Kuva: Jussi Toivanen

63 suomalaista osallistuu parhaillaan Kevadtorm 2017 -harjoitukseen.

Suomalaisia reserviläisiä mukana Viron pääsotaharjoituksessa

Juuso Kokkonen

Virossa käynnissä olevassa Kevadtorm 2017 -harjoituksessa on mukana suomalainen taistelupioneerijoukko Porin prikaatista. Harjoituksessa on mukana joukkoja useista eri maista. Kansainvälinen toiminta luo omat haasteensa.

Porin prikaatin taistelupioneerijoukkue osallistuu Kevadtorm 2017 -harjoitukseen, joka on Viron vuosittainen pääsotaharjoitus. Siihen osallistuu joukkoja useista eri maista, ja yhteensä mukana on noin 6 000 ihmistä. Suomalaiset joukot toimivat pääasiassa virolaisten, saksalaisten, latvialaisten, amerikkalaisten ja hollantilaisten kanssa.

Everstiluutnantti Tero Savonen Porin prikaatista kertoo, että asioita ja toimintaa joudutaan yhteen sovittamaan lähes kaikilla toiminnan eri tasoilla muiden maiden joukkojen kanssa.

– Aina, kun laitetaan useita kansainvälisiä joukkoja toimimaan yhdessä, pitää ratkaista muun muassa johtamiseen, huoltoon sekä joukkojen taktisiin ja teknisiin toimintamenetelmiin liittyviä asioita.

Harjoituksessa reserviläisistä koostuva taistelupioneerijoukkue harjoittelee erityisesti miinoitteiden raivaamista, vesi- ja kuivaesteiden ylittämistä sekä miinoitteiden rakentamista omien joukkojen suojaksi. Joukkueen kalusto mahdollistaa sillan rakentamisen Leguan kalustosillalla sekä miinoittamisen kestopäällystetyllä tiestöllä.

Kevadtorm 2017 -harjoitus on Viron pääsotaharjoitus, joka järjestetään vuosittain. Kaikilla mittapuilla katsottuna kyseessä on siis merkittävä harjoitus. Savonen kertoo, että suomalaisia joukkoja tai reserviläisiä ei ole aikaisemmin ollut mukana Viron pääsotaharjoituksessa.

– Tässä on se erikoisuus, että nyt olemme reserviläisten kanssa liikkeellä. Aikaisemmin reserviläiset ovat olleet mukana muun muassa Cold Response 2016 -harjoituksessa. Se oli ensimmäinen kerta, kun suomalaisia reserviläisiä osallistui kansainväliseen harjoitukseen, Savonen kertoo.

Suomalaisten kokonaisvahvuus harjoituksessa on 63 henkilöä, joista 36 on reserviläisiä. Harjoitus kestää suomalaisten osalta 25. toukokuuta asti.