Kuva: Jan Heikkilä

Jodelissa varusmiehet muun muassa jakavat tornihuhuja ja avautuvat kasarmilla vietetyistä viikonlopuista. Anonyymi sovellus mahdollistaa tiedon jakamisen ilman tunnistuksen pelkoa.

Anonyymin sovelluksen suosio vankka myös varuskunnissa – ”varjopuolena epäsopiva ja jopa aggressiivinen viestintä”

Jesse Kantanen

Aiemmin lähinnä opiskelijapiireissä tunnettu Jodel on vakiinnuttanut asemansa myös kasarmeilla. Välillä suositun sovelluksen anonyymiyttä käytetään hyväksi yksityisyyden kustannuksella.

Punainen hälytys muken välittömässä läheisyydessä. Mahdollisesti liikkeessä.

Edellä oleva lainaus on esimerkki Upinniemen varuskunnassa lähetetystä Jodel-viestistä. "Punaisella hälytyksellä" viitataan Upinniemessä työskentelevään kantahenkilökunnan jäseneen. Rannikkoprikaatin Merisotilastoimikunnassa ollaan tietoisia Jodelin suosiosta Upinniemessä.

–  Upinniemen varusmiehet käyttävät Jodelia hyvin aktiivisesti, toimikunnasta kerrotaan.

Toimikunta myöntää, että Jodeliin on ajoittain lisätty myös julkaisuja, joissa on ollut epäasiallista ja sääntöjen vastaista sisältöä. Tällaisella sisällöllä tarkoitetaan esimerkiksi kokonaisten nimien sekä paikkatietojen jakamista.

– Asiaan on kyllä puututtu ja varusmiehiä on informoitu, mutta sovelluksen käyttöidean takia sisältöä on hyvin vaikea kontrolloida, toimikunta päivittelee.

Toimikunnan mukaan suurin osa viesteistä on kuitenkin hyvän maun rajoissa.

– Tästä huolimatta sovelluksen käyttöön liittyy Upinniemessä ongelma, jonka ratkaiseminen edellyttää varusmiesten omaa ymmärrystä sosiaalisen median toimintatavoista palvelusaikana.

Pääesikunnassa on myös havaittu, että sovellusta käytetään sallitun toiminnan ohella vääriin tarkoituksiin. Puolustusvoimien viestintäjohtaja, kommodori Jan Engström muistuttaa, että kokonaisten nimien ja paikkatietojen jakaminen on kielletty varusmiehille kirjoitetuissa sosiaalisen median ohjeissa. Myös sotilasalueella kuvaamiselle näytetään punaista valoa.

– Ohje on pyritty laatimaan niin, että se soveltuu kaikenlaisiin sosiaalisen median palveluihin. Anonyymiydestä huolimatta samat ohjeet pätevät myös Jodelissa, Engström huomauttaa.

Puolustusvoimien ohjeistuksen lisäksi myös Jodelin omissa säännöissä kielletään nimien tai muiden henkilökohtaisten tietojen julkaiseminen. Julkisuuden henkilöistä saa kuitenkin puhua oikeilla nimillä.

Käyttäjät voivat ilmoittaa sääntöjen vastaisista viesteistä moderaattoreille. Tällöin he päättävät, jääkö viesti sovellukseen vai ei.

Muista vastaavista sovelluksista Jodelin erottaa juuri anonyymiys. Jodeliin ei voi rekisteröityä, eikä viestin lähettäjää voi muillakaan tavoin tunnistaa. Ainoastaan sovelluksen ylläpitäjillä on tieto IP-osoitteista, joista viestit on lähetetty ja joiden avulla lähettäjä voidaan löytää esimerkiksi rikosepäilyn takia.

Sosiaalista mediaa tutkivan yliopistonlehtori Janne Matikaisen mukaan anonyymiys kiinnostaa erityisesti nuoria. Jodeliin kirjoitetaan asioita laidasta laitaan, mutta joskus myös hyvän maun raja ylittyy.

– Anonyymiyden varjopuolena on epäsopiva ja jopa aggressiivinen viestintä. Käyttäjät jakavat sovelluksessa sellaisia asioita, joita eivät kasvokkain sanoisi, Matikainen pohtii.

Toinen merkittävä ero on maantieteellisen sijainnin merkitys sovelluksessa, sillä Jodelin viestit näkyvät korkeintaan kymmenen kilometrin päässä oleville käyttäjille. Sovellusta onkin kuvailtu muun muassa virtuaaliseksi vessanseinäksi.

Sovellus rantautui Suomeen vuonna 2016, jolloin sitä alkoivat käyttää lähinnä opiskelijat. Suurin osa sovelluksen käyttäjistä on edelleen opiskelijoita, mutta myös varuskunnissa Jodel on saanut oman käyttäjäkuntansa.

– Jodelin helppous kiehtoo. Myös maantieteellinen sijainti yhdistää käyttäjiä, mikä on meille ihmisille tärkeää, Matikainen valottaa.

Jodeliin syntynyt kulttuuri on Matikaisen mukaan aivan omanlaisensa. Jopa yksittäisellä käyttäjällä on vaikutusta siihen, millaiseksi tunnelma muotoutuu.

– Yksi häirikkö voi saada hyvinkin aikaan ikävän ilmapiirin, kun taas muutama hyvää yhteishenkeä ajava käyttäjä voi kääntää sen hyväksi, Matikainen korostaa.

Varusmiehille Jodel tarjoaa ajanvietettä ja mahdollisuuden jakaa omia kokemuksiaan. Jos sovellusta selaa esimerkiksi Upinniemen tai Vekaranjärven varuskuntien lähellä, lähes kaikki viestit liittyvät jollakin tavalla varusmiespalvelukseen tai puolustusvoimiin. Viestit jäävät kymmenen kilometrin säteellä olevien ihmisten luettaviksi, eikä esimerkiksi Kouvolan keskustassa oleileva voi niitä nähdä.

– Tällaiset sovellukset voivat parhaassa tapauksessa luoda jopa yhteisöllisyyttä, Matikainen täsmentää.

Matikaisen mukaan varusmiespalvelus täyttää sitä suorittavan henkilön elämän, vaikkei siitä edes olisi kovin innostunut. Omien kokemusten jakaminen on tärkeää.

– Siinä mielessä Jodelilla on suuri merkitys, Matikainen kiteyttää.