiseksi. Jo aikaisempina vuosina hyviä koulutustuloksia saavuttanut Logistiikkakoulu palkittiin laadukkaasta lääkintäalan varusmiesten jatkokoulutuksen opetusmateriaalin suunnittelusta ja tuottamisesta. Prikaatikenraali Sonninen pohti kehityksen edistävän koko lääkintähenkilöstöä ympäröivän joukon toimintaa.

– Jatkokoulutuksen kehittämisellä kyetään tukemaan ja parantamaan lääkintätehtävissä toimivien asevelvollisten osaamista ja toimintakykyä. Tämä parantaa samalla koko ympäröivän joukon suorituskykyä, Sonninen alleviivasi.

Jatkokoulutuksessa on yhtenäistetty lääkintäaliupseerien ja lääkintämiesten lääkinnällisen koulutuksen sisällöt valtakunnallisesti, millä varmistetaan laadukkaan koulutuksen tuottaminen.

Vuosittain jaettavan Vuoden koulutusteko -palkinnon tukijana toimii pitkät perinteet omaava Vaka-säätiö. Säätiö jakaa apurahoja puolustusvoimissa palveleville tai palvelleille henkilöille puolustusvoimien kehittämiseksi tehdystä merkittävästä tai ansiokkaasta pitkäaikaisesta työstä.