Grafiikka: Daniel Sandell

Suomessa sisäisiin turvallisuusuhkiin varaudutaan laaja-alaisesti.

Sisäisessä turvallisuudessa nähdään uhkien sijasta mahdollisuuksia

Olli Vainio

Uudessa valtioneuvoston hyväksymässä turvallisuusstrategiassa turvallisuutta ei nähdä uhkana, vaan muutoksena ja mahdollisuutena.

Sisäministeri Paula Risikko (kok.) nosti esiin Hyvä elämä – turvallinen arki -strategian julkistustilaisuudessa torstaina 5. lokakuuta etenkin tulevaisuuden muutoksista. Aiemmat turvallisuusstrategiat ovat olleet onnistuneita ja tuottaneet hyviä tuloksia.

– Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista, josta meidän tulee olla ylpeitä, hän tiivisti.

Suomen turvallisuuteen liittyy myös haasteita. Risikko mainitsi nyky-yhteiskuntamme jatkuvista koettelemuksista, joka haastaa meitä jokaisena päivänä. Etenkin alkoholiin sidonnaiset väkivaltaisuudet koskettavat jo kymmenesosaa väestöstämme, hän sanoi.

Uudessa strategiassa käsitellään etenkin turvallisuusongelmien ennakointia. Viranomaisten toimintaa ja rikoksia ennaltaehkäiseviä palveluita sovitetaan yhteen siten, että ne vähentävät syrjäytyneiden henkilöiden rikollisuutta mahdollisimman

Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nergin mukaan nuorten ja ikääntyvien syrjäytyminen ovat kysymyksiä, jotka tulee turvata ennen kuin asia on jo käsillä.

Tulevaisuuden turvaaminen vaatii entistä tiiviimpää yhteistyötä viranomaisten kanssa. Viranomaisten, kuten poliisien ja rajavartiolaitoksen resursseja on nostettu ja niiden tarvetta analysoidaan jatkuvasti.

– Mikään taho ei yksin takaa turvallisuutta, totesi ministeri Risikko.

Risikko painotti etenkin yhdessä tekemisen merkitystä, jotta Suomi on myös jatkossa yksi maailman turvallisimmista maista.