kuvat: Terho Ahonen

Kaikille avoin museo tulee sijaitsemaan Haminan varuskunnan porttien liepeillä. Pihalle sijoitetaan myös kriisinhallintatukikohtaa muistuttavat kontit, joissa vierailijat voivat majoittua.

Järjestöt avaavat Haminaan maan ensimmäisen rauhanturvaajamuseon

Aaro Aalto

Maanpuolustusalan järjestöt perustavat Haminaan perinnekeskuksen, jossa toiminee kesän jälkeen museo, järjestötiloja ja MPK:n koulutuspaikka. Keskus pyrkii markkinoimaan vieressä sijaitsevan RUK:n oppilaille rauhanturvaajaksi lähtemistä sekä vapaaehtoista maanpuolustustyötä.

Usea maanpuolustusjärjestö on perustamassa Haminaan yhteistyönä Suomen ensimmäistä rauhanturvaamisesta kertovaa museota. Kyseessä on kokonainen keskus, joka lisäksi esittelee vapaaehtoista maanpuolustustyötä sekä sotaverteraanien perintöä. Keskuksessa tulee olemaan myös kokoontumistiloja paikallisille veteraani- ja maanpuolustusyhdistyksille, lisäksi sinne on tarkoitus sijoittaa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Haminan koulutuspaikka ja toimisto. Avajaiset tullaan pitämään elokuussa, Hamina Tattoo -sotilasmusiikkitapahtuman yhteydessä. Koko nimi tulee olemaan Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskus.

Keskus tulee sijaitsemaan entisessä toimiupseerikerhon rakennuksessa, Haminan varuskunnan ulkoreunalla. Museosta on tarkoitus tehdä käyntikohde kaupungissa vieraileville, lisäksi kohderyhminä ovat reserviupseerikurssien omaisten päivien vieraat sekä aiemmat reserviupseerikurssilaiset. Rauhanturvaveteraaneja on Suomessa jo 50 000, heidän lisäksi kohteen arvellaan kiinnostavan veteraanien läheisiä.

– Hanke lähti liikkeelle, kun vietimme toissa vuonna rauhanturvaamisen 60-vuotisjuhlavuotta. Eräässä Reserviupseerikoulun luokassa oli Hamina Tattoon yhteydessä erään haminalaisen rauhanturvaajan kokoama merkkinäyttely. Vanha toimiupseerikerhon rakennus on siviiliomistuksessa, ja sen omistaja totesi, että rakennus voisi hyvin olla merkkikokoelman koti, muistelee Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskuksen toiminnanjohtaja, eversti evp. Vesa Kangasmäki.

Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskukseen on museon lisäksi tulossa paikallisten maanpuolustusjärjestöjen kokoontumistiloja sekä MPK:n koulutuspaikka.

 

Perinnekeskuksen tontille aiotaan myös pystyttää kriisinhallintaoperaatioissa käytössä olevan kaltainen kontteihin perustuva tukikohta, jonne matkailijoita tai keskuksen vieraita voitaisiin majoittaa. Tukikohdan tavoitteena on viestiä nuorille, etteivät rauhanturvaajat enää majoitu maailmalla teltoissa taikka havumajoissa.

– Tässä on myös rekrytoiva tavoite mukana, Kangasmäki kuvailee.

Rauhanturvaaja- ja kriisinhallintatyön tutuksi tekemisen lisäksi keskuksen tarkoituksena on houkutella nuorta verta maanpuolustusyhdistyksien toimintaan. Erityisenä kohderyhmänä ovat vieressä sijaitsevan Reserviupseerikoulun oppilaat.

Haastavin vaihe hankkeessa käynnistyy Kangasmäen mukaan nyt.

– Tarkoituksenamme on hankkia rakennus omaan omistukseemme. Lähestymme maanpuolustustyön ja kulttuurialan säätiöitä sekä elinkeinoelämää. Kaikki rahoittajat ovat tervetulleita.

Keskuksesta vastaa Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskus ry, jonka jäseniä ovat muun muassa Suomen Rauhanturvaajaliitto, RUK:n oppilaskunnan kannatusyhdistys sekä paikalliset maanpuolustusjärjestöt, kuten rauhanturvaaja-, sotaveteraani-, lotta- ja kadettiyhdistykset. Etelä-Kymenlaakson kehittämisyhdistys Sepra on antanut 40 000 euroa toiminnan käynnistämiseen.