Janne Karjalainen

Uudenkaupungin työveneen projektipäällikkö Lasse Lindhroth (kuvassa oikealla) luovuttaa aluksen valmistuskyltin Atlas Elektronik Finlandin (AEFI) toimitusjohtaja Jaakko Savisaarelle. AEFI:n toimitusjohtajana toimiva Savisaari antaa laatan eteenpäin puolustusvoimille, Järjestelmäkeskuksen apulaisosastopäällikölle, insinöörieversti Jouni Muraselle.

Miinalautta Pyhäranta koki elinkaaripäivityksen

Olli Vainio

Peruskorjauksen kokenut Pansio-luokan miinalautta (MLI) Pyhäranta luovutettiin 29. marraskuuta takaisin merivoimille Uudenkaupungin Työvene Oy:n telakalla. Pansio-luokan miinalauttoja käytetään miinoitustehtäviin sekä merikuljetuksiin.

90-luvulla valmistuneet miinalautat Pansio, Porkkala ja Pyhäranta saivat peruskorjauksessa 20 vuotta lisää käyttöaikaa. Elinkaaripäivityksen saanut MLI Pyhäranta valmistui kyseisestä kolmikosta viimeisenä.

Peruskorjauksessa alukset uudistettiin teknisesti lähes kokonaan. Vaatimusten mukaan korjauksessa nykyaikaistettiin miinalauttojen taistelu- ja johtamisjärjestelmät yhteensopivaksi merivoimien taistelualusten kanssa.

Projekti on vaatinut useampien yhteistyökumppaneiden työtä ja ammattitaitoa. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen yhteistyö lukuisten kehittävien yritysten kanssa sujui merivoimien edustajien mukaan täsmällisesti budjetin puitteissa vuonna 2015 luodun sopimuksen määräaikaan mennessä.

Pansio-luokan peruskorjaus oli Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ensimmäinen merivoimallinen hankintasopimus.

– Peruskorjaus avaa merivoimille myös uusia mahdollisuuksia, sillä alukset kykenevät toimimaan nyt entistä monipuolisemmin erilaisissa huoltotehtävissä, esimerkiksi täydennyksissä merellä, selittää hankkeen projektipäällikkö, insinöörikomentajakapteeni Pasi Liukkonen merivoimien verkkosivuilla.

 

Päivitetty 1.12 kello 13:30, kuvatekstissä nimi muokattu ja titteli lisätty.