Kuvat: Niko Häggman

Kansainväliseen FMN-seminaariin kokoontui puolustustyön huippuosaajia 34 maasta.

FMN-yhteistyö syvenee – videoneuvotteluyhteyskin mahdollinen

Saana Sjöblom

Suomi isännöi Naton operaatioesikunnan järjestämää Federated Mission Networking (FMN)-seminaaria helmikuun lopulla.

– Puolustusyhteistyöllä on merkittävä rooli maamme puolustuskyvyssä, puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg painotti FMN-seminaarin avajaispuheessaan.

FMN:n johtaviin periaatteisiin kuuluu kustannustietoisuus ja olemassa olevien järjestelmien ja standardien hyväksikäyttö. Joka toinen vuosi järjestettävän seminaarin tarkoituksena on jakaa 34 Nato- ja kumppanimaalle informaatiota konseptin vaikuttavuudesta ja kehityksestä sekä toimeenpanon edistymisestä ja tulevaisuuden suunnitelmista.

– Isäntämaana Suomi saa tunnustusta yhteentoimivuuden eteen tekemästään työstä, puolustusvoimien johtamisjärjestelmäpäällikkö, prikaatikenraali Mikko Heiskanen toteaa tyytyväisenä.

Kansainväliseen yhteistyöhön osallistuminen lukeutuu yhteen puolustusvoimien keskeisimmistä tehtävistä – kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen.

– Suomi hyötyy FMN-konseptista aktiivisesti. Se auttaa meitä kehittämään monia kansainvälisiä kehitystarpeita kerralla, Heiskanen kuvailee säästömahdollisuutta.

Prikaatikenraali Mikko Heiskanen.

Suomi saavutti osallistujan aseman sekä konseptin tavoitteellisen ensimmäisen vaiheen vuonna 2016. Alkuvaihe tarkoitti välittömän tiedonvälityksen perustan luomista.

Toiminnallista kyvykkyyttä ollaan sittemmin testattu peruspalveluiden osalta.

– Olemme jatkotestanneet ensimmäistä vaihetta sähköposti-, puhelu- ja videoneuvottelupalveluiden osalta. Sitä on kehitetty myös kansainvälisessä yhteisössä, kansallisen FMN-ohjelman päällikkö, majuri Marko Lähteenmäki kuvailee.

Majuri Marko Lähteenmäki.

Nyt kumppanimaat ovat onnistuneet yhteensopivien johtamisen peruspalvelujen luomisessa. Suomi tavoittelee konseptin toista vaihetta, joka käsittää laajemman tilanne- ja toimialakuvan.

Kaikki puolustushaarat ovat mukana toiminnassa. Seminaarit ovat osa ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon mukaista monenkeskistä puolustusyhteistyötä. Ne nähdään myös erinomaisena kansainvälisenä koulustilaisuutena puolustusvoimien omalle henkilökunnalle.

Kumppanimaat kiittävät Suomea seminaarin isännöimisestä.

– Suomi on valtio, joka voi kannustaa meitä kohti hyvää työtä ja näyttäviä tuloksia, kenraalimajuri Walter Huhn kehuu.