Niko Häggman

Euroopan unionin EUPOL COPPS -siivilikriisihallintaoperaation päällikkö Kauko Aaltomaa uskoo operaation tuottavan hyviä tuloksia.

Aaltomaa lähtee kouluttamaan palestiinalaisia rauhan tielle

Olli Vainio

Sisäministeriön poliisiosaston johtajana toimiva Kauko Aaltomaa on nimetty Euroopan unionin EUPOL COPPS -siviilikriisihallintaoperaation päälliköksi Ramallahiin Palestiinaan

Rauhanoperaatio käynnistyi vuonna 2006 jatkeeksi EU:n tekemälle työlle Palestiinan poliisituen edistämiseksi. Operaatio on alun perin luotu kahden valtion mallille.

Lähi-idän tilanne on täynnä erilaisia maailmanpoliittisia tapahtumia, joten tehtävä on merkittävä osa laajaa kokonaisuutta. Yhdysvallat, EU ja monet muut tahot näkevät tämän olevan ainoa mahdollisuus luoda rauhaa Lähi-itään.

– Mission tarkoitus on rakentaa Palestiinaan itsenäisen valtion luomisen edellyttämät rakenteet, Aaltomaa kertoo.

Hän kertoo, että operaation tarkoitus on kehittää valtion sisäisiä elementtejä. Kouluttamiseen kuuluu etenkin paikallisen siviilipoliisityön ja syyttäjälaitoksen toiminnan edistäminen, ja tuomioistuinlaitoksen kehittäminen.

Kehitykseen liittyvässä toiminnassa on mukana 70 kansainvälistä toimijaa.

Aaltomaalla on selkeät toimintaperiaatteet Lokakuun alusta alkaneelle johtajakaudelle:

– Tehtäväni on pitää missio toiminnassa, kehittää sitä vanhan pohjalta ja pitää kontaktit muihin toimijoihin niin, että tehtävät ovat koordinoituja.