Kuvat: Jan Heikkilä

Maavoimien erikoistoimintaosasto saapuu ajoneuvoilla vallatun rakennuksen läheisyyteen ja rynnäköi rakennuksen maan tasolla.

Maavoimat harjoitteli virka-avun antamista Vuosaaren satamassa yhteistyössä poliisin ja rajavartiolaitoksen kanssa

Joonas Niemi

Maavoimat järjesti Helsingissä Vuosaaren satamassa Uusimaa 17 -harjoituksen yhteydessä toimintanäytöksen sotilaallisesta virka-avusta poliisille. Kyseessä oli erikoisoperaatio, jota johti poliisi ja joka toteutettiin moniviranomaisyhteistyönä.

Toimintanäytöksessä tunnuksettomat aseistautuneet henkilöt olivat aseellista voimaa käyttäen vallanneet rakennuksen Vuosaaren satama-alueella. Poliisi oli eristänyt alueen ja pyysi aseellista virka-apua puolustusvoimilta ja rajavartiolaitokselta. Puolustusvoimat asetti tehtävään valmiuserikoisoperaatio-osaston ja rajavartiolaitos valmiusosaston merivartiolaitoksesta. Tavoitteena oli ottaa rakennus haltuun, ottaa kiinni siellä oleva epäilyttävä henkilöstö sekä kerätä tiedustelutietoa rakennuksessa olevasta materiaalista ja muusta toiminnasta, ja selvittää mistä tapauksessa oli kyse.

 

Poliisin valmiusyksikkö Karhu lasketaan puolustusvoimien helikoptereista rakennuksen katolle, josta valmiusyksikkö siirtyy rakennuksen sisälle.

Muiden viranomaisten tukeminen eli virka-avun antaminen on yksi puolustusvoimien lakisääteisistä tehtävistä. Puolustusvoimat voi antaa virka-apua yhteiskunnan turvaamiseksi, järjestyksen ylläpitämiseksi sekä terrorismirikosten ehkäisemiseksi, silloin kun muiden viranomaisten voimavarat eivät yksin riitä tilanteen ratkaisemiseen. Muita viranomaisia voidaan tukea lähettämällä paikalle tehtävän vaatimuksista riippuen puolustusvoimien osaavaa henkilöstöä tai tarvittavaa kalustoa. Virka-apua pyytävät ensisijaisesti poliisi tai pelastuslaitos.

 

Rajavartiolaitoksen valmiusjoukkue varmistaa rakennuksen lähikehän ja ottaa kiinni rakennuksesta irtautuvan henkilöstön.